Wiersze o wojnie

Wiersze wojenne

Wiersze podejmujące tematykę wojenną, nie tylko pozwalają rozwinąć swoją wiedzę historyczną, ale również pomagają przybliżyć współczesnym, emocje towarzyszące ludziom żyjącym w trudnych czasach okupacji. Stanowią również piękny, poruszający hołd dla poległych zabranych przez wojnę. Przez czytanie wierszy o wojnie, nie tylko pielęgnujemy pamięć o bohaterach, ale również budujemy poczucie patriotyzmu, świadomość narodową, a także rozwijamy znajomość literatury polskiej.

Zbiór wierszy wojennych jest skierowany zarówno do starszych czytelników, jak i młodzieży pragnącej poznać utwory literackie podejmujące tematykę Drugiej Wojny Światowej. Znajdziemy w nim wiele dzieł napisanych przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych poetów okresu okupacji, przedstawiciela tzw. Pokolenia Kolumbów. Jego utwór Elegia o ... [chłopcu polskim], będący formą czułego lamentu matki nad losem zmarłego syna, zmuszonego do walki w obronie ojczyzny, to poruszający serce liryk podejmujący tematykę wojny. W utworach napisanych przez K. K. Baczyńskiego nie brakuje również wypełnionych sensualnością erotyków. Jednym z najbardziej znanych wierszy o charakterze miłosnym jest Biała magia, w którym poeta daje wyraz uczuciu do swojej żony Barbary.

Utwór zatytułowany Ocalony, pochodzący ze zbioru pt. Niepokój autorstwa Tadeusza Różewicza, jest zaliczany do najważniejszych, współczesnych wierszy. Surowy w swej formie, w niezwykle trafny i dosadny sposób opisuje jak druzgocący wpływ wywarła wojna na psychikę młodego człowieka.

Zapoznając się z wierszami opisującymi czasy okupacji, nie możemy zapomnieć również o utworach Władysława Broniewskiego. Poeta ten, znany przede wszystkim z cyklu poruszających trenów skierowanych do zmarłej córki - Anny, podejmował w swych dziełach także tematykę wojenną. Jako przykład należy wskazać utwór pt. Bagnet na broń, który co istotne, został opublikowany na kilka miesięcy przed 1 września 1939 r. Możemy więc uznać go za pewnego rodzaju zwiastun nadchodzącej katastrofy.

Wiersz Juliana Tuwima pt. Do prostego człowieka, to absolutna klasyka poezji polskiej. Stanowi swoistego rodzaju sprzeciw skierowany przeciwko wojennej propagandzie oraz manifest o przesłaniu pacyfistycznym.

Wszystkie wymienione powyżej utwory można określić mianem próby podsumowania dramatycznych doświadczeń z czasów wojny. Wielokrotnie poruszają również kwestie wpływu, jaki katastrofa wywarła na psychikę ocalałych.

Biorąc pod uwagę historię Polski, tematyka wojny powinna być bliska każdemu z nas, a pamięć o niej oraz o poległych w niej bohaterach pielęgnowana nie tylko przy okazji świąt i uroczystości narodowych, ale każdego dnia. Wiersze wojenne są niezwykle piękne, trafiają prosto w serce i nie dają o sobie zapomnieć przez długi czas. Poza tym, pozwalają rozwinąć naszą świadomość narodową. Dzięki utworom opisującym II wojnę światową każdy z nas może chociaż spróbować wyobrazić sobie emocje, które towarzyszyły jej uczestnikom, a także zobrazować sytuacje, które w latach 1939 - 1945 miały miejsce na co dzień.