Cnoty i etos rycerski przedstawione w pieśni o Rolandzie

Autor Inny
Autorem opracowania jest: Piotr Kostrzewski.

Etos rycerski był swoistym przepisem na idealnego rycerza. Nigdy nie został co prawda skodyfikowany, oddziaływał jednak mocno na kulturę przez wszystkie wieki obejmujące ten okres historyczny. Wynikał z kulturowego rozwoju Europy, chrześcijańskiej wiary i potrzeby ucywilizowania zachowań klasy wojskowej tamtejszych społeczeństw. Jako iż nigdy nie napisano pełnego kodeksu rycerskiego, o etosie mówić można tylko poprzez analizę tekstów pośrednich. Najlepszymi ku temu będą francuskie chanson de geste, opowieści o rycerzach. Przedstawiono tam bowiem ich wyidealizowany, godny z epoką obraz. Najsławniejszą pieśnią o czynach jest zaś Pieśń o Rolandzie. Na jej podstawie można więc przeanalizować średniowieczny etos rycerski, odwołując się do konkretnych części dzieła.

 • Etos rycerski w średniowieczu
 • Cnoty rycerskie ukazane w Pieśni o Rolandzie
 • Etos rycerski w średniowieczu

  By omówić problematykę etosu rycerskiego, najpierw należy zastanowić się nad jego składowymi. Cechy, którymi powinien wykazywać się rycerz i jego wzorce postępowania wyznaczała moralność chrześcijańska. Dlatego też, chociaż w okresie całego średniowiecza elementy etosu ulegały pewnej zmianie, można było je skrócić do ośmiu cnót, stanowiących odwrotność grzechów głównych. Tak rozumiany etos rycerski był swoistym przepisem na idealnego obrońcę wiary chrześcijańskiej. Warto jednakowoż nadmienić, że samo pojęcie etosu wojownika w Europie ma korzenie pogańskie. Swoje zasady postępowania mieli już wcześniej Germańscy grabieżcy i Hellenistyczni herosi. Niemniej ograniczały się one do kultu siły fizycznej, odwagi i żądzy sławy. Chrześcijaństwo dodało do tych elementów również moralność oraz potrzebę obrony wiary. Etos rycerski składał się z tych ośmiu cnót:

  • Wierność - rycerza obowiązywała przysięga wierności swojemu seniorowi, musiał też dochować jej wobec towarzyszy broni
  • Pobożność - rycerstwo uznawane było a obrońców chrześcijaństwa. Idealny rycerz musiał być więc człowiekiem głęboko wierzącym
  • Męstwo - rozumiano ją jako odwagę bitewną ale również jako zdolność do podejmowania właściwych decyzji w obliczu przeciwności losu
  • Roztropność - roztropność łączona była z męstwem i przeciwstawiana pysze wojownika pogańskiego. Rycerz postępował odważnie i dumnie, nie przystoiło mu jednak rzucać się do walki bez powodu czy narażać niepotrzebnie życia
  • Dworność - Rycerz reprezentował sobą cywilizację. Musiał więc odpowiednio reprezentować swój stan, poprzez pewne formy zachowania. W dobrym tonie była umiejętność tańca, konwersacji i znajomość poezji. Wielki wpływ na ukształtowanie tego elementu rycerskości miały szlachetnie urodzone kobiety. To one bowiem kształtowały średniowieczne życie dworskie
  • Hojność - okazywanie szczodrości wobec gorzej urodzonych i ludzi w potrzebie uznawane było za wypełnianie chrześcijańskiego obowiązku miłosierdzia
  • Uczciwość - rycerzowi nie przystoi kłamstwo, dwulicowa postawa czy zdrada. Ideałem było postępowanie przejrzyste i uczciwe. Brzydzono się podstępem, niemniej wielce chwalono bitewne fortele
  • Uznanie innych - imię znaczyło dla rycerza wszystko. Musiał on więc okazywać cześć ludziom swojego stanu i kobietom, jednakowoż być gotowy bronić swojej czci wobec innych. Rycerz nie mógł postępować niegodnie, szczególnie pastwić się nad słabszymi. Jego dobre urodzenie nie pozwalało jednak uznawać niższych stanem za równych sobie

  Cnoty rycerskie ukazane w Pieśni o Rolandzie

  Wierność

  Wierność swemu panu chwalona jest przez autora Pieśni o Rolandzie w dwójnasób. Rycerze ukazani są tam jako zdolni do poniesienia najwyższej ofiary dla Karola Wielkiego, służą mu też zawsze radą. Nawet podstępny Genelon, choć boi się o swoje życie, postanawia wypełnić powierzone mu zadanie. Wynika to ze złożonej dawniej przysięgi wierności cesarzowi, silniejszej niż strach, choć słabszej od zemsty. Scena pięknej śmierci Rolanda pokazuje również jego wierność Francji, słodkiej ojczyźnie.

  Pobożność

  Pobożność bije z całej treści utworu. Szczególnie widać ją w senie śmierci rycerzy, również samego Rolanda. Błogosławiący ciała arcybiskup Turpin jest wyrazem oddania francuskiego rycerstwa wierze chrześcijańskiej. Samo wybranie tematyki, wyprawa wojenna Karola Wielkiego do Hiszpanii, również ma taki powód. Wojna nabiera wtedy bowiem znamion obrony wiary przed muzułmanami, co autor zdaje się wykorzystywać.

  Męstwo

  Cała Pieśń o Rolandzie jest swoistym hołdem dla męstwa bitewnego. Jako chanson de geste, pieśń o czynach, stanowi opis mający pobudzać do odwagi słuchających. Szczególnym elementem oddającym tę cnotę rycerską jest opis bitwy straży tylnej Karola Wielkiego z Saracenami. Została ona przedstawiona w sposób epicki, specjalnie wyolbrzymiony, aby podkreślić znaczącą odwagę i doniosłość czynu zbrojnego rycerzy. Ani Roland, ani żaden z jego towarzyszy nie okazuje lęku do samego końca. Ich śmierć jest wręcz ukazana jako radosna, chociaż makabryczna. Najbardziej oddającym męstwo Rolanda czynem opowieści jest zaniechanie wezwania pomocy. W obliczu przeważającej siły wroga woli on umrzeć, niż narazić się na afront. Można się tu doszukiwać braku roztropności, niemniej rycerz ostatecznie ostrzega swego pana. Jego decyzja jest więc jedynie dowodem męstwa i honoru.

  Roztropność

  Scena narady parów Karola Wielkiego ukazuje, że rycerz musiał być również człowiekiem roztropnym. Karol Wielki, wór władcy średniowiecznego, nie wstydzi się porady swoich rycerz, wiedząc, iż są to ludzie mądrzy. Gdy podczas bitwy w wąwozie Roland ostatecznie decyduje się zadąć w róg, również dowodzi swojej roztropności. Na początku bowiem nie robi tego, chcąc dowieść swego honoru i miejsca. Jego towarzysz Oliwier gani tego typu zachowanie, widząc w tym zuchwałość. Gdy jednak pewny jest śmierci, ostatkiem sił ostrzega władcę.

  Dworność

  Trudno jest w opowieści o bitwach znaleźć element dworskiego zachowania rycerzy. Niemniej w kilku miejscach Oliwier, towarzysz Rolanda, określany jest mianem dworskiego. Zapewne autor podkreślał tym jego ułożenie, zdolność do szlachetnego zachowania. W sposobie bycia Karola Wielkiego również odnaleźć można pewną dworką manierę. Należy wręcz zauważyć, że sposób wypowiedzi Cesarza i jego parów, być może poza paroma wyjątkami, jest specjalnie stylizowany na dosyć wyniosły. Sugeruje to ich dworskie obycie.

  Hojność

  Tak jak w przypadku dworności, trudno jest okazywać hojność w obliczu bitewnego zgiełku. Niemniej zachowanie względem chcących się poddać pogan dowodzi cnoty miłosierdzia. Karol Wielki ma zamiar oszczędzić Marsyla, jeżeli ten przyjmie tylko wiarę chrześcijańską. Dowodzi to miłosierdzia, chociaż nieco szorstkiego. Analizując to zachowanie w koncepcji pozostawienia Marsylowi władzy i życia mimo pokonania, byłaby to bardzo duża hojność ze strony Karola Wielkiego.

  Uczciwość

  Uczciwość Rolanda wyrażona jest miejscami w sposób, jaki dzisiaj uznać by można było za swoistą naiwność. Podczas narady Karola Wielkiego, gdy Genelon wyrzuca rycerzowi wskazanie go na posła, Roland bez wahania podaje powody i odpowiada na groźby. Jego słowa są proste, żołnierskie. Autor tym samym wskazuje, że chociaż dobrze urodzony, Roland jest człowiekiem prostym i uczciwym. Nie mówi pokrętnie, zawsze stawia każdą sprawę bardzo jasno.

  Uznanie innych

  Sposób, w jaki Roland odnosi się do innych parów Karola Wielkiego, jest wyrazem jego uznania innych. Wszyscy oni są bowiem stanu rycerskiego, dobrze urodzonymi szlachcicami z Francji. Roland, chociaż może uchodzić za nieco aroganckiego względem Genelona, w rzeczywistości nawet jemu okazuje swoisty szacunek wojownika. Podczas spotkania parów wskazuje go jako dobrego posła. W czasie samej bitwy Roland i jego towarzysze niejednokrotnie opisywani są jako dzielni, równi sobie rycerze.


  Przeczytaj także: Kwiatki świętego Franciszka - plan wydarzeń

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.