Czy w dzisiejszych czasach można być patriotą? Rozprawka

Autorka opracowania: Marta Grandke.
Autor Inny

Wielu osobom patriotyzm kojarzy się przede wszystkim z walką zbrojną w imię wolności ojczyzny oraz z ginięciem właśnie za jej niepodległość w trakcie napaści wrogiego państwa na jej terytorium. Współcześnie jednak coraz rzadziej zdarzają się takie okazje do udowadniania swojego patriotyzmu, przez co wiele osób zastanawia się, w jaki sposób można go dzić okazywać i czy jest to w ogóle jeszcze możliwe? Kolejnym ważnym aspektem w tej dyskusji jest fakt postępującej globalizacji - coraz częściej granice stają się tylko umownymi znakami, które łatwo przekroczyć, coraz prostsza do wykonania jest także przeprowadzka i życie w innym kraju. Jednak mimo to współcześnie wciąż można być patriotą i to na dodatek nie wyrażając tego koszulką z flagą narodową czy uczestnictwem w różnorakich marszach. 

Przede wszystkim obecnie patriotą można być poprzez uczciwą pracę na rzecz własnego kraju, a co za tym idzie także poprzez płacenie podatków, dbanie o wspólną przestrzeń, jaka jest oddana do dyspozycji społeczeństwa i ogólne przykładanie się do gospodarczego rozwoju swojego kraju.

W ten sposób umacnia się państwo, daje mu się środki i możliwości dalszego rozwoju, a co za tym idzie polepsza się także jego pozycja na arenie międzynarodowej. Codzienna praca, dbanie o to, co ma się oraz wywiązywanie się z finansowych zobowiązań względem państwa to elementy współczesnego patriotyzmu.

Jego wyrazem jest także zainteresowanie polityczną sytuacją w kraju, a co za tym idzie także branie udział w wyborach. Warto bowiem interesować się tą kwestią, by nie pozostawić rządów w przypadkowych rękach, które wcale nie są wyrazem woli większości. Wybory to sposób na okazywanie swojego zainteresowania sprawami i dobrobytem ojczyzny, dlatego udział w nich jest współcześnie wyrazem patriotyzmu. Jeżeli bowiem zależy nam na czymś, na przykład właśnie na ojczyźnie, to dbamy o to, by była ona dobrze i mądrze zarządzana. Taką możliwość dają nam właśnie wybory.

Innym aspektem współczesnego patriotyzmu jest również dbanie o przyrodę i środowisko na terenie naszej ojczyzny. Niszczenie własnego domu, zaśmiecanie go i zatruwanie w imię zysków nie jest przejawem mądrości, tylko raczej krótkowzroczności. Natura jest więc ważnym aspektem, który powinien obchodzić współczesnego patriotę. Warto interesować się więc lokalnymi akcjami i inwestycjami, sprawdzać, jak wpływają one na naturę oraz brać udział w takich wydarzeniach jak na przykład sprzątanie lasu. W dzisiejszych czasach przejawem patriotyzmu może więc być nawet wymiana pieca na bardziej ekologiczny czy też zainteresowanie się, czy przypadkiem jakaś lokalna firma nie narusza równowagi środowiska.

Patriotyzm to także historia i język ojczysty. Historię swojego kraju warto znać, ale nie po to, by wiecznie opłakiwać zmarłych, ale by wyciągać z niej wnioski i w przyszłości wdrażać lepsze rozwiązania do codziennego życia w rodzinnym kraju. Dbanie o język to także dbanie o szacunek innych wobec kraju, poprzez pokazywanie, że są ludzie dla których jest on ważny. Jeżeli sami nie będziemy szanować swojego języka, literatury czy kultury, to dlaczego mieliby robić to inni?

Warto więc zatroszczyć się o ten aspekt, dbać o poprawność językową czy też czytać współczesną literaturę, by w ten sposób dać wyraz swojemu patriotyzmowi. Patriota powinien także dbać o lokalne zabytki i przestrzenie, które mają duże znaczenie dla jego narodu i historii. Dbanie o zabytki i przestrzenie oznacza bowiem, że mają one dla społeczeństwa wartości i pozwalają w ten sposób budować tożsamość narodową.

Współcześnie więc wciąż można być patriotą, jednak zmieniły się sposoby, w jakie można swoją miłość do ojczyzny okazywać. Nie zawsze jest to uczestnictwo w konflikcie zbrojnym i umieranie w imię niepodległości rodzinnego kraju. Częściej jest to po prostu uczciwa praca na rzecz ojczyzny, dbanie o swoje najbliższe otoczenie i przestrzeń oraz zainteresowanie tym, co się na jej terenie dzieje. Dziś nie trzeba już umierać z karabinem w ręku i hymnem na ustach, zamiast tego warto wybrać się na wybory i posprzątać okoliczny skwer.


Przeczytaj także: Czy pomoc bliźnim może być źródłem szczęścia? Posłuż się trzema argumentami, w tym przynajmniej dwoma z literatury. Rozwiń przynajmniej jeden z nich.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.