Czy z przypowieści biblijnych, dzisiejszy człowiek może czerpać wiedzę o życiu?

Autor Biblia
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Biblia to najważniejsza księga dla osób będących chrześcijanami i zawiera ona podstawy tego, w co one wierzą. To właśnie z Biblii pochodzą wszelkie zalecenia moralne czy zasady, jakich powinien trzymać się chrześcijanin, by dostąpić zbawienia. Biblia pokazuje także, jak powinno wyglądać życie dobrego człowieka. Powstała ona jednak około dwóch tysięcy lat temu i można się zatem zastanawiać, czy zawarte w niej wartości wciąż dziś są jeszcze aktualne i można się nimi kierować we współczesnym życiu?

Biblia pełna jest przypowieści, które miały pokazać ludziom, jakimi wartościami powinni się oni w życiu kierować. Wśród nich można przypomnieć chociażby te o synu marnotrawnym, talentach czy pannach roztropnych i nieroztropnych. W historiach tych zazwyczaj pojawia się jakiś morał. Syn marnotrawny uczy się, że można przyznać się do błędu i zostanie on wybaczony. W przypowieści o talentach czytelnik widzi, że otrzymane od Stwórcy dary należy mądrze wykorzystywać w swoim życiu. Z kolei opowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych pokazuje, że nie można pomagać innym kosztem samego siebie. 

Bohaterami biblijnych przypowieści są zatem osoby, które żyły setki lat temu i których losy i codzienność różniły się od tego, co przeżywa współczesny człowiek. Zupełnie inne są okoliczności takiego życia oraz to, z czym trzeba się zmagać. Może się zatem wydawać, że opisane w nich sytuacje są nieaktualne, a wartości nie zawsze będą pasować do moralności czy życia współczesnych osób wierzących.

Jednak w przypowieściach biblijnych tak naprawdę odkryć można wartości uniwersalne, według których da się żyć także dziś. Czytając je, da się dowiedzieć wielu prawd na temat życia i równocześnie można je zastosować w swojej własnej codzienności. Na przykład z przypowieści o synu marnotrawnym czytelnik dowie się, by wybaczać bliskim ich błędy. Tyczy się to ludzi sprzed setek lat i osób żyjących współcześnie. Każdy powinien też jak najlepiej rozwijać talenty, jakie otrzymał od losu czy Boga. Z kolei panny roztropne i nieroztropne pokazują, że w trudnych sytuacjach należy najpierw zadbać o siebie, by móc pomagać innym w potrzebie. Są to także wnioski, które można wykorzystywać współcześnie we własnym życiu.

Jak widać, mimo tak wielu długich lat, biblijne przypowieści wciąż niosą ze sobą uniwersalne wartości, jakie współczesny człowiek także może cenić. Są one bowiem napisane w taki sposób, że osoby pojawiające się w nich czy miejsca to tylko scenografia, a przesłanie, które z nich płynie, jest wciąż aktualne. Dlatego warto czytać Biblię i szukać w niej morałów czy opowieści, które coś ze sobą niosą.


Przeczytaj także: W jaki sposób Księga Hioba tłumaczy sens cierpienia?

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 2023-11-29 15:13:11