Jakie jest przesłanie księgi Hioba?

Autor Biblia
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

W Starym Testamencie spotkać się można z wieloma dydaktycznymi utworami, których celem jest przekazanie odbiorcy konkretnych prawd o świecie i wskazówek odnośnie tego, jak powinien się on zachowywać. Jednym z takich tekstów jest Księga Hioba, która porusza takie zagadnienia jak cierpienie niewinnych ludzi oraz obecność zła w świecie stworzonym przez dobrego i miłosiernego Boga. Księga Hioba ma na celu wyjaśnienie tych zagadnień odbiorcy, posługując się przy tym historią tytułowego Hioba, dobrego i bogobojnego mieszkańca Wschodu.

Życie Hioba płynęło bez większych zmartwień - miał on majątek, dużą rodzinę i cieszył się dobrym zdrowiem, był także wiernym wyznawcą swego Pana. Pewnego razu jednak stał się on obiektem zakładu między Bogiem a szatanem. Chodziło w nim o udowodnienie tego, jak szybko człowiek załamie się i odwróci od Boga w chwili, w której spadną na niego liczne nieszczęścia. Dlatego też Bóg za pośrednictwem szatana odebrał mu najpierw majątek, potem całą rodzinę, a na końcu zesłał na Hioba straszliwą chorobę, trąd.

Hiob został sam, chory i nieszczęśliwy, jednak nie wystarczyło to, by przestał on być wiernym sługą swego Pana. Wciąż ufał mu bezgranicznie, oddawał swoje życie w jego ręce oraz sądził, że jego cierpienie ma w sobie głębszy sens i zamiar, którego on, jako prosty człowiek nie widzi i nie pojmuje. Zesłane na Hioba cierpienie nie wystarczyło, by odwrócił się on od swojego Boga, wyrzekł się swojej wiary czy bluźnił. Hiob zostaje wynagrodzony przez Boga - odzyskuje majątek i zdrowie, zakłada także nową rodzinę. 

Jakie przesłanie ma więc Księga Hioba? Jakie wnioski ma z niej wyciągnąć czytelnik? Przede wszystkie takie, że każde wydarzenie z życia człowieka ma głęboki sens i jest zaplanowane z góry przez samego Boga. Nie ma w nim miejsca na przypadek. Człowiek powinien więc trwać cierpliwie w swojej wierze, ufając, że Bóg wie, co czyni. Księga Hioba pokazuje także, że wiara ma sens, a głębokie cierpienie z pewnością zostanie wynagrodzone człowiekowi, który wiernie służy swemu Stwórcy.

Samo cierpienie nie jest także według przesłania tego tekstu czymś jednoznacznie złym, może ono bowiem prowadzić do rzeczy ważnych, pięknych i głębokich. Swój sens ma także obecność zła na świecie, ponieważ dzięki niemu widoczne jest to, jak bardzo ważne i obecne w życiu wierzącego człowieka jest zaufanie Bogu i oddanie swojego istnienia w jego ręce. Człowiek o czystym sumieniu i o dobrym sercu nie musi się obawiać swojego Stwórcy, ani wydarzeń, jakie go w życiu spotykają.

Przesłanie Księgi Hioba dotyczy więc niewinności i wiary, zaufaniu Bogu i oddaniu swojego życia w jego ręce. Tekst ten opowiada także o sensie cierpienia i o głębokiej wierze, że ma ono znaczenie i że w ostatecznym rozrachunku prowadzi ono człowieka do czegoś dobrego i ważnego, nawet jeśli nie widać tego na pierwszy rzut oka.


Przeczytaj także: Hiob jako postać archetypiczna

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.