x

Autorką opracowania jest: Adrianna Strużyńska.
 1. Plany matrymonialne Cześnika.
 2. Przybycie Papkina i wysłanie go do Podstoliny w roli swata.
 3. Zgoda Podstoliny na małżeństwo z Cześnikiem.
 4. Praca murarzy, zatrudnionych przez Rejenta.
 5. Potajemne spotkanie Klary i Wacława.
 6. Bójka pod murem.
 7. Wacław jeńcem Papkina.
 8. Odesłanie jeńca-Wacława przez Cześnika.
 9. Plan przejednania Podstoliny przez Wacława.
 10. Ponowne spotkanie dawnych kochanków - Wacława i Podstoliny.
 11. Oświadczyny Papkina i zadania wyznaczone przez Klarę.
 12. Wyzwanie Rejenta do pojedynku na szable przez Cześnika.
 13. Spisywanie sfałszowanych zeznań murarzy przez Rejenta.
 14. Zmuszanie Wacława do ślubu z Podstoliną przez Rejenta.
 15. Wizyta Papkina u Rejenta.
 16. Przygotowania Cześnika do wesela i pojedynku.
 17. Odczytanie listu od Rejenta przez Cześnika.
 18. Obawy Papkina o własne życie.
 19. Plany zemsty Cześnika na Rejencie.
 20. Ślub Klary i Wacława.
 21. Pogodzenie się Cześnika i Rejenta.

Czytaj dalej: Zemsta - streszczenie

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:57

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.