Kogo możemy nazwać współczesnym Prometeuszem? Uzasadnij swoje zdanie.

Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Prometeusz to postać znana z mitologii greckiej. To jeden z tytanów, brat Atlasa. To właśnie prometeusz stworzył człowieka z gliny zmieszanej z łzami, a następnie okradł Zeusa z ognia i przekazał go ludzkości, by mogła się ona rozwijać i stać się silniejsza. Zeus niepokoił się obecnością ludzi, pogniewał się także, gdy dowiedział się o kradzieży, jakiej dopuścił się Prometeusz. Postanowił więc go ukarać. Tytan został przykuty do skał Kaukazu i codziennie przylatywał tam orzeł, który wydziobywał mu wątrobę. Narząd następnie odrastał i następnego dnia powtarzała się ta okrutna tortura. Prometeusz cierpiał więc za ludzkość, którą stworzył i kochał. Gdy wykradał boski ogień Zeusa, miał świadomość, jakie konsekwencje może to ze sobą nieść. Zrobił to jednak mimo wszystko, było to jego poświęcenie się dla ludzi.

Dziś postawa prometejska oznacza właśnie takie dobrowolne poświęcenie się jednostki dla dobra ogółu. Przez wieki przeszła ona przez wiele przemian. Na przykład w romantyzmie była blisko powiązana z konstrukcją bohatera romantycznego, zwłaszcza w „Dziadach” Adama Mickiewicza. Tam postawę prometejską reprezentował Konrad, biorąc na siebie cierpienie całego narodu, by uwolnić go z niewoli i zbawić od wszystkich win. Dobrowolnie rezygnował ze swojego życia, był bowiem jednostką wybraną do wielkich czynów, wypełniał je więc zgodnie z postawą prometejską. 

Współcześnie Prometeuszem można nazwać na przykład Jurka Owsiaka. Jest to człowiek, który od lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku organizuje i zarządza Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jest to fundacja, która co roku wybiera sobie dany cel pomocy ludziom potrzebującym jej najbardziej i w całym kraju organizuje zbiórkę środków na niego. Jurek Owsiak zarządza i koordynuje Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zajmuje się także realizacją obiecanych zakupów za zebrane w ten sposób pieniądze. Owsiak co roku kwestuje na rzecz grup społecznych, które są zaniedbane pod względem medycznym, czy to emerytów, czy to dzieci.

Zorganizowanie tak wielkiej akcji, zarządzanie nią, a następnie rozliczenie się z niej wymaga wiele pracy, jaką co roku już od niemal trzydziestu lat. Owsiak poświęca się tej pracy całkowicie, co roku bijąc razem ze społeczeństwem kolejne rekordy zbiórek. Poświęca się on z własnej woli, by fundacja dalej pracowała i pomagała tym ludziom, którzy najbardziej tego wsparcia potrzebują, a o których rzadko się wspomina czy myśli.


Przeczytaj także: Napisz mowę do koleżanek i kolegów w której przekonasz ich jak ważny jest wzajemny szacunek

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.