Dusiołek – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Ballada Bolesława Leśmiana „Dusiołek” jest jednym z najbardziej znanych utworów poety. Stanowi mistrzowskie nawiązanie do folkloru, które łączy się z filozoficzną refleksją na temat istnienia zła na świecie. Poeta snuje głębsze przemyślenia, wynikające z opisu spotkania Bajdały z tytułowym Dusiołkiem.

 • Dusiołek - geneza utworu
 • Dusiołek - analiza utworu
 • Dusiołek - interpretacja utworu
 • Dusiołek - geneza utworu

  Utwór został wydany w zbiorze „Łąka” w 1920 roku. Cały zbiór jest zainspirowany folklorem i wierzeniami ludowymi. Poeta poruszył w nim tematykę filozoficzną, łącząc ją z opowieściami z życia prostych ludzi. Zbiór stanowi też pochwałę życia w pobliżu natury, od której oddalili się mieszkańcy miast.

  Ballada „Dusiołek” nawiązuje do wierzeń słowiańskich. Dusiołek przypomina zmorę, istotę nawiedzającą śpiących i próbującą ich udusić lub wypić krew swojej ofiary. Wyobrażenie Dusiołka odbiega od przekazywanego w podaniach wizerunku zmory, która zazwyczaj przybierała postać wysokiej kobiety lub kościotrupa. Według ludowych wierzeń, zmora siada na piersi śpiącego człowieka i dusi go, aż krew nie napłynie do głowy, a następnie posila się nią i odchodzi. Po przebudzeniu, ofierze towarzyszy uczucie ogromnego zmęczenia. Z tych legend wywodzi się powiedzenie „blady jak zmora”.

  W utworze można również doszukiwać się fascynacji psychoanalizą Zygmunta Freuda. Twierdził on, że psychika każdego człowieka ma swoje ciemne strony, znajdujące się poza świadomością. Być może Dusiołek symbolizuje podświadomość, instynkt śmierci i samo destrukcji, które dochodzą do głosu podczas snu.

  Dusiołek - analiza utworu

  Ballada to gatunek synkretyczny, który łączy cechy liryki, epiki i dramatu, wywodzący się z epoki romantyzmu. Pojawiają się w nim elementy fantastyczne ludowe. Poeta posłużył się taką formą, aby opisać świat słowiańskich wierzeń. Utwór składa się z jedenastu czterowersowych strof. Wers pierwszy i drugi są siedmiozgłoskowe, a trzeci i czwarty - jedenastozgłoskowy. Poeta zastosował rymy parzyste (aabb).

  Ballada została zbudowana na zasadzie dychotomii, w części utworu głos zajmuje narrator, wiejski gawędziarz, później wypowiada się bohater utworu - chłop Bajdała. Leśmian zastosował stylizację językową na gwarę. Pojawiają się więc zapożyczenia z potocznego języka używanego przez prostą ludność wiejską („wiódł szka­pę”, „ciel­ska to­bo­łem”, „skrzy­wił gębę”, „pół­ba­bek”, „zad tyli, co kwo­ka”, „zmaj­stro­wać”).

  Warstwa stylistyczna ballady jest rozbudowana. Pojawiają się neologizmy, charakterystyczne dla twórczości Leśmiana („Dusiołek”, „Bajdała”, „potworzył”). W utworze obecne są też metafory („ste­rał we śnie Baj­da­ła pół du­szy i pół cia­ła”) i porównania („wy­lazł z rowu Du­sio­łek, jak pół­ba­bek z łoża”, „siadł Baj­da­le na pier­si, jak ten kruk na sno­pie”). Narrator wyraża swój stosunek do przedstawionej sytuacji przez zastosowanie zgrubień („ciel­ska to­bo­łem”, „gębę”, „ję­zo­rem”) oraz wykrzyknień („Że też taki żyć ra­czy!”, „O, rety - ola­bo­ga!”, „War­kło, trza­sło, spo­tnia­ło!”). Opis jest żywy i plastyczny, dzięki epitetom („gębo nie­po­słusz­na”, „ca­łym polu”) i onomatopejom („mla­snął”, „war­kło”, „ję­kiem złe­mu prze­czy”, „przez sen be­czy”, „wy­par­skał”). Obecna jest również tautologia („prze­spać upał w upa­le”). Na rytm ballady wpływają powtórzenia („oprócz sie­bie - wiódł szka­pę, oprócz szka­py - wołu”, „i ję­zo­rem mla­snął i ziew­nął wnie­bo­gło­sy i splu­nął i za­snął”).

  Dusiołek - interpretacja utworu

  Ballada opowiada o Bajdale, chłopie wędrującym po świecie ze szkapą i wołem. Bohater jest przedstawiony w ironiczny sposób, jego imię oznacza kogoś, kto lubi opowiadać przeróżne bajki i historie, niekoniecznie zgodne z prawdą. Akcja ballady rozgrywa się latem, podczas upałów, gdy w gospodarstwie jest najwięcej pracy.

  Z nieznanego powodu, Bajdała nie angażuje się w chłopskie obowiązki, ale spaceruje ze zwierzętami, które również powinny pracować. Mężczyzna postanawia zdrzemnąć się w pobliżu lasu, ponieważ męczy go upał. Narrator przedstawia go w karykaturalny sposób, chłopu brakuje ogłady, jest nieokrzesany.

  Gdy Bajdała zasypia, nawiedza go Dusiołek. Jest to odrażająca zjawa, która siada chłopu na piersi i zaczyna go dusić. Słowo „Dusiołek” jest neologizmem, wywodzącym się właśnie od czasownika „dusić”. Przyrostek „-ołek” sprawia jednak, że budzi komiczne skojarzenia, istota wydaje się bardziej śmieszna, niż straszna. Dusiołek wygląda komicznie, wydaje się być istotą męską, a jednocześnie zachowuje cechy żeńskie. Jego pysk przypomina jednocześnie żabę i ślimaka, a reszta ciała - kwokę, która wysiaduje jaja.

  Walka Bajdały z Dusiołkiem również jest przedstawiona w ironiczny sposób. Chłop w końcu zwycięża, udaje mu się obudzić. Ma pretensje do wołu i szkapy, które powinny uratować go przed Dusiołkiem. Jest zły nawet na samego Boga, ponieważ uważa, że stwórca niepotrzebnie powołał do życia takie stworzenia, jak Dusiołek.

  Poeta posłużył się lekką, zabawną opowieścią z życia chłopa Bajdały, aby poruszyć kwestie filozoficzne. Puenta ballady skłania do rozważań na temat istnienia zła. Bajdała, z właściwą sobie prostotą, pyta Boga czemu pozwala istnieć szkodliwym istotom, które uprzykrzają życie człowiekowi i odbierają urodę światu. Chłop posługuje się czasownikiem „potworzyć”, ponieważ niektóre boskie stworzenia są rzeczywiście potworne. Bajdała ociera się o bluźnierstwo, ponieważ kwestionuje mądrość i dobroć Boga.

  Poeta porusza problem istnienia zła na świecie. Pytania pozostają bez odpowiedzi, Bóg nie reaguje na złorzeczenia chłopa. Powód, dla którego dobry stwórca pozwala istnieć złu, pozostaje tajemnicą. W utworze pojawia się więc teodycea, koncepcja filozoficzno-religijna, mająca na celu zrozumienie paradoksu między bożą dobrocią i miłosierdziem a istnieniem zła. Ballada niesie też za sobą pouczenie moralne. Bajdała zostaje ukarany za swoje lenistwo. Zamiast pomóc innym w pracy, woli przeczekać upał podczas drzemki. Chłop łamie zasady wiejskiej społeczności i ponosi za to konsekwencje - błogi sen zamienia się w koszmar i walkę z odrażającym stworem.


  Przeczytaj także: Ballada bezludna interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.