Legenda o Janie i Cecylii - plan wydarzeń

Autorką planu wydarzeń jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Przybycie Jana i Cecylii do nadniemeńskiej puszczy.
 2. Budowa pierwszego, skromnego domu.
 3. Ciężka praca nad stworzeniem osady.
 4. Narodziny dzieci: sześciu córek i sześciu synów.
 5. Budowa nowego, lepszego domu.
 6. Przyjaźń z okolicznymi mieszkańcami i ich osiedlanie się w osadzie.
 7. Małżeństwa dzieci Jana i Cecylii oraz rozrastanie się osady.
 8. Powstanie bogatej osady na miejscu dawnej puszczy.
 9. Przybycie króla Zygmunta Augusta.
 10. Nadanie Janowi i Cecylii tytułu szlacheckiego, nazwiska Bohatyrowicz oraz herbu.
 11. Śmierć Jana i Cecylii oraz pochowanie ich w mogile nad Niemnem.


Przeczytaj także: Legenda o Janie i Cecylii - bohaterowie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.