x

Autorką opracowania jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Spotkanie Milera, Goldberga i Czerskiego w kawiarni.
 2. Rozmowa na temat zemsty na Prusakach.
 3. Niegodziwe plany Goldberga.
 4. Sprzeciw Czerskiego.
 5. Plany Czerskiego, dotyczące rozwoju cywilizacyjnego Polski.
 6. Odważna deklaracja Milera.
 7. Wyjście Goldberga i Czerskiego.
 8. Spotkanie Milera z Ahamkarą.
 9. Zawarcie paktu między Milerem i Ahamkarą
 10. Wizja przyszłości Polski i Prus.
 11. Wycofanie się Milera z zawartej umowy.
 12. Śmierć Milera.
 13. Przebudzenie Milera.
 14. Wyjazd Milera z Paryża i zmiana jego poglądów na temat zemsty.


Czytaj dalej: Zemsta Bolesława Prusa - streszczenie

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:59

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.