Czy Helenę z Odprawy posłów greckich można określić mianem postaci tragicznej?

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Odprawa posłów greckich” to pierwszy nowożytny dramat, który wyszedł spod pióra Jana Kochanowskiego i wystawiony został w roku 1579 na weselu Jana Zamoyskiego i Krystyny Radziwiłłówny. Kochanowski inspirował się „Iliadą” Homera, dlatego w jego dziele znaleźć można postaci znane z historii wojny trojańskiej, takie jak Menelaos, Priam, Parys czy słynna Helena. Helena jest postacią, którą los potraktował wyjątkowo okrutnie i dlatego określić ją można jako postać tragiczną.

Helena tylko pozornie sprawia wrażenie bohaterki, która ma wszystko, czego człowiek może sobie życzyć. Była ona żoną króla Sparty, Menelaosa, nie brakowało jej zatem zapewne niczego. Została ona jednak pewnego dnia porwana przez Parysa, który zapragnął Heleny. Wydarzyło się to na skutek wydarzeń, o których bohaterka zapewne nie miała pojęcia. Parys bowiem rozstrzygnął spór między trzema boginiami - Herą, Ateną i Afrodytą - a ostatnia z bogiń w ramach podzięki za wskazanie, że jest ona najpiękniejsza, pomogła mu zdobyć Helenę. Żona króla Sparty była bowiem uznawana za najpiękniejszą kobietę na ziemi, a taką nagrodę zażyczył sobie Parys za pomoc Afrodycie. Jej los został zatem przypieczętowany bez jej wiedzy, zdecydowano o niej jak o ozdobnym przedmiocie bez uczuć i własnych planów. Od tego momentu można mówić o tym, że Helena była bohaterką tragiczną i pozbawioną własnej woli.

Następnie Parys faktycznie uprowadził kobietę do Troi, czym naraził cały swój naród na wojnę. Helena została więc zabrana daleko od swojego domu, męża i córki, przymusowo osadzona na obcej ziemi, wśród nieznanych jej ludzi, z którymi nie dzieliła pochodzenia czy obyczajów. Nie pozwolono jej decydować o tym, gdzie i z kim chce mieszkać.

Wola Heleny przestała się bowiem liczyć od momentu, w którym Parys zażyczył sobie najpiękniejszej kobiety na ziemi. Nawet jeśli zgadzała się na pewne rzeczy, to jednak nadal na wszystkim spoczywała wola Afrodyty, bogini, wobec której człowiek jest bezsilny. Helena została więc wplątana w ogromny konflikt, zabrana daleko od domu i dziecka i skazana na obserwowanie, jak z jej powodu giną ludzie, ona sama zaś nie może powrócić do ojczyzny, ze względu na konsekwencje, jakie będzie musiała ponieść.

Helena jest więc postacią tragiczną, uwikłaną w konflikty i rozgrywki większe od niej. Bezsilna, pozbawiona domu i rodziny, tęskniąca za wszystkim, co utraciła, musi przyglądać się światu, który zaczyna wokół niej płonąć.


Przeczytaj także: Problemy XVI-wiecznej Polski ukazane w „Odprawie posłów greckich” - polityczna wymowa utworu

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.