Pięknej Zosi

Autorem wiersza jest Franciszek Dionizy Kniaźnin

Grywałem dawniej na lutni,
Słodka na niej wolność brzmiała.
Dzisiaj, kiedy ludzie smutni,
Pękły struny, chęć omdlała.

Ale kiedy Zosia błyśnie,
Jeszcze we mnie ducha wzbudzi.
Radość z oczu łzy wyciśnie,
Ona pociechą jest ludzi.

O kwiecie naszej krainy!
Bądź jej pagórków ozdobą,
Niech się dziwują doliny,
Świeć i pocieszaj nas sobą.


Czytaj dalej: Dwie lipy