Harmonia – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Utwór Leopolda Staffa „Harmonia” wszedł w skład zbioru „Barwa miodu”, wydanego w 1936 roku. Stanowi medytację poety nad własnym życiem. Jest wykładnią sztuki apollińskiej, która skupia się na jasnej, optymistycznej stronie rzeczywistości.

 • Harmonia - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Harmonia - interpretacja wiersza
 • Harmonia - analiza utworu i środki stylistyczne

  Wiersz ma regularną, klasycystyczną formę. Składa się z dwóch czterowersowych strof, napisanych trzynastozgłoskowcem. Poeta zastosował rymy krzyżowe.

  Utwór należy do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność. Świadczy o tym zastosowanie czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i odpowiednich zaimków („miałem”, „krok mój”, „nie wróżą mi”, „dał mi lut­nię w ręce”). Osoba mówiąca to poeta, który zdaje sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się do starości. Podchodzi jednak do przemijania ze spokojem, ponieważ poezja daje mu ukojenie.

  Warstwa stylistyczna wiersza nie jest zbyt rozbudowana. Pojawiają się epitety („wiel­kie po­go­dy”, „chmur­ne nie­wcza­sy”, „pro­sta praw­da”) i metafory („mia­łem wiel­kie po­go­dy i chmur­ne nie­wcza­sy”, „nie wró­żą mi zwy­cię­stwa me z cza­sem za­pa­sy”, „zmierzch mi się nie uśmie­cha w roz­dź­wię­ku udrę­ce”, „w so­bie ze­stra­jam sprzecz­ny ten świat, Apol­li­nie, boś chy­ba po to tyl­ko dał mi lut­nię w ręce”). Obecna jest też apostrofa („w so­bie ze­stra­jam sprzecz­ny ten świat, Apol­li­nie”).

  Harmonia - interpretacja wiersza

  Podmiot liryczny można identyfikować z autorem, który zdobywa się na osobiste wyznanie. Swoje rozważania rozpoczyna od wspomnień swojego burzliwego życia. Jak każdy, ma za sobą momenty szczęśliwe, ale też dramatyczne. W młodości był energiczny i przebojowy, posiadał wielką siłę, ale to już przeszłość.

  Kiedyś, osoba mówiąca była zdobywcą, który odważnie podbijał serca i wzbijał się na szczyty swoich poetyckich możliwości. Teraz powoli się uspokaja, nie ma już większych ambicji, a jedynie chce wykorzystać czas, który mu pozostał. Podmiot liryczny nie jest jeszcze starcem, ale czuje, że ten etap życia coraz bardziej się zbliża. Ludzka egzystencja przypomina walkę, w której człowiek jest skazany na przegraną z czasem. Bunt przeciwko przemijaniu nie ma sensu, ponieważ nie można zmienić odwiecznego biegu wydarzeń. Każdego z żyjących kiedyś czeka śmierć.

  Życie zostaje porównane do pór roku. Poeta podkreśla, że ma już za sobą lato, czyli wczesną dorosłość. Niedługo minie także jesień, wiek dojrzały, po którym czeka go już jedynie starość i śmierć. Podmiot liryczny nie popada jednak w rozpacz, a jedynie w melancholię. Posiada lek na przemijanie - poezję. Twórczość osoby mówiącej pozwala mu poradzić sobie z bólem istnienia.

  Poeta nie pozwala więc sobie na załamanie, ponieważ zmarnowałby otrzymany od Apollina talent. Artysta powinien wykorzystać każdą trudność i przekuć ją w poezję. Lutnia jest w utworze symbolem twórczości poetyckiej. Osoba mówiąca otrzymała ją od Apollo, greckiego boga piękna, światła, muzyki i wróżb, patrona sztuki i poezji oraz przewodnika muz. Podmiot liryczny nie wspomina o życiu pozagrobowym, nie potrzebuje nadziei na zbawienie, aby nie popaść w rozpacz. Jest filozofem i poetą, pocieszenie przynosi mu jego własna twórczość.


  Przeczytaj także: Dzieciństwo interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.