Motyw rycerza w literaturze - konteksty z różnych epok

Motyw rycerza

Rycerz to archetyp postaci, który mocno odcisnął się w kulturze europejskiej. Kojarzony z honorowym wojownikiem postępującym zgodnie z zasadami etosu i broniącym wiary, pozostał obecny jako motyw literacki w kolejnych epokach. 

 • Motyw rycerza - znaczenie
 • Motyw rycerza w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady motywu rycerza w literaturze
 • Motyw rycerza - znaczenie

  Rycerz najczęściej kojarzy się średniowiecznym wojownikiem chrześcijańskim, walczącym konno w zbroi i żyjącym wedle ustalonego etosu. Literacki obraz rycerza odpowiada mniej więcej tej wizji, przy czym najważniejszym staje się wyżej wspomniany etos rycerski.

  Przekracza on tym samym wizję ciężkozbrojnego wojownika, stając dla Europejczyka transcendentnym symbolem prawości i stawania w obronie idei. 

  Z rycerzami będą więc porównywani w literaturze bohaterowie deklarujący przywiązanie do zasad, walczący za słuszną sprawę - wiarę, honor, najsłabszych. Cechy rycerskie i heroizm idą w parze. Bohater o cechach rycerza musi stawiać wyżej ideały, niż własne życie.

  Cnoty rycerskie literatura przypisze bohaterom, których szlachetność pragnie podkreślić. Nie będą to przy tym stricte wojownicy. Stawanie przeciwko szeroko pojętemu złu i zachowanie zasad w obliczu niesprzyjających wydarzeń również wiążą bohatera z rycerzem.

  Motyw rycerza w literaturze różnych epok

  Iliada - Homer

  Na łamach „Iliady” można znaleźć postaci, które realizują wiele z archetypu rycerza. Najmocniej odpowiada mu Hektor - książę trojański, starszy syn króla Priama. Znany ze swojej odwagi oraz szlachetności, dobrowolnie staje do walki z niepokonanym Achillesem. Chociaż wie, że najpewniej zginie, musi tak uczynić. Od tego zależy bowiem jego honor i morale broniącego się miasta.

  Bohaterowie eposu Homera nie byli stricte rycerzami, a herosami - obdarzonymi półboską mocą wojownikami, którzy dokonują wielkich czynów. Należy jednak zauważyć, że starożytne rozumienie heroizmu i homerycka wizja wojownika leży u podstaw tego, co w średniowieczu przeistoczy się w etos rycerski.

  Pieśń o Rolandzie

  Ten średniowieczny utwór należy do gatunku zwanego „chansons de geste” - pieśni o czynach. Należące do kręgu kultury dworskiej dzieła, opisywały chwalebne dokonania rycerzy. Przedstawieni tam bohaterowie stanowili ideały rycerskości, a ich kodeks postępowania ukształtował średniowieczny etos rycerski.

  Tytułowy Roland to bratanek, a zarazem jeden z parów Karola Wielkiego - cesarza Francji. Zostaje mu powierzone zadanie dowodzenia tylną strażą wojsk najeżdżających muzułmańską Hiszpanię (Andaluzję). Podczas przeprawy przez wąwóz Roncevaux siły chrześcijan wpadają w zasadzkę. Roland decyduje się stawić czoła muzułmanom i nie wzywa na pomoc cesarza. Ginie chwalebną śmiercią, zgodną z wyobrażeniami ars moriendi (sztuki chrześcijańskiego umierania). 

  Dzielny i bezkompromisowy Roland stanie się w przyszłości sztandarowym przykładem rycerza idealnego, a odwołania do tej postaci można odnaleźć na przestrzeni kolejnych epok literackich.

  Jerozolima wyzwolona - Torquado Tasso

  Renesansowy epos rycerski dziejący się w czasach pierwszej wyprawy krzyżowej. 

  Torquado Tasso podkreśla w nim wzniosłość czynu rycerskiego, polegającą na służeniu idei. Działają oni zgodnie z przyjętym etosem, zachowując zasady honorowej walki czy szacunku do dobrze urodzonych dam. 

  Intencje rycerzy również pozostają szlachetne. Tossado przedstawia krzyżowców jako obrońców jedynie słusznej wiary chrześcijańskiej, stawiających czoła zwiedzionym przez diabła muzułmanom.

  Don Kichot - Miguel de Cerantes y Saavedra 

  Powieść będąca satyrą na literaturę rycerską. Oszalały od nadmiernego czytania książek rycerskich szlachcic postanawia zostać błędnym rycerzem. Przezywa swoją wynędzniałą szkapę Rosynantem, czyści zbroję po przodkach i dobiera giermka – chłopa Szanczo Pansę. Tak wyposażony wyrusza na trakt, poszukując godnej rycerza przygody. W jej trakcie przyjdzie mu zmierzyć się z wiatrakami, które weźmie za olbrzymy, zasiąść w zamku będącym karczmą i napaść na armię owiec.

  Konrad Wallenrod - Adam Mickiewicz

  Powieść poetycka podejmuje rozważania na temat dopuszczalnych sposobów walki z zaborcą. W czasie jej powstanie podejmowano gorące dysputy, czy godzi się używać podstępu i zdrady na rzecz odzyskania niepodległości. Mickiewicz przedstawia tragiczną postać Litwina Waltera Alfa, który dla ocalenia narodu wnika w szeregi Zakonu Krzyżackiego i zdradą doprowadza do klęski silniejszego przeciwnika. Jego czyn ma jednak swoją cenę – honorowy rycerz nie może znieść niegodziwości własnego postępowania, traci jedyną miłość i ostatecznie życie z rąk zakonników.

  Co znamienne, Mickiewicz rozpoczyna swoje dzieło cytatem z „Księcia” Machiavellego: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walki… trzeba być lisem i lwem”.

  Postawa Konrada Wallenroda da początek całemu typowi bohatera romantycznego, który z pobudek patriotycznych będzie w stanie poświęcić honor i miłość. Od jego imienia archetyp ten nazywamy wallenrodycznym.

  Krzyżacy - Henryk Sienkiewicz

  Powieść rozgrywa się w XV wiecznej Polsce, na tle konfliktu z Zakonem Krzyżackim.  Sienkiewicz ukazuje wiele elementów rycerskiego życia oraz związanej z nim kultury dworskiej. Konfrontuje przy tym wyznających etos rycerzy polskich i zakłamanych Krzyżaków. Ci drudzy jedynie deklarują przywiązanie do zasad oraz nakazów wiary chrześcijańskiej, łamiąc je kiedy im to wygodne.

  Na szczególną uwagę zasługuje postawa Zbyszka z Bogdańca - głównego bohatera. Nieco naiwny chłopak mocno wierzy w etos rycerski i stara się nim żyć, nawet jeżeli wielokrotnie naraża go to na niebezpieczeństwo. 

  Wesele - Stanisław Wyspiański

  Pośród pojawiających się w bronowickiej chacie Postaci Dramatu jest Rycerz. Objawiający się Poecie byt łatwo skojarzyć z postacią Zawiszy Czarnego z Grabowa - polskiego wzoru rycerskości.

  Jako postać, Rycerz uosabia honor, męstwo i patriotyzm Polaków. Jest również zwiastunem minionej chwały. Ukazując się w straszliwej formie Poecie pragnie przekazać mu sens jego powołania - budzenie wielkości w narodzie poprzez poezję. Można więc nazwać Rycerza również wcieleniem dawnych wielkich ideałów, które poezja powinna przekazywać potomnym.

  Rycerz - Krzysztof Kamil Baczyński

  Wiersz porównuje los ludzi pokolenia II wojny światowej z wyobrażeniem średniowiecznego rycerza. Ukazani są oni jako szlachetni obrońcy uciśnionych, przemierzający na koniach świat wojownicy w lśniących zbrojach.

  Baczyński widzi siebie i swoje pokolenie jako rycerzy, jednak nie wyidealizowanych obrońców słabszych. Chociaż stawiają oni czoła złu, ich orężem przeciwko ciemności jest nie miecz, a miłość. Chociaż słabi i skazani na zniszczenie przez silniejszego wroga, nadal wierzą w swoje ideały i niczym rycerze kontynuują walkę.

  Miniatura średniowieczna - Wisława Szymborska

  Wiersz stanowi poetycki opis miniatury - scenki rodzajowej ze średniowiecznego manuskryptu. Pośród orszaku książęcego, prócz dwórek i paziów obecni są również rycerze. Szymborska ukazuje ich tak jak resztę miniatury, jako postaci wyidealizowane. Każdy z nich to człowiek o potężnej posturze i malującej się na twarzy potędze. Niosą ich zaś równie szlachetne rumaki.

  Rycerz urasta w wierszu do typowego elementu średniowiecznego świata - jednego z symboli okresu. Wedle podmiotu lirycznego należy jednak pamiętać, że jest to element wyidealizowany, nie zaś prawda historyczna.

  Inne przykłady motywu rycerza w literaturze

  • Legendy arturiańskie - Zbiór opowieści o przygodach króla Artura i Rycerzy Okrągłego Stołu. Najsłynniejszą ze wszystkich legend jest ta, opowiadająca o poszukiwaniu Graala. Jedynie ci, którzy całkowicie odpowiadają ideałowi etosu rycerskiego, mogą odnaleźć ten tajemniczy artefakt.
  • Dzieje Tristana i Izoldy - Tristan przedstawiony jest jako ideały rycerza, którego jedynym uchybieniem na honorze jest romans z królową Izoldą. Opowieść kontrastuje go z rycerzami niespełniającymi zasad etosu, takimi jak baronowie Gweneleon, Gondolin i Denoalen.
  • Transakcja wojny chocimskiej - W mowie poprzedzającej bitwę hetman Jan Karol Chodkiewicz odwołuje się do tradycji rycerskiej polskiej szlachty. Jako spadkobiercy chrześcijańskich wojowników mają obowiązek bronić ojczyzny przed muzułmanami. Chodkiewicz przedstawia Polskę i jej rycerską szlachtę jako przedmurze chrześcijaństwa.
  • Monachomachia - Walka pomiędzy mnichami opisana jest w sposób parodiujący homerycki język. Bohaterowie staczają przy tym pojedynki wzorowane na starciach rycerskich, a niektórzy mnisi dosłownie porównywani są do rycerzy.
  • Bema pamięci żałobny rapsod - Pogrzeb generała Józefa Bema stylizowany jest na pochówek starożytnego bohatera. Wiele symboli towarzyszących zmarłemu w ostatniej drodze wskazuje na przynależność do rycerskiego stanu. Jest nim choćby opis cienia rycerza - ucieleśnienie duszy zmarłego.
  • Trylogia - Sienkiewicz nadaje swoim bohaterom rycerskie cechy charakteru. Najmocniej widać to w postaci Jana Skrzetuskiego czy Wołodyjowskiego. Sami szlachcice często podkreślają swoją przynależność do „stanu rycerskiego”. Taki charakter postaci wskazuje czytelnikowi modele zachowań do naśladowania.
  • Krzyżowcy - Cykl Zofii Kossak opisuje fabularyzowane dzieje pierwszej wyprawy krzyżowej. Pośród chrześcijańskich rycerzy odbijających Jerozolimę znaleźć można zarówno szlachetnych obrońców wiary, jak i pospolitych morderców w zbrojach.
  • Przesłanie pana Cogito - Podmiot liryczny apeluje do odbiorcy o niezachwianą pewność poglądów w obliczu nieprzychylnego świata. Nie obiecuje przy tym nagrody, a jedynie pogardę innych. Niewzruszona postawa jest jednak konieczna, by dołączyć do grona bohaterów, takich jak Roland - rycerz idealny.
  • Mroczna Wieża - W postapokaliptycznym świecie gdzie czas i miejsce przestały mieć znaczenie, samotny Roland ściga Człowieka w Czerni. Główny bohater to ostatni przedstawiciel zakonu rewolwerowców, wzorowanych na rycerzach obrońców tego fantastycznego świata. Inspiracją dla samego bohatera był literacki rycerz Roland.
  • Uniwersum Star Wars - Bezpieczeństwa i pokoju w Republice strzegą potężni rycerze Jedi - posiadający tajemniczą Moc zakon wojowników. Kultywują oni starożytne zasady swojego zgromadzenia, walcząc przy pomocy mieczy świetlnych ze swoimi mrocznymi odpowiednikami - zakonem Sith.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2024-02-09 16:12:10