Hiob jako postać archetypiczna

Autorka opracowania: Marta Grandke.
Autor Biblia

Stary Testament składa się z wielu ksiąg mądrościowych, a jedną z najbardziej znanych jest Księga Hioba. Cechuje się ona moralizatorskim i dydaktycznym przesłaniem, które czytelnik powinien odczytać i kierować się nim w swoim życiu. Tekst ten próbuje odbiorcy przybliżyć takie zagadnienia jak cierpienie niewinnych osób oraz obecność zła w świecie stworzonym przez dobrego i miłosiernego Boga. Robi to przy pomocy opowieści o tytułowym Hiobie, którego życie stało się przedmiotem zakładu między Stwórcą a szatanem. Na bohatera spadły liczne nieszczęścia, które miały wykazać, czy załamie się on ostatecznie pod ich ciężarem i odwróci od Boga, czy jednak przetrwa tę próbę i nie porzuci swojej wiary i zaufania pokładanego w Panu. Hiob stał się postacią archetypiczną.

Historia samego Hioba jest dość krótka. Był on bogobojnym, sprawiedliwym mężem, z majątkiem i rodziną. Ze względu na zakład między Bogiem a szatanem stracił zarówno swoje bogactwa, jak i najbliższych, po czym zachorował na trąd. Wszystkie te cierpienia spotkały go nie z jego winy, jednak Hiob przyjął je z pokorą i zaufaniem do Boga. Cierpliwie znosił kolejne tragedie, aż wreszcie został sam, chory i nieszczęśliwy, jednak wciąż wierzący swojemu Stwórcy. Cierpienie Hioba ostatecznie zostało mu wynagrodzone przez Boga - przywrócił mu on jego majątek i rodzinę, wyleczył z trądu. Wiara i ufność Hioba okazały się być właściwą postawą, która sprawiła, że jego życie ponownie odmieniło się na lepsze.

Postać archetypiczna to pojęcie, które oznacza pierwowzór danej postaci czy motywu. Hiob stał się więc archetypem niezawinionego cierpienia oraz człowieka zmagającego się z chorobą, samotnością oraz śmiercią. Utracił wszystko nie ze swojej winy i musiał zmagać się z konsekwencjami tego. Mimo to nie poddał się, wciąż ufał Bogu i trwał w swojej wierze, mimo że ktoś inny już dawno by się poddał i złorzeczył Stwórcy.

Postać Hioba jest więc wzorem dla innych ludzi, nawet żyjących wiele epok po nim. Jego zachowanie stało się archetypem, punktem odniesienia dla kreacji innych postaci w literaturze, idealnym przedstawieniem danego motywu, na którym można się oprzeć i do którego znajomość jest powszechna, dzięki czemu odnosi się do tej historii wiele osób. Historia Hioba jest częścią Starego Testamentu, jednej z najważniejszych ksiąg w kulturze i dla cywilizacji zachodniej. To właśnie zamieszczone tam teksty stają się wyznacznikami, wzorami i archetypami, które oddziałują na innych ludzi i twórców. 

Hiob jest więc postacią archetypiczną, a jego historia może służyć jako wzór, jest bowiem ponadczasowa i uniwersalna. To także wzór tego, jak wygląda niezawinione cierpienie i człowiek boleśnie doświadczony przez los mimo swojej wiary, zaufania i sprawiedliwości. Do postaci Hioba często odnoszą się inni twórcy, szukając tego najbardziej doskonałego przedstawienia tego typu postaci.


Przeczytaj także: Wybrane postacie biblijne jako symbole ludzkich postaw - Hiob, Syn marnotrawny, Miłosierny Samarytanin

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.