Czego może nauczyć współczesnych księga Hioba?

Autor Biblia
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Księga Hioba należy do tekstów Starego Testamentu. Jest to dzieło dydaktyczne, zwane także mądrościowym, które porusza zagadnienia takie jak cierpienie niewinnych oraz obecność zła na świecie, który został stworzony przez miłosiernego Boga, pragnącego dobra. Autor tekstu prowadzi swoje rozważania przy pomocy historii tytułowego Hioba - bogobojnego, zamożnego mieszkańca Wschodu, którego życie pewnego dnia zmienia się, ponieważ zostaje on obiektem zakładu między Bogiem a szatanem.

Przed tym zdarzeniem Hiob miał typowe życie - był człowiekiem majętnym, miał siedmiu synów i trzy córki, wierzył w Boga i pokładał w nim swoje zaufanie. Został on jednak wybrany do tego, by udowodnić, że cierpienie może złamać człowieka i pozbawić go wiary w jego Stwórcę. Bóg pozwolił więc, by szatan najpierw pozbawił Hioba jego majątku, następnie odebrał mu rodzinę, a także sprowadził na niego wyjątkowo niebezpieczną chorobę, jaką jest trąd. Hiob został więc sam, opuszczony, nieszczęśliwy i chory.

Wszystkie te cierpienia nie sprawiły jednak, że wyrzekł się on Boga i przestał pokładać w nim zaufanie. Był cierpliwy, pełen wiary i nadziei, wiedział też, że spotykające go przeszkody i ból z pewnością mają jakiś cel i są częścią planu bożego, którego on, jako zwykły człowiek nie jest w stanie zrozumieć. Pozostało mu jedynie czekać na dalsze wyroki Boga i tak też uczynił. Stwórca wynagrodził ostatecznie Hioba za jego wiarę, zaufanie i cierpliwość - zwrócił mu jego majątek, obdarzył nową rodziną i przywrócił mu zdrowie.

Czy współcześni ludzie mogą się czegoś od Hioba nauczyć i wyciągnąć z jego historii przydatną lekcję? Tak, mogą, ponieważ opowieść ta niesie ze sobą uniwersalne i ponadczasowe przesłanie, które można zastosować w każdej epoce. Współczesny człowiek może się bowiem zainspirować zachowaniem Hioba i spróbować naśladować je w wielu innych sytuacjach. Biblijna postać mężczyzny doświadczonego przez los może bowiem budzić podziw siłą woli, jaką się on wykazał. Jego postawa pokazuje, że warto trwać w swoich postanowieniach i nie poddawać się słabościom oraz przeciwnościom losu, ponieważ jeśli zniechęcimy się i odpuścimy, to może ominąć nas coś wspaniałego, wynagradzającego wszystkie trudy. Hiob uczy także, że cierpliwość i wiara popłacają, bez względu na okoliczności. Pokazuje również, że nawet w niezawinionym cierpieniu człowiek może odnaleźć sens i sprawić, że zostanie mu nadane znaczenie i wniesie ono coś do życia danej osoby.

Historia zawarta w Księdze Hioba mimo upływu czasu wciąż niesie ze sobą uniwersalne przesłanie, jakie może okazać się znaczące także w życiu współczesnego człowieka. Mówi ona bowiem o zaufaniu, cierpliwości i sile charakteru, dzięki którym ludzie mogą doczekać się upragnionej nagrody lub znaleźć sens w spotykających ich wydarzeniach i cierpieniu, nawet jeśli są niewinni.


Przeczytaj także: Opierając się na Księdze Hioba i innych znany utworach rozwiń motyw niezawinionego cierpienia

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.