Wyjaśnij jak w kontekście Kamieni na szaniec rozumiesz słowa "Noblesse oblige"

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Noblesse oblige - szlachectwo zobowiązuje, jak głosi znane powiedzenie, wygłoszone po raz pierwszy przez francuskiego pisarza, księcia Pierre'a Marca Gastona de Lévis w dziele “Maksymy i refleksje”. W swoim pierwotnym znaczeniu przypominało ono o tym, że ludzie wysoko urodzeni mają w związku ze swoim pochodzeniem konkretne obowiązki i zobowiązania, które powinni wypełniać. Z czasem stwierdzenie to zaczęło być używane w różnych sytuacjach, które odnosiły się do tego, że człowiek, w związku z niezależnymi od niego okolicznościami losu, zobligowany jest do konkretnych czynów czy zachowań. Słowa te padają także w powieści Aleksandra Kamińskiego zatytułowanej “Kamienie na szaniec”.

Powieść Kamińskiego opowiada o losach trzech młodych chłopców, Rudego, Alka i Zośki, którzy wchodzą w dorosłość w momencie, w którym w Europie wybucha II wojna światowa, co zmienia całą ich rzeczywistość oraz przekreśla wszystkie plany i marzenia. Muszą oni stawić czoła niespotykanemu dotąd zagrożeniu, co ostatecznie kończy się dla nich śmiercią. Słowa noblesse oblige wypowiada w stronę kolegów Rudy, jeszcze przed wybuchem wojny. 

Użycie tego powiedzenia przez Rudego odnosi się do faktu, że bohaterowie przed wybuchem wojny otrzymali od losu naprawdę wiele - kochające rodziny, kapitał kulturowy, dobre wykształcenie. Mają oni więc świadomość, że przydarzyła im się w życiu szansa, której nie mogą zmarnować. Muszą dalej pracować, edukować się i zadbać o swoją przyszłość, którą ułatwił im dobry start w życie, wsparcie rodziców oraz miejsce, w którym przyszli na świat. O szlachectwie, które zobowiązuje, Rudy wspomina więc w chwili, w której chłopcy rozmawiają o swoich przyszłych planach. Są świadomi tego, jak wielką szansę otrzymali od losu i wiedzą, że nie mogą jej zaprzepaścić. 

Powiedzenie, że szlachectwo zobowiązuje w kontekście powieści Aleksandra Kamińskiego można rozumieć jeszcze w inny sposób. Rudy, Alek i Zośka otrzymali bowiem od swojej ojczyzny naprawdę wiele, ich życie było dobre, mieli dostęp do właściwej edukacji, do kultury i do wielu innych zasobów, jakie podarowała im Polska. Dlatego więc, w chwili w której ich ojczyzna jest zagrożona, chłopcy są na swój sposób zobowiązani do pomocy jej, właśnie ze względu na to, ile od niej otrzymali, jakie mieli dzięki Polsce szanse rozwoju, a co za tym idzie także na dobre życie. To, co podarowała im ojczyzna, jest więc równocześnie zobowiązaniem wobec niej, że w razie potrzeby młodzi bohaterowie nie będą się wahać i staną w jej obronie.


Przeczytaj także: Napisz rozprawkę, w której rozważysz wpływ trudnych doświadczeń na życie bohaterów wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.