Na czym - zdaniem niektórych badaczy - miało polegać okrucieństwo Aleksego?

Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Święty Aleksy, którego dzieje opisane zostały w anonimowym hagiograficznym dziele zatytułowanym “Legenda świętego Aleksego”, jest często stawiany jako wzór miłości człowieka do Boga, jako ktoś, kto całe swoje życie poświęcił wyższym wartościom. Przywykło się mówić i myśleć o świętych jako o ludziach dobrych i bez skazy. Tymczasem są osoby, które podnoszą jednak temat wad i błędów, jakie święty Aleksy popełnił w swoim doskonałym życiu. Niektórzy krytycy tej postaci wskazują, że dopuścił się on w swoim życiu wielu okrucieństw. Uważają oni, że głównie dotyczyły one jego najbliższych, czyli rodziców oraz żony.

Święty Aleksy urodził się jako gorąco wyczekiwane i wręcz wymodlone dziecko w rodzinie rzymskich patrycjuszy. Otaczał go dobrobyt, miłość najbliższych i wygoda. Zaaranżowano także jego ślub z odpowiednio wysoko urodzoną dziewczyną. Po zaślubinach Aleksy porzucił jednak młodą żonę i rodziców, a majątek rozdał ubogim. Opuścił swoje rodzinne miasto i wszedł na drogę ascezy, która doprowadziła go do zbawienia i świętości.

W trakcie podziwiania Aleksego gubi się gdzieś jednak obraz jego najbliższych, którzy zostali przez niego porzuceni. Nie pamięta się o rodzicach, którzy w ten sposób stracili swoje jedyne, wyczekane i gorąco kochane dziecko, dla którego chcieli jak najlepiej. Po wyjeździe Aleksego spędzili oni kolejne lata na poszukiwaniu swojego syna. Rodzice świętego zapewne cierpieli męki, nie wiedząc, co dzieje się z ich jedynym dzieckiem - czy żyje, czy ma się dobrze, czy nic mu nie grozi. W tej niepewności przeżyli oni resztę swojego życia, co było ze strony Aleksego okrutne. Zignorował uczucia swoich rodziców w imię własnych idei, których oni nie musieli podzielać.

Kolejną osobą, którą Aleksy potraktował okrutnie na swojej drodze do świętości, była jego młoda żona. Aleksy opuścił ją tuż po ich ślubie, poświęcił swoje małżeństwo dla ascezy i Boga. Mało się jednak mówi o tym, w jakiej sytuacji postawiło to poślubioną przez niego dziewczynę. Nie była ona już panną, ale nie mogła także powiedzieć, że jest mężatką i cieszyć się szczęściem życia rodzinnego. Nie była także wdową, ponieważ nie było wiadome, czy Aleksy żyje - nie mogła więc ponownie wyjść za mąż.

Aleksy zabrał więc żonie wszystkie możliwości ułożenia sobie życia na nowo i zmusił ją do trwania przy widmie męża. Prawdopodobnie zrujnował jej wszystkie plany i marzenia, odebrał jej możliwość stania się matką i doprowadził ją do sytuacji bez wyjścia - musiała żyć samotnie, bez nadziei na to, że kiedyś się to zmieni. Aleksy poświęcił więc marzenia i plany żony na ołtarzu własnych idei, potraktował ją egoistycznie, by zwiększyć swoje poświęcenie jeszcze o rezygnację z życia małżeńskiego. Gdyby opuścił ją przed ślubem, kobieta byłaby wolna, ale Aleksy nie poświęciłby się wystarczająco dla Boga. Osiągnął więc swoje cele kosztem całego życia żony, które tak na dobrą sprawę jej odebrał.

Święty Aleksy jest stawiany jako wzór ascety, osobę, która całkowicie poświęciła swoje życie Bogu i dostąpiła dzięki temu zbawienia. Zapomina się jednak często o osobach, które na drodze do niego poświęcił - o jego rodzicach i żonie, porzuconych przez niego bez słowa, o ich życiach, które zostały przez świętego złamane. Aleksy może więc być uznawany za skrajnego egoistę, który w imię swoich korzyści i pragnień poświęcił życie kilku osób, które nie miały nic wspólnego z wyznawana przez niego ideologią.


Przeczytaj także: Podaj argumenty na poparcie stwierdzenia, że współcześnie asceza w postaci areligijnej stanowi jeden z wzorców zachowania jednostki w społeczeństwie. Co sądzisz o takiej postawie przyjmowanej z pobudek innych niż religijne?

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.