Inny świat - czas i miejsce akcji

Autorka opracowania: Marta Grandke.

„Inny świat” to powieść autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, oparta o jego własne przeżycia związane z pobytem w sowieckim łagrze w okresie II wojny światowej. Autor opisuje, jak wyglądała codzienność osób osadzonych tam, z czym się ona wiązała i jak trudne było przeżycie w podobnie nieludzkich warunkach. Herling-Grudziński w swoim dziele bazuje na własnych wspomnieniach i nawiązuje też do dzieła Fiodora Dostojewskiego, szukając w nim podobieństw swoich doświadczeń.

Spis treści

Inny świat - miejsce akcji

Miejsce akcji powieści „Inny świat” Herlinga Grudzińskiego to sowiecki łagier, położony na terenach byłego Związku Radzieckiego. Obóz leży w Jercewie koło Archangielska i należy do tak zwanego archipelagu Gułag, czyli podmiotu zarządzającego funkcjonującymi w ZSRR łagrami. Jercewo należało do systemu łagrów kargopolskich, które leżały blisko Morza Białego. Oprócz tego autor opisuje inne miejsca, w których przebywał przed dotarciem do łagru, na przykład więzienia w Witebsku, Wołogdzie czy Leningradzie.

W ostatnich fragmentach pisarz opisuje też swoją drogę, którą przebył, by dołączyć do oddziałów polskich w Ługowoje, a jego droga prowadziła między innymi przez Wołogdę, Buj, Czelabińsk, Ural, Orsk czy Dżambuł. Sam epilog rozgrywa się już w Europie, w Rzymie, gdzie mężczyzna trafił po wojnie. Przebywał wówczas w hotelu na zbiegu ulic Tritone i Corso Umberto.

Inny świat - czas akcji

Czas akcji jest bardzo sprecyzowany, ponieważ opisuje wydarzenia, które faktycznie miały miejsce w historii. Wydarzenia trwają od końca lata w roku 1940, aż do chwili, w której narrator wstępuje do polskich sił 12 marca 1942. Sam zaś epilog rozgrywa się w czerwcu roku 1945. Jak widać, wydarzenia niemal w całości mają miejsce podczas trwania II wojny światowej, epilog dzieje się zaś krótko po jej zakończeniu w Europie. Wydarzenia rozgrywające się na terenie obozu obejmują zatem około dwóch lat. Autor przedstawia wiele wydarzeń nie w sposób linearny, a za to przywołując liczne wspomnienia z wcześniejszych lat.


Przeczytaj także: Czy człowiek zniewolony może zachować godność? Rozważ problem, odnosząc się do opowiadań Borowskiego, Innego świata Herlinga Grudzińskiego oraz dowolnie wybranego tekstu literackiego

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.