Młodzi, dawni i współcześni – różni czy tacy sami? Rozprawka

Autorka opracowania: Marta Grandke.

Jedną z rzeczy, która się nie zmienia w społeczeństwie, bez względu na to, o jakiej epoce się mówi lub którą część świata opisuje, jest narzekanie na młodzież, na jej zachowanie, obyczaje oraz dążenia. Jest to pewna stała, która dotyczy każdego pokolenia. Wnioskować można z tego, że mimo zmieniających się czasów, kultury czy tradycji, natura samej młodzieży pozostaje mimo wszystko niezmienna i wciąż od nowa powoduje utyskiwanie starszych, zbulwersowanych podobnym zachowaniem i spojrzeniem na świat. Doskonale widoczne jest to w licznych dziełach literackich, które opisują młodzież jako impulsywną, skłonną do szaleństw, idealizującą własne plany i marzenia oraz otaczającą ją rzeczywistość.

Już w czasach renesansu młodzież postrzegana była jako skłonna do szaleństw, co opisał Jan Kochanowski w swojej fraszce „Na młodość”. Poeta stwierdza w tekście, że takie zachowanie ludzi młodych jest równie naturalne, co następowanie po sobie kolejnych pór roku. Zabawa i pociąg do niej są naturalnym elementem tego wieku, przechodził przez to każdy, ale niektórzy starsi ludzie ewidentnie już o tym zapomnieli, dlatego zdarza się im krytykować młodzież za normalne zachowania. Z fraszki Kochanowskiego wynika więc, że młodzież jest z natury impulsywna, szukająca rozrywki, chcą poznawać świat i być jego częścią.

W podobny sposób młodość jako siłę opisuje Adam Mickiewicz w utworze „Oda do młodości”. Zaznaczył także jej odrębność i inność od starszych pokoleń i pokazał, że szuka ona swoich własnych dróg, by urządzić świat w lepszy sposób, niż miało to miejsce do tej pory. Młodość ma bowiem w przekonaniu Mickiewicza siłę kreacji, tworzenia nowych idei i wcielania je w życie. Jest ona więc bardzo żywa, witalna, gotowa do poświęceń i do wdrażania w życie niezwykłych pomysłów, o których wcześniejsze pokolenia nie śmiały nawet śnić. Młodość w przekonaniu Mickiewicza oznacza także systemowe zmiany i postęp, który ma zaprowadzić społeczeństwo w zdecydowanie lepsze miejsca, niż te, które do tej pory były mu znane. Jest w tym pewne szaleństwo i wizjonerstwo, które poeta przedstawia jako jedne z najważniejszych zalet ludzi młodych. Młodości towarzyszy także niezwykły zapał i chęć zaangażowania się w działania, które mają odmienić losy świata.

W powieści „Przedwiośnie” autorstwa Stefana Żeromskiego młodzież również została opisana jako pragnąca zmian, marząca o innych ideałach i chcąca, by świat wyglądał inaczej. Przykładem takiego młodego człowieka jest Cezary Baryka, który chętnie wierzy w ideały głoszone przez agitatorów politycznych, zachęcających do zmiany systemu i do przeprowadzenia rewolucji. Cezary, tak jak inni młodzi przed nim i po nim, wierzy w piękne ideały i w to, że świat można łatwo zmienić na lepsze. Jest przy tym naiwny, pełen zapału i chęci do działania. Są to cechy, jakimi charakteryzuje się młodzież całego świata i wszystkich epok przed i po Baryce. Cezary także na własnej skórze musi poznać skutki młodzieńczego idealizmu i wiary w to, że jedna rewolucja może zmienić cały świat i że to właśnie on należy do pokolenia, które wreszcie tego dokona.

Młodzież jest więc skłonna do idealizowania rzeczywistości, do poświęceń i do walki o rzeczy - wydawałoby się - absolutnie niemożliwe. Tacy są także bohaterowie powieści „Kamienie na szaniec” autorstwa Aleksandra Kamińskiego, który opisywane wydarzenia zaczerpnął z autentycznych przeżyć postaci takich jak Rudy, Alek i Zośka. Byli to młodzi chłopcy, właśnie wkraczający w dorosłość, gdy w ich ojczyźnie wybuchła II wojna światowa. Tragedia ta nie powstrzymała ich jednak od działania, bohaterowie szybko rzucili się do organizowania i przeprowadzania akcji wymierzonych w okupanta i jego działania.

Przykłady zaczerpnięte z literatury pokazują więc, że młodzież tak na dobrą sprawę nie zmienia się, mimo upływającego czasu, zmieniających się epok i wydarzeń historycznych, jakie ją spotykają. Zawsze jest pełna energii, skora do działania i wierząca, że jej akcje są w stanie zmienić świat na lepsze, co wywołuje narzekanie starszych pokoleń.


Przeczytaj także: Czy ideał dobrego obywatela jest ponadczasowy czy też zmienny w czasie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej. Odwołaj się do wybranego utworu Jana Kochanowskiego i lektur obowiązkowych.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.