Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że kierowanie się chęcią odwetu zemściło się na Cześniku i Rejencie? Wymień przykłady skutków zachowania bohaterów, które będą uzasadnieniem twojej opinii.

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Komedia Aleksandra Fredry zatytułowana „Zemsta” to jego najbardziej znane dzieło. Opublikowane ono zostało w roku 1838. „Zemsta” opowiada o sporze dwóch szlachciców, którzy toczą między sobą konflikt o zamek, w którym wspólnie zamieszkują wraz ze swoimi rodzinami. Główni bohaterowie komedii to Cześnik Raptusiewicz oraz Rejent Milczek. To właśnie oni od lat nie mogą dojść między sobą do porozumienia i na wszelkie sposoby próbują pognębić swojego rywala.

Konflikt między Cześnikiem a Rejentem dotyczy głównie zamku, który w połowie należy do jednego szlachcica, a w połowie do drugiego. Jest to dla nich kość niezgody, z powodu której cierpią także najbliżsi obu szlachciców. Bratanica Cześnika, Klara Raptusiewiczówna jest bowiem zakochana w synu Rejenta, Wacławie Milczku. Ich związek musi jednak pozostać tajemnicą ze względu na rodzinne spory, a tymczasem opiekunowie młodych ludzi próbują ich wykorzystać do osiągnięcia własnych celów związanych z zamkiem. Ostatecznie Klara i Wacław pobierają się, na przekór knowaniom Cześnika i Rejenta, jednak wymaga to od nich wielu intryg. Dwóch szlachciców kieruje się bowiem tylko chęcią odwetu na swoim przeciwniku do tego stopnia, że nie dostrzegają oni tego, jak bardzo unieszczęśliwiają tym swoje otoczenie.

Jednak chęć odwetu i zatruwanie codziennego życia najbliższym ostatecznie zemściło się na Cześniku i Rejencie. wydarzenia bowiem wymknęły się w pewnym momencie spod ich kontroli, co doprowadziło do tego, że musieli oni porzucić swój wieloletni spór i pogodzić się ze sobą, zawrzeć chociaż powierzchowne porozumienie. Było to konieczne ponieważ Wacław, syn Rejenta, wbrew jego woli ożenił się z bratanicą Raptusiewicza, czyli Klarą. Z kolei Cześnik stracił majątek, jaki planował zyskać poprzez małżeństwo z bogatą Podstoliną. Przekazała ona bowiem swój majątek Klarze. Rejent z kolei planował małżeństwo swojego syna z Podstoliną, które nie doszło do skutku ze względu na to, że Cześnik wydał za niego Klarę, chcąc zrobić na złość Rejentowi.

Działania obu szlachciców obróciły się przeciwko nim i zmusiły ich do zawarcia pokoju po wieloletnim sporze, który był praktycznie sensem ich życia. Ich młodzi podopieczni wymknęli się spod ich wpływów i w tajemnicy zawarli sojusze, które były ucieleśnieniem koszmarów Cześnika i Rejenta. Pokonano ich własną bronią, a ich intrygi zemściły się na nich - padli ofiarami swoich własnych planów, tajemnic i zamiarów.


Przeczytaj także: Spo­so­by przed­sta­wia­nia kon­flik­tów. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Ze­msty Alek­san­dra Fre­dry. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.