Czy warto przeczytać książkę Syzyfowe prace?

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Są lektury, które mimo upływu czasu nie starzeją się, a opowiadane w nich historie, przedstawione postaci oraz wartości nie tracą na znaczeniu, ponieważ określić je można jak uniwersalne i ponadczasowe. Jedną z takich opowieści jest ta zawarta w dziele Stefana Żeromskiego zatytułowanym „Syzyfowe prace”. Powieść ta przybliża czytelnikowi losy polskiej młodzieży żyjącej w czasach zaborów i rusyfikacji. Po raz pierwszy wydana została w roku 1897, ale mimo upływu czasu wciąż jest to lektura, po którą warto sięgnąć i zapoznać się z opisywanymi losami młodych bohaterów, których Żeromski powołał do życia na kartach swojego utworu. Przemawia za tym kilka znaczących argumentów.

Przede wszystkim Żeromski w powieści „Syzyfowe prace” stworzył udany obraz dojrzewania człowieka, z którym wciąż można się utożsamiać mimo upływu wielu lat od chwili jego powstania. Bohaterowie utworu są bowiem żywymi postaciami, realistycznie napisanymi i posiadającymi znaczącą głębię, a ich losy są przedstawione w równie udany sposób. Żeromski powołał więc do życia autentycznych młodych ludzi z ich problemami, wątpliwościami i wzruszeniami, a wszystko to umieścił na interesującym tle trudnego czasu zaboru rosyjskiego na terenach Polski. Udało mu się to, ponieważ bazował on na wspomnieniach z własnego dzieciństwa oraz czasów młodości, co nadało tekstowi dodatkowego wymiaru oraz autentyczności, płynącej z doświadczeń Żeromskiego.

Inną znaczącą zaletą powieści Żeromskiego, dzięki której lektura ta jest wciąż wartościową pozycją, jest realizm historyczny świata przedstawionego w książce. Opis rzeczywistości czasu zaborów rosyjskiego do dziś jest cenny, ponieważ czytając dzieło Żeromskiego, odbiorca równocześnie zapoznaje się z wydarzeniami historycznymi i losami swojego narodu.

Żeromski szczegółowo przedstawia bowiem trudne warunki życia w trakcie zaboru, zwłaszcza na terenach zajętych przez Rosję. Zapoznaje także swoich czytelników z procesem rusyfikacji, tym, jak on przebiegał w polskich szkołach, oraz jakie miał konsekwencje dla młodzieży. Żeromski nakreślił więc trudną sytuacją uczniów i nauczycieli, którzy byli zmuszeni do zapoznawania uczniów z materiałem, który agresywnie promował kulturę rosyjską. Były to trudne czasy, o których wciąż warto pamiętać i je poznawać, mimo upływu ponad stu lat od ich trwania.

Ukazanie postawy patriotycznej to kolejny aspekt, który sprawia, że lektura „Syzyfowych prac” wciąż jest wartościowa. Stefan Żeromski ukazał bowiem podejście do miłości do ojczyzny narodu, który utracił swój kraj i został skazany na niewolę i przemoc ze strony rosyjskiego najeźdźcy. Mimo tych trudnych warunków patriotyzm nie zniknął, a nawet wręcz przeciwnie - opisywani młodzi bohaterowie wciąż starali się buntować przeciwko oprawcy i zachować pamięć o swojej ojczyźnie, chociażby poprzez uczestnictwo w lekcjach języka polskiego czy znajomość takich dzieł jak „Reduta Ordona” Adama Mickiewicza. Żeromski w swoim dziele ukazał się postawy, którymi wciąż warto się kierować w dzisiejszych czasach, dlatego też lektura powieści „Syzyfowe prace” wciąż jest wartościowa i współcześni uczniowie także powinni po nią sięgać.

Poruszające losy bohaterów to ostatni z argumentów, jakim można przekonać czytelników do sięgnięcia po „Syzyfowe prace”. Żeromski opisał bowiem wydarzenia, które mimo upływu czasu, wciąż mogą poruszać serce odbiorcy i poruszać jego wyobraźnię. Trudy i opresje, jakie przeżyła młodzież polska, problemy związane z dorastaniem i z dzieciństwem w trudnych politycznie czasach - Żeromski opisał to w sposób żywy i trafiający do serca jego czytelników. Mogą oni wraz z młodymi bohaterami przeżywać ich problemy, wzloty oraz także upadki.

Powyższe argumenty świadczą na korzyść stwierdzenia, że mimo upływu wielu lat od pierwszej publikacji, „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to wciąż lektura warta przeczytania. Współczesny czytelnik znajdzie w nich wiele uniwersalnych wartości, a bohaterowie i ich przeżycia opisani są w sposób wiarygodny, autentyczny i poruszający serca.


Przeczytaj także: Napisz krótkie opowiadanie pt. Tego dnia nigdy nie zapomnę z udziałem bohatera wybranej lektury

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.