Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw - Hiob, Syn marnotrawny, Miłosierny Samarytanin

Autor Biblia
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Stary Testament to jedna z najważniejszych ksiąg, które kreowały wygląd kultury zachodu oraz jej literatury. Zawarte w niej historie często mają dydaktyczny wydźwięk i określane bywają jako mądrościowe. Czytelnik z każdej epoki może bowiem odnaleźć w nich uniwersalny przekaz, od lat czerpią także z niego twórcy literatury, kreując swoje postaci i szukając odniesień o archetypów i wzorów różnego rodzaju. W Starym Testamencie, w jego księgach i przypowieściach, odnaleźć również można symbole ludzkich postaw. Są one reprezentowane przez konkretne postaci i ich historie, jak ma to miejsce na przykład w przypadku Hioba, syna marnotrawnego oraz miłosiernego Samarytanina. Każdy z nich nie jest bowiem wiarygodnie napisaną, pogłębioną pod względem psychologicznym postacią, ma za to spełniać praktyczną rolę i ukazywać określoną postawę oraz archetypy ludzi i zachowań.

Hiob jest przykładem postawy ludzkiej pełnej wiary i cechującej się silną wolą. W życiu spotkało go wiele niezawinionych nieszczęść, ponieważ stał się ofiarą zakładu między Bogiem a szatanem, który miał sprawdzić, ile nieszczęścia zniesie Hiob, zanim porzuci wiarę w Boga. Hiob cierpliwie i pełen zaufania w plan Boga zniósł wszelkie cierpienia, takie jak utrata majątku, rodziny i zdrowia - zachorował bowiem ostatecznie na trąd. Hiob jest więc przykładem postawy zachowania wiary i nadziei, nie poddawał się on słabościom i cierpliwie czekał na to, co jeszcze przyniesie los, mimo iż wiele osób na jego miejscu by się zwyczajnie poddało.

Syn marnotrawny to kolejny przykład symbolu ludzkiej postawy. Jego historia opowiada o tym, jak zażądał on od swojego ojca przypisanej mu części majątku i opuścił rodzinny dom. Następnie roztrwonił otrzymane środki i pędził nędzny żywot jako świniopas. Wówczas zdecydował się on wrócić do domu, a ojciec powitał go z otwartymi ramionami. Wzbudziło to żal w jego starszym synu, ale ojciec wytłumaczył mu, że bardziej raduje się z jednego nawróconego grzesznika niż z wielu sprawiedliwych ludzi. Syn marnotrawny reprezentuje postawę właśnie nawróconego grzesznika, człowieka, który zrozumiał swój błąd i pragnie go naprawić, nie oczekując równocześnie przebaczenia, a jednak je otrzymując.

Miłosierny Samarytanin to z kolei symbol postawy pełnej ludzkiego miłosierdzia. Gdy inni podróżni mijali pobitego i okradzionego mężczyznę, on jeden zdecydował się mu pomóc i zabrał go w bezpieczne miejsce. Miłosierny Samarytanin reprezentuje więc bezinteresowną miłość do bliźniego - nie miał on żadnej korzyści z tego, że poświęcił swój czas i środki na pomoc obcej osobie, ale mimo to wiedział, że takie postępowanie jest właściwe i uczynił to, co uznawał za słuszne. Jest on przykładem tego, że warto pomagać innym, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy to my znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy potrzebowali pomocy nawet od nieznanych nam ludzi.


Przeczytaj także: Problematyka ludzkiej egzystencji na podstawie Księgi Hioba i Antygony

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.