Czy warto uczyć się języków obcych? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie w formie wypowiedzi argumentacyjnej.

Autor Inny
Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Język to fascynujący wynalazek człowieka, mający być może znaczący wpływ na rozwój całego gatunku. Poprzez system dźwięków i zasad ich używania możemy bowiem przekazywać sobie skomplikowane informacje, a nawet formułować czysto spekulatywne idee. Taka forma komunikacji w swoim założeniu zakrawa prawie na cud! Tymczasem używamy jej do błahego oznajmiania sobie spraw codziennych. Jeszcze bardziej interesujący, choć zapewne mający banalne podłoże, jest fakt istnienia wielu języków. Niezliczona ilość zaginęła i codziennie zamiera, a istniejące rozwijają się z każdą minutą. Biorąc pod uwagę taką różnorodność, warto chyba znać kilka języków. Taki argument jest jednak niewystarczający. Poniższa praca przytacza kilka innych, które mają na celu przekonanie czytelnika o przydatności takiej wiedzy.

Podstawowym zadaniem języka, jakie przychodzi nam na myśl, jest komunikacja. Mówimy coś do inne osoby w celu przekazania jej informacji. Nie ma przy tym znaczenia, czy chwalimy tym samym jej wygląd, ostrzegamy przed niebezpieczeństwem, czy tłumaczymy zawiłości astrofizyki. Ważny jest aspekt zachodzenia komunikacji. Ograniczony on jest jednak tylko do ludzi władających danym językiem. Po polsku możemy rozmawiać tylko z innym polskojęzycznym człowiekiem. Jeżeli chcemy poszerzyć grono naszych odbiorców, warto zapoznać się z ich formami komunikacji. Otwiera to przed nami nowe możliwości konwersacji.

Razem z gronem rozmówców, poszerzamy również własne horyzonty. Język to przecież nośnik informacji, idei. Osoby posługujące się tym samym językiem z czasem ograniczają ilość dostępnych sobie doświadczeń kulturowych jedynie do rozumiejącego się wzajemnie grona. Jeżeli jednak poznamy inne języki, możemy dokonać wymiany takich idei. Biorą, chociażby pod uwagę aspekt technologiczny, trudno by było wyjaśnić starożytnemu chińczykowi działanie prochu dla rzymskiego uczonego bez znajomości jakiegoś wspólnego języka - greki, chociażby. Dzisiaj również istnieją takie bariery. Trudno jest bowiem zrozumieć ludziom z zewnątrz jakąś kulturę, jeżeli nie pojmują sposobu przekazywania przez jej przedstawicieli informacji. Co ciekawe, być może wytwarzanie się odrębnych języków miało również taki cel. Będąc zwartą grupą, zależy nam na zachowaniu pewnych tajemnic z dala od postronnych społeczności. Będąc poliglotą, możemy swobodnie lawirować między takimi demarkacyjnymi liniami informacji. Stare, nieco groźne przysłowie mówi wszak: „język wroga trzeba znać". Dla lepszego odbioru przyjmijmy też, że warto znać język potencjalnego przyjaciela.

Ostatni argument jest rzadko poruszany, ma jednak związek z wcześniejszymi. Posiłkując się autorytetem profesora Tolkiena, trzeba przyznać, że język kształtuje ludzkie myślenie i jest przez nie kształtowany. To ciekawa relacja, pozwalająca wysnuwać dalekosiężne wnioski. Spójrzmy bowiem na trywialną sprawę przekładu. Czasami nie można dosłownie oddać sformułowania użytego w oryginalnym tekście, przez co umyka nam nieco prawdziwego sensu wypowiedzi. Język jest bowiem odzwierciedleniem sposobu myślenia danej kultury, czy nawet cywilizacji. Poznając go, możemy przybliżyć sobie mentalność jego użytkowników. Tym samym niwelujemy barierę międzykulturową, o wiele trwalszą niż samo niezrozumienie słów. Próbujemy się do siebie mentalnie zbliżyć, zrozumieć.

Jak więc widać, język do niezwykle przydatne narzędzie. Dobry majster wie zaś, że warto mieć w swojej skrzynce kilka różnych wihajstrów i być przygotowanym na każdą ewentualność. Być może ostatnie dekady utwierdziły niektórych w przekonaniu o ujednoliceniu się świata, przez które niedługo pozostanie nam znać tylko jeden język. Niemniej Rzymianie te musieli tak myśleć, a rzeczywistość zrobiła jednak swoje. Prawdą jest, że do czasu wytworzenia się na ziemi jednej, dominującej cywilizacji, znajomość wielu języków będzie przydatna. Poza tym, patrząc na płodność pewnych subkultur w dziedzinie tworzenia slangu, możemy jeszcze doświadczyć swoistego renesansu języków miejscowych. Tym razem jednak będą to zamknięte systemy porozumiewania się grup zainteresowań, czy środowisk ideowych. Wystarczy jedynie włączyć internet. Żargonu używanego przez niektóre z wiodących tam prym grup trudno jeszcze nie nazwać odrębnym językiem!


Czytaj dalej: Rozważ trafność stwierdzenia że dla człowieka najważniejszy jest drugi człowiek

Widzisz błąd lub nieścisłość? Zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 2023-01-17 18:20:27

Nasze opracowania udostępniane są całkowicie bezpłatnie wyłącznie w celach edukacyjnych. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.

Inne opracowania