Czepiec (Wesele) - charakterystyka

Autorką charakterystyki jest: Adrianna Strużyńska.

Dramat Stanisława Wyspiańskiego „Wesele” był inspirowany prawdziwą zabawą weselną - ślubem chłopki Jadwigi Mikołajczykówny i krakowskiego poety Lucjana Rydla. Wielu bohaterów również posiada więc swoje realne odpowiedniki. Czepiec był inspirowany Błażejem Czepcem, bronowickim chłopem, pisarzem gminnym oraz szwagrem ojca Panny Młodej. Bohater jest jednym z najważniejszych przedstawicieli chłopstwa, reprezentującym typowe dla tej warstwy społecznej cechy.

Charakterystyka Czepca

Czepiec był pewny siebie i dumny ze swojego chłopskiego pochodzenia, nie miał żadnych kompleksów w stosunku do gości z miasta. Bohater myślał raczej prosto, ale nie można odmówić mu logiki i inteligencji. Czepiec różnił się jednak od Panny Młodej, której ewidentnie brakowało obycia i wiedzy ogólnej. Chętnie dyskutował na tematy polityczne, o czym świadczy jego rozmowa z Dziennikarzem. Czepiec chętnie wyrażał własne zdanie i nie przejmował się pobłażliwością, z którą traktowali go przedstawiciele miejskiej inteligencji. Miał szeroką wiedzę, nie tylko na temat sytuacji w Polsce, ale też na całym świecie. Interesował się chociażby polityką Chin.

Bohater był prawdziwym patriotą. Zależało mu na odzyskaniu niepodległości, dlatego był gotowy działać. Był przekonany, że Gospodarz nie podoła organizacji powstania. Postanowił więc przejąć dowództwo nad chłopami i uformować oddziały kosynierów. Jako jeden z pierwszych, pionowo ustawił ostrze, gotowy do walki. Upierał się też, że spotkanie Gospodarza z Wernyhorą było prawdziwe, gdy ten po przebudzeniu o wszystkim zapomniał. Czepiec dostrzegał potęgę drzemiącą w chłopach, ale nie ignorował też inteligencji. Uważał, że ta warstwa społeczna również powinna zaangażować się w walkę o niepodległość i stworzenie nowej, wolnej ojczyzny.

Czepiec nie był jednak oczywiście ideałem. Reprezentował zarówno zalety chłopów (np. zapał do walki), ale też wady. Nadużywał alkoholu, przez co popadł w długi. Odmawiał też oddania pieniędzy Żydowi, do którego podchodził z wyższością i agresją. Groził mu nawet pobiciem. Czepiec szybko tracił panowanie nad sobą. Nie potrafił rozwiązywać problemów przez rozmowę, od razu wpadał w gniew, był skory do awantur, a nawet bójek. Pokłócił się nawet z muzykantami, gdy ci zakończyli pracę. Bez szacunku odnosił się też do żony, którą opryskliwie odesłał, gdy ta próbowała nakłonić go do powrotu do domu.

Bohater reprezentuje zarówno mocne, jak i słabe strony polskiego chłopstwa. Z jednej strony był odważnym patriotą, a z drugiej - nadużywał alkoholu i często wdawał się w awantury i bójki. Zapał Czepca na niewiele się jednak zdał, ponieważ powstanie ponownie zostało odłożone na później.


Przeczytaj także: Gospodyni (Wesele) - charakterystyka

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.