Czy warto być dobrym? Napisz rozprawkę, w której odpowiesz na to pytanie. W uzasadnieniu odwołaj się do lektury obowiązkowej, innego tekstu literackiego i własnych doświadczeń.

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Ludzkość od lat próbuje jednoznacznie odpowiedzieć na wiele filozoficznych pytań i określić, co tak naprawdę w życiu jest moralne, a co nie. Jedną z tego typu kwestii jest pytanie, czy warto być dobrym. Czy warto dbać o swoją moralność, traktować innych dobrze i zachowywać się właściwie? Na to pytanie wiele osób wciąż zdaje się poszukiwać jedynej słusznej odpowiedzi, ale zazwyczaj z całą pewnością odpowiadają, że warto. Potwierdzenie słuszności tego stwierdzenia znaleźć można w wielu dziełach literackich, autorzy bowiem również często podejmują ten temat, stawiając swoich bohaterów w różnych sytuacjach, by sprawdzić ich dobroć i reakcje na spotykające ich zło. Przykłady bohaterów będących dobrymi ludźmi oraz opis ich zachowania znaleźć można w takich dziełach jak pozytywistyczna powieść „Lalka” Bolesława Prusa oraz utwór „Ludzie bezdomni” autorstwa Stefana Żeromskiego.

W powieści „Lalka” autorstwa Bolesława Prusa dobrym człowiekiem przede wszystkim jest główny bohater, Stanisław Wokulski. To człowiek boleśnie doświadczony przez życie - pochodzi ze zubożałej szlachty, brał udział w powstaniu styczniowym i został za karę zesłany za to na Sybir. Wokulski musi walczyć w swoim życiu o wszystko - o swoją ojczyznę, wolność, majątek i pozycję w społeczeństwie, ponieważ nic nie jest dane mu na zawsze i w każdej chwili może to stracić.

Stanisław Wokulski ostatecznie dorabia się na handlu znacznego majątku, awansuje także dzięki niemu w hierarchii społecznej i zaczyna bywać w dawniej niedostępnym dla niego środowisku arystokratów. Jednak ta odmiana losu nie wpływa na charakter Wokulskiego, nadal pozostaje on dobrym człowiekiem, który jest wrażliwy na otaczającą go krzywdę. Dostrzega on bowiem nędzę i problemy otaczającego go społeczeństwa, zdaje sobie również sprawę z tego, do jakiego stopnia wykorzystuje je arystokracja.

Wokulski, jako dobry człowiek i obywatel, nie zapomina o innych. Wciąż pomaga swojemu staremu przyjacielowi, Rzeckiemu i organizuje mu wygodne miejsce do życia oraz daje pracę. Gdy Wokulski dostrzega wokół siebie potrzebujących ludzi, to stara się im pomóc. Tak dzieje się na przykład w przypadku Węgiełka, który był ambitny i pracowity, jednak spotkało go nieszczęście i jego warsztat oraz narzędzia pracy spłonęły. Wokulski widzi w chłopaku potencjał i pomaga mu, mimo że nie ma z tego działania bezpośredniego zysku. Postawa Wokulskiego pokazuje, że warto jest być dobrym człowiekiem, nawet jeśli nie ma się z tego korzyści.

W powieści „Ludzie bezdomni” dobrym człowiekiem stara się być także główny bohater, czyli doktor Tomasz Judym. Wywodzi się on z ubogiej klasy społecznej, jednak udało mu się awansować dzięki wykształceniu medycznemu. Pochodzenie Judyma sprawia jednak, że jest on o wiele bardziej wyczulony i wrażliwy na cudze cierpienie, dostrzega też wady środowiska lekarskiego, które pracuje tylko dla pieniędzy.

Judym wie, że najuboższych nie stać na świadczenia lekarskie i na środki higieny, staje się więc społecznikiem i zaczyna nawoływać do darmowego udostępniania usług medycznych każdemu człowiekowi, do zmiany warunków pracy w fabrykach i do rozszerzenia dostępu do higieny. Judym zachowuje się więc jak dobry człowiek, nawołując do pomagania tym, którzy sami nie są w stanie o siebie zadbać. Na dodatek nie ma on z tego żadnych korzyści, w środowisku jest bowiem wyśmiewany i wykpiwany, jednak Judym nadal robi to, co uważa za słuszne i właściwe. Jest on przykładem tego, że zawsze warto być dobrym człowiekiem, nawet jeśli nie ma się z tego bezpośrednich korzyści, a nawet wręcz przeciwnie - traci się na tym. Jednak działania Judyma w dalszej perspektywie miały szansę przynieść wielu ludziom ulgę w ich cierpieniu oraz poprawę warunków życia. Jego czyny były więc istotne, a postawa właściwa.

Warto być w życiu dobrym człowiekiem, ponieważ dzięki temu człowiek może spojrzeć sobie w twarz bez wyrzutów sumienia, że dopuścił się czegoś niegodnego i niewłaściwego. Bycie dobrym przyczynia się także do zmiany otaczającego człowieka świata na lepsze, sprawia, że rzeczy przybierają pomyślniejszy obrót. Będąc dobrym człowiekiem można także liczyć na to, że inni odwdzięczą się tym samym i potraktują daną osobę tak, jak ona traktowała ich. Dobro często także inspiruje, dlatego może okazać się, że inni pójdą za przykładem danej osoby, dzięki czemu chociaż niewielka część rzeczywistości ma szansę zmienić się na lepsze.

Proponowane przykłady z literatury oraz przytoczone rozważania pokazują, że warto jest być dobrym człowiekiem bez względu na okoliczności. Przyjmując taką postawę, sprawia się bowiem, że pewna część świata staje się po prostu lepsza, co może inspirować także innych do działania. Traktowanie innych ze współczuciem, troską i empatią sprawia bowiem, że zaczynają się oni odwdzięczać tym samym, a wówczas cały świat staje się zwyczajnie przyjemniejszym miejscem.


Przeczytaj także: Miłość – inspiruje, ale czasem podcina skrzydła. W pracy odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego i wybranych kontekstów. Nowa matura

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.