x

Autorem opracowania jest: Marcin Puzio.
 1. Opis przyrody; dolina rzeki Białki.
 2. Opis posiadłości Józefa Ślimaka.
 3. Rodzina gospodarza.
 4. Wzięcie na parobka kalekiego Maćka Owczarza.
 5. Zmęczenie gospodarza.
 6. Wyjałowienie ziemi.
 7. Rozważanie na temat ekonomii gospodarstwa.
 8. Przyjazd szwagra dziedzica do domu Ślimaka.
 9. Nieodpowiednie zachowanie żony i syna wobec panicza.
 10. Chęć zakupu krowy przez Ślimakową.
 11. Propozycja wydzierżawienia łąki od panicza.
 12. Kłótnia małżonków.
 13. Rozmowa z Frycem.
 14. Rozmowa z Grochowskim.
  1. Rozmowa o córce, Magdzie.
  2. Informacja o nadaniu drugie tyle ziemi.
  3. Wyjawienie chęci zakupu krowy.
  4. Próba targowania się.
  5. Rozmowa o Niemcach.
 15. Utargowanie dwóch rubli.
 16. Kłótnia z żoną.
 17. Zakup krowy.
 18. Wyjście do dworu z synami.
 19. Strach przed nieoddaniem ziemi.
 20. Pokazanie synom dworu.
 21. Zauważenie strzelającego panicza.
  1. Rozmowa z nim.
  2. Danie dziecku monety.
  3. Wyjawienie intencji na temat ziemi.
 22. Wejście do dworu.
 23. Przedstawienie interesu Ślimaka paniczowi przez szwagra.
  1. Poparcie krewnego.
  2. Propozycja sprzedaży łąki po okazyjnej cenie.
  3. Odmowa Ślimaka, politowanie panicza.
 24. Powrót do domu, relacjonowanie wydarzeń żonie, aprobata.
 25. Ciężka praca we wsi.
 26. Zauważenie ludzi spod lasu.
 27. Wysłanie syna na zwiady.
 28. Powrót dziecka, nadejście panów do gospodarstwa.
 29. Rozmowa z gośćmi.
 30. Wyjawienie planów stworzenia kolei we wsi.
 31. Sowite opłacenie Ślimaków.
 32. Podarowanie pieniędzy Maćkowi.
 33. Pójście do kościoła, próba wyłudzenia pieniędzy od Ślimaka.
 34. Wizyta Macieja w karczmie, przepicie pieniędzy.
 35. Przyjście Zośki, poszukiwanie pracy.
 36. Oddanie dziecka Owczarzowi.
 37. Budowa kolei.
 38. Sprzedaż ziemi panicza.
 39. Chęć wyłączenia Ślimaka z zakupu wsi.
 40. Rozmowa z szynkarzem.
 41. Relacja Sobieskiej o wizycie chłopów u pana.
 42. Wizyta Ślimaka w dworze, niezałatwienie planu.
 43. Wychowywanie córki Zośki przez Maćka.
 44. Zbiór drwa.
 45. Zauważenie kuligu, pomoc panów.
 46. Obserwacja tańców dziedziców.
 47. Nadejście Ślimaka z pomocą.
 48. Przyjazd Niemców, plan kupienia ziemi.
 49. Targowanie z paniczem.
 50. Chęć zakupy ziemi Ślimaka przez Niemców.
 51. Odmowa gospodarza.
 52. Kłótnia z żoną.
 53. Przenosiny dziedziców.
 54. Zrujnowanie dworu.
 55. Nadejście kolonistów.
 56. Rozmowa z kolonistami.
 57. Obserwacja budujących Niemców.
 58. Handel z kolonistami.
 59. Relacja Sobieskiej.
 60. Budowa domów.
 61. Modlitwy kolonistów.
 62. Rozmowa z kobietą.
 63. Ostrzeżenie Wilhelma.
 64. Powrót do domu, spotkanie z Grzybem.
 65. Dobrobyt Józefa.
 66. Niechęć chłopów do Ślimaków.
 67. Próba zdobycia pracy przy kolei, wypędzenie Ślimaka.
 68. Rozmowa z sąsiadem, poznanie powodów wypędzenia.
 69. Próba dostania ziemi Ślimaka.
 70. Burza.
 71. Zalanie upraw i oderwanie kawałka górki. 
 72. Utonięcie Staśka.
 73. Obarczenie winą śpiewających Niemców.
 74. Obserwacja kolei przez Owczarza.
 75. Kradzieże w wiosce.
 76. Zagarnięcie handlu przez kolonistów.
 77. Nauka Jędrka w kolonii.
 78. Zła sytuacja w gospodarstwie.
 79. Sprzedanie krowy.
 80. Wyrzucenie Magdy.
 81. Próba okradnięcia Ślimaka.
 82. Bijatyka Jędrka z Niemcami.
 83. Pomoc przyjezdnym.
 84. Kradzież koni.
 85. Poszukiwania zwierząt.
 86. Zamarznięcie Maćka i sieroty.
 87. Złość Józefa.
 88. Choroba żony.
 89. Przyjazd Żyda, informacja o śmierci Maćka.
 90. Wyrzuty sumienia Ślimaka.
 91. Zabranie Jędrka do sądu.
 92. Strach przed Niemcami.
 93. Przyjście Zośki.
 94. Podpalenie domu.
 95. Pomoc od Niemców.
 96. Sprzedanie ziemi Hamerowi.
 97. Zorganizowanie pomocy dla Ślimaków.
 98. Kłótnia z żoną o sprzedanie ziemi.
 99. Zmiana planu Ślimaka.
 100. Śmierć Jagny, apatia Józefa.
 101. Pomoc Jojny, pójście do proboszcza.
 102. Wizyta księdza u Ślimaka.
 103. Zorganizowanie pomocy dla Józefa.
 104. Pogodzenie z Grzybem.
 105. Znalezienie złodzieja koni. 
 106. Propozycja Grzyba, zgoda Ślimaka.
 107. Pogrzeb Ślimakowej.
 108. Wesele Ślimaka, dobrobyt.

Czytaj dalej: Placówka - streszczenie

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-20 11:13:46

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.