Świętoszek Moliera jako komedia klasyczna

Autor Molier
Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Molier uważany jest za komediopisarza, tworzącego w konwencji klasycystycznej. Jego dzieła rozwijają ją wręcz, tworząc oddzielny rodzaj - molierowski. Nadal jednak mają wiele cech wspólnych z komedią klasycystyczną. Przykładem może być Świętoszek.

 • Zgodność z zasadą trzech jedności
 • Precyzyjna budowa utworu
 • Prosta, trzymająca w napięciu fabuła
 • Realizm
 • Uniwersalizm
 • Przesłanie umoralniające
 • Zgodność z zasadą trzech jedności

  Świętoszek opisuje wydarzenia jednego dnia z domu mieszczanina Orgona. Akcja nie posiada wielu wątków, podejmuje jedynie tematykę rozpadu rodziny w obliczu omamienia pana domu przez Tartuffea.

  Precyzyjna budowa utworu

  Całość utworu możemy podzielić na pięć elementów, które zawarte są w czterech aktach:

  1. Ekspozycję - Zawiązanie akcji, przedstawienie sytuacji w domu Orgona, charakterystyki postaci
  2. Punkt kulminacyjny - Scena Elmiry prowokującej Tartuffea przed ukrytym Orgonem
  3. Moment napięcia - Ujawnienie się prawdziwych intencji Tartuffea, sprawa szkatuły
  4. Rozwiązanie akcji - Aresztowanie Tartuffea przez ludzi księcia

  Prosta, trzymająca w napięciu fabuła

  W Świętoszku akcja ciągle biegnie do przodu, nie ma przy tym praktycznie żadnych wątków pobocznych. Ostatecznie koniec jest zaś niespodziewany, wręcz zrobiony na zasadzie Deus ex machina.

  Realizm

  Akcja komedii dzieje się we współczesnych autorowi czasach jest odzwierciedleniem znanych mu stosunków społecznych. Pojawiają się tam przedstawiciele różnych stanów: mieszczanie (Orgon), słudzy (Doryna), przedstawiciele władzy (pan Zgoda). Ich język wskazuje na zajmowaną pozycję, tak samo, jak inne ich cechy. W Świętoszku nie występują również motywy nadprzyrodzone.

  Uniwersalizm

  Postaci w Świętoszku są przykładami konkretnych przywar, ich spersonifikowaniami. Obejmuje to również problematykę prawd rządzących społeczeństwem i zasad moralnych. Tartuffe to obłudnik wykorzystujący religię, Orgon prezentuje cechę naiwnego dewoty, Elmira to rozsądna i dobra żona, a Kleant reprezentuje intelektualistę o otwartym rozumie. Stosunki między domownikami również wyrażają typową dla XVII wieku relację ojca z resztą rodziny - despotyczną, opartą o pełnię władzy rodzicielskiej.

  Przesłanie umoralniające

  Komedia klasycystyczna miała nieść za sobą przesłanie umoralniające. W wypadku Świętoszka jest to potępienie obłudnego czerpania korzyści z religii. Skierowana jest ona przeciwko współczesnym Molierowi, niezwykle wpływowym ludziom, którzy wykorzystywali prostotę wierzących do osiągania swoich celów. Autor krytykuje też dewocję, rozumianą jako płytkie i bezrefleksyjne okazywanie religijności na pokaz.


  Czytaj dalej: Krytyka, ośmieszanie, demistyfikacja – wady i przywary ludzkie, z którymi walczyli twórcy w różnych epokach. W pracy odwołaj się do: wybranej lektury obowiązkowej, innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów.

  Ostatnia aktualizacja: 2023-02-25 16:04:24

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.