Oda do młodości – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Adam Mickiewicz napisał „Odę do młodości” w 1820 roku w Kownie. Utwór jest zainspirowany atmosferą panującą wśród młodych członków stowarzyszeń filomatów i filaretów. Bije z niego chęć do całkowitej przemiany świata i wiara w zwycięstwo wolności. „Oda do młodości” stała się wierszem-manifestem młodych romantyków.

 • Oda do młodości - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Oda do młodości - interpretacja utworu
 • Oda do młodości - analiza utworu i środki stylistyczne

  Oda jest gatunkiem lirycznym, pochodzącym z antyku. Charakteryzuje się podniosłym, patetycznym stylem. W starożytnej Grecji ody poświęcano zazwyczaj bóstwom i herosom, Mickiewicz zaś kieruje swój utwór do młodości, czyli pojęcia abstrakcyjnego. Zastosowanie tego gatunku podkreśla powagę podejmowanej tematyki. Oda ma formą nieregularną, w wersie znajduje się od trzech do trzynastu sylab. Niedokładne rymy dodają wypowiedzi dynamizmu, ich układ czasami zmienia się nawet wewnątrz strofy. Pojawiają się rymy okalające, krzyżowe lub sąsiadujące.

  Utwór jest przykładem liryki bezpośredniej. W wierszu zastosowano apostrofy, głównie powracający bezpośredni zwrot do młodości. Podmiot liryczny kieruje swoje słowa też do przyjaciół, czytelnika, ziemi i wolności.

  Autor zastosował środki stylistyczne mające zwiększyć plastyczność opisu, takie jak porównania („jako piorun twoje ramię”, „jak bańka prysnął o szmat głazu”) i epitety o znaczeniu przenośnym („droga stroma i śliska”, „nieczułe lody”, „złote malowidła”). Pojawiają się również metafory („serce niebieskie poi wesele”) i personifikacje („okiem słońca”), które pobudzają wyobraźnię czytelnika.

  Oda ma charakter podniosły i emocjonalny, co potwierdzają liczne wykrzyknienia („hej! ramie do ramienia!”, „to samoluby!”). Utwór łączy w sobie cechy oświeceniowe i romantyczne, co znajduje odniesienie również w zastosowanym słownictwie. Pojawiają się określenia typowe dla stonowanego klasycyzmu („nadziei złote malowidła”), ale też bardziej ekspresyjne i szokujące słowa, oznajmiające nadejście romantyzmu („wody trupie”, „płaz w skorupie”). Poeta posługuje się również odniesieniami do innych utworów, pojawiają się aluzje mitologiczne, takie jak prace Herkulesa i lot Ikara. Mickiewicz wyraża też myśli w formie sentencji („w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele”). Cała kompozycja utworu opiera się na kontraście między młodością i starością.

  Oda do młodości - interpretacja utworu

  Oda stanowi apoteozę młodości, której poeta przypisuje ogromną siłę duchową, szlachetność, entuzjazm i rewolucyjny zapał. Wierzy, że jeśli młodzi się zjednoczą, będą w stanie całkowicie zmienić porządek świata. Utwór kontrastuje różnice między światopoglądem ludzi młodych i starych, których podmiot liryczny surowo krytykuje.

  Cała oda gloryfikuje młodość, do której osoba mówiąca wielokrotnie się zwraca. Za pomocą wyliczeń, poeta wymienia wady świata. uformowanego przez oświeceniowych klasycystów. Ludzie starzy są przedstawieni jako zniechęceni, ograniczeni w swoim myśleniu. Podmiot liryczny czuje ogromną swobodę, co podkreśla metafora lotu. Największą siłą romantyków jest wolność, samodzielność w działaniu i myśleniu. Moc młodego pokolenia podkreślają mitologiczne porównania do Heraklesa, który urwał łeb hydrze. Podmiot liryczny stara się zmotywować młodzież do działania, aby chciała wykorzystać pełnię swoich możliwości.

  Poeta plastycznie przedstawia kontrast między pokoleniami, młodość obrazują rajskie krainy, jaskrawe, intensywne barwy. Wszystko co jest związane ze starością przybiera szare, ciemne kolory. Bezsilność pokolenia klasycystów oddaje metafora starca i samotnego żeglarza, którego cechuje egoizm, nie liczy się z dobrem społeczeństwa. Ich świat jest materialny, ograniczony do tego, co widać gołym okiem. Starzy są wycofani, skryci jak metaforyczny „płaz w skorupie”. Ich życie pozbawione jest celu, po śmierci natychmiast zostają zapomniani. Idealizm młodych ma zmienić świat pozbawiony wyższych uczuć, oparty wyłącznie na rozumie. Przez jedność i braterstwo romantyków powstanie nowa rzeczywistość.

  Wyjątkową cechą „Ody do młodości” jest połączenie cech oświeceniowych i romantycznych, stanowi utwór przełomu epok. Oda jest gatunkiem klasycystycznym. Pochwała zbiorowości i wspólnego wysiłku również jest charakterystyczna dla oświecenia. Klasycyści wierzyli w postęp i ewolucję, w których nadzieję pokłada podmiot liryczny. Widoczna jest również inspiracja antykiem, czyli stawianie Heraklesa jako wzoru dla młodych. Poeta zastosował obrazowanie zgodne z klasycystycznymi zasadami harmonii i umiaru.

  „Oda do młodości” nosi jednak wiele cech romantycznych, co oznacza nadchodzącą rewolucję. Widoczne jest podkreślanie ograniczenia rozumu i gloryfikacja uczuć, a nawet utraty zmysłów, poznania przez intuicję. Podmiot liryczny wypowiada się w emocjonalny sposób, wierzy w nieograniczoną potęgę ducha. Używa prowokacyjnego, budzącego odrazę słownictwa, które narusza klasycystyczne normy. Charakterystyczne dla romantyzmu jest również zestawienie ze sobą idealizmu młodości i marazmu, w który popadli starzy. Poeta wzywa do rewolucji, której tak pragnęli romantycy.

  „Oda do młodości” jest wierszem-manifestem, który oddaje idee przyświecające młodemu Mickiewiczowi i innym artystom jego pokolenia. W swoim haśle jest rewolucyjna, w treści - romantyczna, a w formie - klasycystyczna. Oda miała znaczenie polityczne, była inspiracją do wybuchu powstania listopadowego, motywacją do walki o niepodległość. Fragmenty utworu wypisywane na murach, miały dodać otuchy walczącym za ojczyznę. Utwór był porównywany do hymnu bojowego, mającego zjednoczyć młodych i wyznaczyć im kierunek działania.

  Utwór jest także manifestem pokoleniowym, ukazuje konflikt między młodymi a starymi, chęć młodzieży do zmiany porządku świata, ustalonego przez ich przodków. Dzięki temu, „Oda do młodości” jest dziełem ponadczasowym. Napisany w XIX wieku utwór był kierowany do rówieśników Mickiewicza, jednak bunt drzemiący w młodzieży jest motywem aktualnym do dzisiaj. Młodzi zawsze mają świadomość swojej potęgi, czują, że mogą „wylatywać nad poziomy”. Wiersz jest swoistym apelem do wszystkich, którzy chcą zmienić świat na lepsze i zbuntować się przeciwko przestarzałym normom, wyznając idee przyjaźni i braterstwa.


  Przeczytaj także: Świtezianka interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.