x


Historia Adama i Ewy - streszczenie

Autor Biblia
Autorem streszczenia jest: Piotr Kostrzewski.

Historia Adama i Ewy pochodzi z Księgi Genesis Starego Testamentu. Opisuje ona stworzenie rodzaju ludzkiego i umieszczenie go w rajskim ogrodzie Eden. Człowiek obdarzony błogosławieństwem Boga dostaje tylko jeden zakaz: nie wolno mu jeść owocu z drzewa poznania dobra i zła. Jednak wąż wodzi Ewę, żonę Adama i oboje spożywają zakazany owoc. Wtedy też zostają wygnani z raju. Opowieść ta stanowi próbę wytłumaczenia, skąd wzięła się ludzkość oraz jej skłonności do zła, przy wrodzonej dobrej naturze. 

 • Historia Adama i Ewy - streszczenie krótkie
 • Historia Adama i Ewy - streszczenie szczegółowe
 • Historia Adama i Ewy - streszczenie krótkie

  Bóg tworzy człowieka szóstego dna tygodnia, razem ze wszelkimi zwierzętami. Błogosławi mu przy tym i oddaje wszelkie stworzenie pod jego władanie. Przenosi go również do ogrodu Eden, gdzie ten nadaje wszelkiemu stworzeniu nazwy. Przestrzega go również, że wolno mu spożywać wszelki owoc z ogrodu Eden, jednak zakazuje jeść z drzewa poznania dobra i zła. Mężczyzna jest samotny, dlatego Bóg usypia go i wyjmuje żebro z jego boku. Tak powstaje niewiasta. Tą zwodzi wąż, namawiając do złamania zakazu Stwórcy. Oboje spożywają owoc poznania dobra i zła. Wtedy oczy ich otwierają się, spostrzegają więc swoją nagość. Uciekają przed Bogiem, wstydząc swojego obnażonego ciała. Stwórca pyta Adama, dlaczego to robią. Wkrótce przyznają się do złamania zakazu Boga. Ten przeklina węża, następnie prorokuje: niewiasta rodzić będzie w bólu, zaś cały rodzaj ludzki trudzić się będzie dla przetrwania. Umrą też, ponieważ od teraz będą śmiertelni. Bóg kładzie zarazem nieprzyjaźń między synami niewiasty, a synami węża - co jest zapowiedzią zbawienia. Potem sporządza pierwszym ludziom ubrania ze skór zwierząt i wypędza z raju.

  Historia Adama i Ewy - streszczenie szczegółowe

  Bóg stwarza człowieka

  Piątego dnia stworzenia, Bóg powołuje do życia wszelkie zwierzęta lądowe. Wtedy, jako ukoronowanie aktu kreacji, na końcu daje życie człowiekowi - Adamowi. Lepi go z gliny, w którą tchnął własny oddech życia. Wtedy Stwórca błogosławi swojemu dziełu, czyniąc je płodnym i nakazując zaludnienie ziemi. Oddaje mu ją też w posiadanie.

  Adam umieszczony w ogrodzie Eden

  Bóg tworzy na wschodzie rajski ogród Eden, w którego centrum rośnie drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Jest to miejsce, gdzie człowiek może żyć w szczęśliwości - początkowo nieśmiertelny, całkowicie kochający i znający Stwórcę. Nie znając zła, Adam nie znał też wstydu. Dlatego chodził nagi po Edenie.

  Przestroga przed spożyciem owocu poznania dobra i zła

  Bóg pozwala człowiekowi korzystać z wszelkich dobrodziejstw Edenu. Zakazuje mu jedynie zrywania owoców drzewa poznania dobra i zła. Ostrzega go, że gdy je spożyje, niechybnie umrze.

  Przyprowadza też do Adama wszelkie zwierzęta ziemi, by ten nadał im nazwę.

  Stworzenie Ewy

  Człowiek nie jest jednak szczęśliwy. Nie ma wśród zwierząt nikogo mu równego, jest więc sam. Bóg wie, że tak być nie może. Zsyła więc na mężczyznę głęboki sen i wyjmuje z jego boku pojedyncze żebro. Tak powstaje niewiasta, na którą pierwszy człowiek reaguje wielką radością. Dopiero ona jest bowiem idealną towarzyszką życia. Mężczyzna nazwie ją potem Ewą, czyli matką wszystkich ludzi.

  Grzech pierwszych ludzi

  Wąż, najsprytniejsze ze wszystkich zwierząt w raju, zwodzi Ewę. Kusi ją do zerwania owocu z zakazanego drzewa, obiecując "bycie jak Bóg". Ta łamie zakaz Stwórcy, po czym daje owoc Adamowi. Oboje poznają momentalnie swoją nagość. Ukrywają się więc, robiąc sobie przepaski z listowia. Uciekają przed przechadzającym się po Edenie Bogiem, który ich nawołuje. Na pytanie Adama, dlaczego uciekają, ten mówi o nagości. Potem przyznaje się Bogu do zgrzeszenia.

  Cierpienie jako los człowieczy

  Stwórca przepowiada człowiekowi trudy życia, które będą teraz jego przeznaczeniem. Niewiasta ma rodzić w bólach i być podległa mężczyźnie. Ten zaś będzie trudził się całe życie uprawą roli, która będzie mu rodziła ciernie. Cierpienie ma być od teraz wiecznym towarzyszem życie. Zarazem Stwórca nakazuje wężowi pełzanie w prochu za jego niegodziwe zachowanie i wprowadza między niego, a dzieci niewiast nieprzyjaźń. Jest to tak zwana "protoewangelia" - zapowiedź zbawienia.

  Wygnanie Adama i Ewy z raju

  Gdy los człowieka zostaje wyznaczony, Bóg tworzy Adamowi i Ewie ubrania ze skór zwierząt. Następnie zostają wygnani z ogrodu Eden i zmuszeni do życia na niegościnnej ziemi poza nim. Na straży raju Stwórca umieszcza potężnych cherubów.


  Czytaj dalej: Historia arki Noego - plan wydarzeń

  Ostatnia aktualizacja: 2023-02-09 13:03:36

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.