Czy warto uczyć się języków obcych? Rozprawka

Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Współczesny świat składa się z wielu różnych społeczności, miejsc, kultur oraz z wielu języków obcych. Po przyjściu na świat człowiek stopniowo uczy się jednego z nich, rodzinnego, jakim posługują się jego bliscy i bezpośrednie otoczenie. Po pójściu do szkoły również zgłębia język ojczysty, jego zasady, wyjątki, utwory literackie, jakie zostały w nim stworzone, a w trakcie dalszej edukacji niektórzy poznają także historię jego zmian i procesów, jakie zachodziły w trakcie jego formowania się. Jednak współcześnie znajomość jedynie języka ojczystego często nie wystarcza do swobodnego poruszania się w nowoczesnej rzeczywistości. Każdy człowiek powinien się więc uczyć języków obcych.

Nauka języków innych niż ojczysty może bowiem przynieść każdemu wiele korzyści. Przede wszystkim stwarza możliwość swobodnego poznawania, zwiedzania czy nawet zamieszkania w innym kraju niż w ten, w którym przyszło się na świat. Język obcy otwiera drogę do zmiany miejsca zamieszkania, na przykład w momencie, w którym warunki polityczne, ekonomiczne czy nawet klimatyczne danego państwa nie odpowiadają jego rodzimemu mieszkańcowi. Oczywiście, można wyprowadzić się do innego kraju bez znajomości jego języka, ale będzie to stanowiło znaczne utrudnienie w znalezieniu mieszkania, pracy czy w nawiązaniu nowych znajomości. Języki obce ułatwiają więc znalezienie swojego miejsca na ziemi. Wyjazd za granicę może być także motywowany kwestiami finansowymi. Nieznajomość języka z kolei może blokować możliwość awansu, a co za tym idzie poprawienia warunków swojego życia, rozwoju zawodowego czy też podjęcia pracy na specjalistycznym stanowisku, związanym właśnie z danym krajem czy też językiem.

Inną zaletą języków obcych jest możliwość poszerzania swoich horyzontów dzięki nim. Umożliwiają one między innymi zgłębianie kultury różnych narodów - filmów, muzyki, dzieł literackich w oryginalnych językach. W ten sposób poznać można wiele tekstów w ich oryginalnym brzmieniu i zapoznać się z ich cechami, które mogą zniknąć w tłumaczeniu na inne języki.

Dodatkowo znajomość innych języków pozwala na zapoznanie się z dziełami, które nie zostaną przetłumaczone na ojczystą mowę i w ten sposób stają się automatycznie niedostępne dla osób, które nie są w stanie zapoznać się z nimi w ich oryginalnym wydaniu. Znajomość języków obcych jest więc swoistym oknem na świat i pozwalać dowiedzieć się, jak wygląda kultura innych państw. Nie od dziś z kolei wiadomo, że zapoznawanie się z wytworami kultury czy tradycji innych nacji może być wyjątkowo pouczające, ukazuje bowiem zróżnicowane perspektywy i spojrzenia oraz pozwalające zrozumieć, jak funkcjonują ludzie mieszkający w innych zakątkach świata, co jest dla nich ważne, istotne czy też problematyczne.

Obecnie światem rządzi globalizacja, a Internet sprawił, że cały glob jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Zrodziło to konieczność posługiwania się w tej internetowej przestrzeni wspólnym dla wszystkich językiem, jakim jest angielski. Jego nieznajomość obecnie oznacza praktycznie wykluczenie z wielu miejsc w sieci oraz brak dostępu do wielu zasobów, jakie są w niej dostępne. Angielski jest najczęściej używany w rozmowach na przykład z turystami także w takich miejscach jak dworce, lotniska, punkty informacyjne czy też nawet sklepy. Przewodniki udostępniane w trakcie zwiedzania zabytków także często pisane są w lokalnym języku i po angielsku. Brak jego znajomości znacznie utrudnia więc poruszanie się w takich przestrzeniach i czerpanie w pełni z możliwości danego miejsca. Znajomość angielskiego z kolei pozwala na zawieranie nowych znajomości, poznawanie nowych miejsc oraz pogłębianie swojej wiedzy.

Nauka języków obcych jest więc korzystna i daje każdemu człowiekowi wiele możliwości, począwszy od zmiany miejsca zamieszkania, poprzez bardziej zróżnicowane opcje zawodowe i powiązane z rozwojem aktywności, aż do swobody poznawania świata, kultury, zwiedzania i podróżowania. Obecnie wiele krajów jest dzięki globalizacji o wiele bardziej dostępnych dla każdego człowieka, dlatego też języki obce odgrywają coraz większa rolę w rzeczywistości.


Przeczytaj także: "Czas to pieniądz". Czy zgadzasz się z tym powiedzeniem?

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.