Autor Wolter
Autorem planu wydarzeń jest: Grzegorz Paczkowski.
 1. Kandyd wychowuje się na zamku barona Thunder-ten-tronckh w Westfalii.
 2. Kandyd pobiera nauki u Panglossa, wyznającego filozofię optymizmu.
 3. Chłopak zakochuje się w Kunegundzie, córce barona. 
 4. W wyniku niejasnego zajścia z Kunegundą, Kandyd zostaje wygnany z zamku.
 5. Chłopak rozpoczyna tułaczkę po świecie. 
 6. Młodzieniec trafia do armii bułgarskiej, gdzie prawie traci życie. 
 7. Kandyd dezerteruje z armii, gdy zaczyna się wojna z Arabami. 
 8. Młodzieniec dociera do Holandii, gdzie spotyka się na powrót z Panglossem. 
 9. Pangloss mówi Kandydowi o rzezi na zamku barona i rzekomej śmierci całej rodziny. 
 10. Obaj mężczyźni wyruszają w drogę i docierają do Lizbony, gdzie są świadkami trzęsienia ziemi. 
 11. Za głoszenie wywrotowych poglądów Pangloss zostaje powieszony, a Kandyd boleśnie wychłostany. 
 12. Staruszka opiekująca się Kandydem okazuje się być służącą Kunegundy. 
 13. Kandyd odwiedza ukochaną, która okazuje się być niewolnicą Żyda i inkwizytora. 
 14. Kandyd zabija stręczycieli Kunegundy i para ucieka do Ameryki Łacińskiej. 
 15. Kunegunda staje się faworytą gubernatora, a Kandyd musi uciekać przed mścicielami wraz z niewolnikiem Kakambo. 
 16. Kandyd trafia do zakonu Jezuitów, gdzie spotyka brata Kunegundy, którego również zabija. 
 17. Kandyd i Kakambo prawie nie tracą życia ze strony plemienia kanibali, lecz sługa ratuje ich obu. 
 18. Kandyd i jego sługa trafiają do El Dorado, gdzie pozostają przez miesiąc. 
 19. Obaj zostają obdarowani wielkimi bogactwami, jednak wiele z nich ginie w drodze powrotnej. 
 20. Kandyd wysyła Kakambo do Buenos Aires, by ten uwolnił Kunegundę. 
 21. Kandyd przez jakiś czas podróżuje po Europie, m.in. jest we Francji, zahacza o Anglię i zawraca do Wenecji. 
 22. Kandyd spotyka Marcina, wiecznego pesymistę, z którym podróżuje. 
 23. Kandyd spotyka Pakitę i towarzyszącego jej mnicha, i daje im pieniądze. 
 24. Kandyd spotyka Kakambo i dowiaduje się o jego niewoli, z której go uwalnia. 
 25. Na okręcie Kandyd spotyka Panglossa oraz brata Kunegundy, których również uwalnia z niewoli. 
 26. Mężczyźni docierają do Konstantynopola. 
 27. Pangloss usiłuje porozmawiać z derwiszem uważanym za najmądrzejszego człowieka na świecie, lecz nie udaje mu się to i przy okazji zostaje ośmieszony. 
 28. Kandyd uwalnia Kunegundę, która zdążyła się zestarzeć i zgorzknieć. 
 29. Mężczyzna kupuje folwark, na którym osiada wraz z Kunegundą i swoimi przyjaciółmi. 
 30. Do folwarku przybywa również Pakita i jej mnich. 
 31. Mieszkańcy folwarku czują się znużeni, zmęczeni i nieszczęśliwi. 
 32. Kandyd rozmawia o szczęściu ze starcem, który radzi mu, by zajął się zwykłą pracą, która daje szczęście. 
 33. Po wprowadzeniu w życie rad starszego człowieka, mieszkańcy folwarku stają się szczęśliwi. 

Przeczytaj także: Kandyd - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.