Autor Biblia
Autorem planu wydarzeń jest: Marcin Puzio.
 1. Przedstawienie Hioba, człowieka dobrego i zamożnego.
 2. Pierwsza rozmowa Boga z Szatanem.
  1. Pochwalenie Hioba przez Stwórcę.
  2. Podstęp diabła, wątpliwość o szczerość intencji Hioba.
  3. Oddanie Szatanowi dostępu do majątku mężczyzny, przykazanie o nierobienie mu krzywdy w ramach próby wiary.
 3. Porwanie zwierząt Hioba przez koczowników.
 4. Strata owiec przez uderzenie pioruna, zabicie sług.
 5. Zawalenie się domu, śmierć wszystkich dzieci Hioba.
 6. Pokora mężczyzny w obliczu tragedii.
 7. Druga rozmowa Szatana z Bogiem.
  1. Kolejna pochwała Hioba przez Boga.
  2. Prośba Szatana o poddanie mężczyzny kolejnym próbom.
  3. Zgoda Stwórcy na obdarzenie go chorobami, zastrzeżenie, że nie może umrzeć.
 8. Zachorowanie na trąd złośliwy Hioba.
 9. Odwiedziny trzech przyjaciół.
 10. Przebywanie przy nim w ciszy.
 11. Cierpienie Hioba, przeklinanie dnia urodzenia.
 12. Mowa Elifaza, sugestia, że choroba jest karą.
 13. Rada przyjaciela, aby przeprosił Boga.
 14. Pragnienie śmierci, ból Hioba.
 15. Mowa Bildada z Szuach, rada o nawrócenie.
 16. Sugestia, że choroba jest karą za grzechy dzieci.
 17. Pragnienie zdrowia, wątpienie Hioba we własną dobroć.
 18. Modlitwa do Boga, prośba o zabranie chorób.
 19. Mowa Sofara z Naamy, rada, aby się nawrócił.
 20. Żal do przyjaciół o uznanie go za grzesznego.
 21. Prośba o uwolnienie od zła.
 22. Osąd Elifaza, oskarżenie o bluźnierstwo.
 23. Prośba Hioba o litość i zabranie od fałszywych przyjaciół.
 24. Próba dotarcia do przyjaciół.
 25. Oburzenie Bildada, straszenie go konsekwencjami wyrzeczenia się Boga.
 26. Poparcie ze strony Sofara.
 27. Prośba Hioba o zrozumienie.
 28. Uznanie choroby za niezwiązaną z czystością jego sumienia.
 29. Brak zgody ze strony Elifaza na teorię Hioba.
 30. Próba odnalezienia Boga.
 31. Hymn o mądrości.
 32. Udowadnianie swojej prawości przed przyjaciółmi.
 33. Mowa Elihu, przyznanie racji Hiobowi.
 34. Mowa Boga.
  1. Pokazanie mocy i potęgi.
  2. Pytania do Hioba, pokorne odpowiedzi.
  3. Panowanie Boga nad złem.
  4. Potępienie przyjaciół.
 35. Modlitwy Hioba za przyjaciół.
 36. Przywrócenie Hiobowi majątku oraz danie potomstwa.

Przeczytaj także: Księga Hioba - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.