Charakterystyka Podkomorzego

Autorem opracowania jest: Adrianna Strużyńska

Podkomorzy to bohater epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Był najstarszym przedstawicielem szlachty, zgromadzonej w Soplicowie. Pełnił więc w towarzystwie bardzo ważną rolę, wszyscy liczyli się z jego zdaniem.

Bohater pojawił się w Soplicowie, żeby rozwiązać spór o zamek między Hrabią i Sędzią Soplicą. Podkomorzy zajmował zaszczytne miejsce przy stole, co świadczy o jego wysokiej pozycji społecznej. W czasach zaborów, urząd podkomorzego nie wiązał się już z żadną realną władzą. Podkomorzy miał jednak zwyczajowe prawo rozsądzać spory o granice szlacheckich majątków. Sędzia, który był głową rodziny Sopliców, zawsze liczył się ze zdaniem Podkomorzego i okazywał mu szacunek. Bohaterowie przyjaźnili się jednak od wielu lat. Ojciec Podkomorzego - wojewoda nowogródzki, wziął młodego Sędziego pod swoje skrzydła. Dzięki temu, Soplica nabrał towarzyskiej ogłady i pielęgnował rodzime tradycje. Podkomorzy interesował się astronomią, którą studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Lubił również polowania. Był nawet właścicielem dwóch psów: Sprawnika i Strapczyny. Bohater należał też do znakomitych gawędziarzy.

Bohater był wzorem szlachcica-patrioty. Był mężczyzną w podeszłym wieku, ale nie idealizował przyszłości. Zdawał sobie sprawę, że to egoizm i bezczynność szlachty doprowadziły do rozbiorów. Bohater zawsze jednak cenił sobie dobro ojczyzny bardziej od własnego. Podkomorzy kochał swój naród i ojczyznę. Podobnie jak Sędzia, był przeciwnikiem naśladowania zagranicznej mody. Najbardziej cenił sobie rodzime krajobrazy, ubrania, jedzenie czy tańce. To właśnie on tańczył z Zosią w pierwszej parze podczas poloneza, kończącego utwór.

Podkomorzy zaangażował się również w obronę Soplicowa podczas zajazdu i ataku Moskali. Bohater przyczynił się do kapitulacji Moskali. Podkomorzy był zamożny i wpływowy, dlatego udzielił pomocy okolicznej szlachcie. Nie szczędził własnych pieniędzy, aby umożliwić uczestnikom walk z Moskalami ucieczkę za granicę. Dzięki temu, okoliczna szlachta uniknęła prześladowań ze strony wojsk carskich. Podkomorzy doskonale zdawał sobie sprawę, że za walkę z zaborcą grożą poważne konsekwencje.

Gdy na Litwę dotarły wojska napoleońskie, bohater został nagrodzony za swoje zasługi dla ojczyzny. Mianowano go marszałkiem konfederackim powiatu nowogródzkiego. Podkomorzy dokonał też pośmiertnego oczyszczenia imienia Jacka SoplicyPublicznie ogłosił, że Wąsal ukrywał się w zakonnym habicie i przedstawiał się, jako ksiądz Robak. Podkomorzy poinformował zgromadzonych, że Soplica odkupił swoje winy, walcząc za ojczyznę i starając się zorganizować powstanie na Litwie.

Podkomorzy jest postacią zdecydowanie pozytywną. Stanowi przykład dojrzałego patrioty. Nie idealizował ojczyzny i dostrzegał wady szlachty. Mimo wszystko, bardzo kochał ojczyznę.


Czytaj dalej: Pan Tadeusz - motywy literackie

Komentarze