Motyw cierpiącej matki w literaturze - konteksty z różnych epok

Motyw cierpiącej matki

Matka to najważniejsza osoba w życiu każdego dziecka. Otacza je opieką, wychowuje i razem przeżywa wszystkie przeciwności losu. Ta niesamowita bliskość wystawia matkę na cierpienie, które z czasem stało się toposem literackim. Matki cierpią z tęsknoty za swoimi dziećmi, razem z nimi a czasami nawet przez nie.

 • Motyw cierpiącej matki - znaczenie
 • Motyw cierpiącej matki w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady motywu cierpiącej matki w literaturze
 • Motyw cierpiącej matki - znaczenie

  Cierpienie matki wynika z unikalnej więzi pomiędzy nią a dzieckiem. Dynamika tej relacji niesie ze sobą wspólne przeżywanie, przy czym to rodzicielka zazwyczaj wykazuje się większą empatią. Obosiecznym mieczem przeszywającym serce matki, jest jej miłość do własnego dziecka.

  Matki przeżywają więc wszelkie sukcesy i porażki swoich dzieci. Kiedy te cierpią, one odczuwają ból razem z nimi. Dobitnym przykładem może tu być śmierć ukochanego dziecka. Żaden rodzic nie pragnie przeżyć własnych potomków, jednak dla matki strata ta jest szczególnie dotkliwa ze względu na specyficzną rolę w sprowadzeniu dziecka na ten świat.

  Śmierć jest formą odejścia, najmocniejszą rozłąką. Tej zawsze towarzyszy tęsknota. Matka jest na nią wystawiona mocniej ze względu na swoją więź emocjonalną z dzieckiem i dlatego jest ona źródłem większego cierpienia.

  Bywa jednak, że to dziecko samo w sobie stanowi źródło cierpienia matki. Relacje między tą dwójką nie muszą być przecież idealne. Wyrodny syn lub córka sprawia matce ból. Ona odczuwa go tym mocniej, im bardziej kocha swoje niewdzięczne dzieci.

  Motyw cierpiącej matki w literaturze różnych epok

  Mit o Demeter i Persefonie (Korze)

  Demeter, grecka bogini płodności i urodzaju, niezwykle kochała swoją córkę Persefonę. W tej zakochał się sam Hades i postanowił pojąć ją za żonę. Z tego powodu porwał boginkę do swojego królestwa i nakarmił owocem grantu, co uniemożliwiło jej opuszczenie krainy podziemi. Zrozpaczona Demeter przestała troszczyć się o urodzaj, przez co zapanowała całoroczna zima i światu groził głód. Błądziła po świecie w przebraniu śmiertelnej żebraczki, pogrążyła się żałobie. Zeus rozkazał więc zwracać matce Persefonę na sześć miesięcy w roku. Ta uradowana ozdabia wtedy świat kwiatami i dzieli się płodami ziemi. Kiedy jednak córka odchodzi do swojego męża, z tęsknoty Demeter zsyła jesień i zimę.

  Historia o Demeter i Persefonie jest przykładem tłumaczenia poprzez mit zjawisk przyrodniczych, których ludzie nie potrafili w dawnych czasach racjonalnie zrozumieć.

  Lament świętokrzyski

  Średniowieczny utwór, wyrażający żal Matki Boskiej po śmierci Chrystusa. Elementem wyróżniającym „Lament świętokrzyski” na tle innych utworów tego typu jest przedstawienie Maryi jako niezwykle ludzkiej. Jest ona tutaj matką jak każda inna, pogrążoną w rozpaczy nad śmiercią syna. Pragnie dzielić z nim cierpienie tak, jak niegdyś dzieliła z nim życie podczas noszenia “pod sercem”. Bolejąc, Maryja zwraca się bezpośrednio do zgromadzonych wokół, szukając pocieszenia i zrozumienia.

  Utwór ten należy do gatunku planktów - średniowiecznych utworów wyrażających żal po stracie bliskiej osoby i wzywających do współuczestnictwa w cierpieniu. Skupienie na ludzkim aspekcie cierpienia Matki Bożej służy z kolei zwróceniu uwagi wiernych na potrzebę miłosierdzia i empatii w stosunku do bliźniego.

  Dziady cz. III - Adam Mickiewicz

  Dramat pani Rollinson obrazuje w utworze Mickiewicza cierpienie matek, których dzieci stały się ofiarami represji zaborców. Praktycznie ślepa kobieta codziennie przychodzi do pałacu senatora Nowosilcowa, bezskutecznie próbując dowiedzieć się czegokolwiek o uwięzionym synu. Nieporuszona kpiarskim, wręcz ostentacyjnie wrogim nastawieniem urzędnika, poniża się z miłości do własnego dziecka.

  Gdy senator obiecuje zająć się sprawą chłopca dla odprawienia jej, wzruszona pani Rollinson dziękuje mu. Bierze bowiem oprawcę syna za dobrodzieja. Wkrótce jej syn zostaje jednak wypchnięty z okna celi pod pozorem szaleńczej ucieczki. Kobieta powraca wtedy, złorzecząc Nowosilcowowi z furią matki skrzywdzonego dziecka. Jej szaleńcze zachowanie budzi strach nawet w najbardziej zatwardziałych gościach senatora.

  Dym - Maria Konopnicka

  Nowela pozytywistyczna, ukazująca cierpienie matki po stracie ukochanego dziecka. Bohaterami historii są Marcyś i jego stara matka. Oboje mieszkają razem w niewielkim mieszkaniu nieopodal fabryki syna. Wiodą skromne, niemal nędzne życie. Marcyś jest dla swojej matki całym światem - kobieta bez niego byłaby nie tylko bez środków do życia, straciłaby też ostatnią bliską osobę. Chociaż stara, odstępuje mu często swoją porcję skromnego obiadu, za co Marcyś odwdzięcza się synowskim szacunkiem. 

  Pewnego dnia ich proste życie zostaje całkowicie zburzone. Marcysiowi śni się piorun uderzający w jego fabrykę. Kobieta żegna odchodzącego do pracy syna z dziwnym lękiem w sercu. Tego dnia w fabryce doszło do eksplozji, w wyniku które Marcyś zginął. Kobieta jeszcze przez wiele lat obserwowała dym z fabryki, który zawsze przypominał jej utraconego syna.

  Przedwiośnie - Stefan Żeromski

  Jadwiga i Seweryn Barykowie zawsze rozpieszczali swojego syna Cezarego. Kiedy ojciec został zaciągnięty do carskiego wojska, kobieta została sama z niesfornym synem. Sytuacja pogarsza się, kiedy do Baku dociera rewolucja bolszewicka. Jadwiga stara się z całych sił utrzymać siebie i syna w ogarniętym czerwonym szałem mieście. Nie pomaga w tym młody Cezary, zafascynowany komunistycznym fermentem. Chłopak chłonie propagandowe hasła, chodzi na wiece, a nawet uderzył dyrektora swojej szkoły w twarzy. Cezary nie dostrzega ogromu poświęcenia matki, dodając jej tylko kolejnych trosk. Dochodzi nawet do tego, że bohater wydaje oszczędności ukryte przez Jadwigę na przeżycie. Z czasem powoli dochodzi do niego, ile własna matka dla niego poświęciła. Jest już jednak za późno. Dopiero po jej śmierci bohater w pełni zrozumie, ile dla niego znaczyła.

  Elegia o chłopcu polskim - Krzysztof Kamil Baczyński

  Wiersz oddaje cierpienie matki, której syn należy do pokolenia kolumbów. Często opisywany jest tragizm młodych ludzi, których życie skończyło się przed faktycznym rozpoczęciem. Rzadko jednak podnoszony jest temat ich bliskich, którzy byli świadkami tego krwawego poświęcenia. Szczególnie dotyka tutaj wizja matki zmuszonej przeżyć własne dziecko. Widzi ona, jak jej ukochane dziecko poddawane jest horrorowi wojny, a zło urzeczywistnionej apokalipsy sączy się do jego jasnej duszy. Nie może jednak nic zrobić - takie jest przeznaczenie ludzi pokolenia wojny.

  Matka - Zbigniew Herbert

  Poeta przedstawia specyficzną więź dziecka i jego matki, podkreślają w niej tęsknotę obojga za sobą.

  Dziecko porównane jest tu do kłębka włóczki, upadającego z matczynych kolan. Pragnąć go uchronić, ta owija go sobie wokół palców i takim sposobem już na zawsze pozostaje początkiem jego życia. Kłębek toczy się jednak dalej, wyznaczał swoją drogę i nieraz przychodził do niej splątany - zagubiony. Nigdy już jednak nie powrócił na bezpieczne kolana, do czego oboje tęsknili.

  Inne przykłady motywu cierpiącej matki w literaturze

  • Niobe - Mitologiczna królowa Teb, która posiadła siedem córek i siedmiu synów. Kobiet chełpiła się licznym potomstwem aż do granic świętokradztwa. Wyśmiała bowiem boginię Leto, mająca jedynie dwoje dzieci - Apollna i Artemidę. Ci w zemście zabili wszystkie dzieci Niobe, a pogrążoną w cierpieniu matkę Zeus zamienił z litości w skałę.
  • Antygona - Kiedy Antygona powiesiła się w celi, jej narzeczony i syn Kreona Hajmion popełnił samobójstwo przez przebicie mieczem. W ślad za nim poszła zrozpaczona matka Eurydyka. Przed śmiercią oskarżyła swojego męża o śmierć swoją, syna i Antygony.
  • Stabat mater dolorosa - Wykonywana przez Kościół katolicki w czasie wielkiego postu forma zbliżona do hymnu, której tytuł bierze się od pierwszych słów utworu: „Stała Matka bolejąca”. Tematyką jest cierpienie Najświętszej Maryi Panny, gdy ta widzi śmierć swojego syna na krzyżu.
  • Lwica i Niedźwiedzica - Jedna z bajek La Fontaine’a. Lwica, której strzelec porwał jedyne młode, głośno rozpacza. Od jej ryku zanosi się cała dzicz. Niedźwiedzica zwraca uwagę lwicy, że owce i krowy nie płakały tak głośno gdy ta mordowała ich młode. Dla lwicy najważniejsza jest jednak własna boleść, cierpienie innych nie ma znaczenia.
  • Do matki Polki - Wiersz Adama Mickiewicza, opisujący polską matkę jako wychowawczynię przyszłych bojowników o wolność ojczyzny. Wiersz podkreśla, że przeznaczeniem polskich dzieci jest walka, zaś ich matek przygotowanie ich na to. Przez to skazane są na cierpienie, którego nic nie ukoi.
  • Testament mój - W swoim testamencie artystycznym Juliusz Słowacki prosi przyjaciół o pośmiertne spalenie serca w aloesie. Popiół mają zaś oddać matce poety. Tym symbolicznym gestem wieszcz podkreśla przeznaczenie matek ludzi czynu.
  • Balladyna - Matka Aliny i Balladyny zostaje wzgardzona przez starszą córkę. Kiedy ta zostaje żoną Kirkora, wstydzi się ubogiej wdowy i wypędza ją z zamku. Pogrążona w żalu, skazana na nędzę kobieta wytyka swój los córce, gdy ta zostaje królową Lechitów i rozpoczyna sądy nad plemieniem. Wzgardzenie własną matką to jedna z trzech podłości, jakie sprowadzają na Balladynę śmierć od pioruna
  • Rybka - Zdradzona przez szlachetnie urodzonego kochanka chłopka rzuca się w toń wody. Zamieniona w rybią istotę nie może jednak pozostawić swojego dziecka, którym opiekuje się dworski sługa. Co noc wychodzi więc z jeziora, by je nakarmić i utulić.
  • Janko Muzykant - Chorowity i niezrozumiały dla otoczenia ze względu na muzyczny talent Janko sprawia wiele problemów swojej matce. Ta boi się, co wyrośnie z takiego dziecka. Gdy niesłusznie oskarżony o kradzież skrzypiec z dworu chłopak umiera od zbyt surowej kary, kobieta pogrąża się w graniczącej z szaleństwem rozpaczy.
  • Chłopi - Hanka Borynowa początkowo jest kobietą płaczliwą i wycofaną. Kiedy zostaje wraz z rodziną wypędzona z domu teścia, podejmuje walkę o dobro swoich dzieci. Pozostawiona sama sobie przez Antka, staje się pewna siebie, zdeterminowana i gospodarna. Dzięki jej poświęceniu rodzina jest w stanie przetrwać trudne chwile.
  • Ballada - Ballada Miłosza obrazuje tragizm ludzi, których bliscy zginęli na wojnie, ale ze względów politycznych zostali skazani przez komunistów na zapomnienie. Samotna matka odwiedzająca opuszczony przez wszystkich grób syna kontrastuje tu ze światem, który powoli powraca do życia.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2024-01-27 19:01:11