Skok o tyczce – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Utwór Kazimierza Wierzyńskiego „Skok o tyczce” ukazał się w tomiku „Laur olimpijski” w 1927 roku. Rok później, poeta otrzymał za ten zbiór złoty medal w konkursie literackim IX Olimpiady w Amsterdamie. Autor przedstawia piękno sportu i nadludzki wysiłek zawodników.

 • Skok o tyczce - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Skok o tyczce - interpretacja utworu
 • Skok o tyczce - analiza utworu i środki stylistyczne

  Wiersz ma regularną, harmonijną budowę. Składa się z trzech czterowersowych strof. Został napisany trzynastozgłoskowcem. Pojawiają się rymy parzyste.

  Utwór należy do liryki podmiotu zbiorowego. Świadczy o tym obecność odpowiednich zaimków („od­po­wie nam z wy­so­ka”, „jest na­szym od­de­chem”). Osoba mówiąca wypowiada się w imieniu widzów i fanów startującego sportowca. Angażuje się emocjonalnie, przypomina komentatora, który ma nadzieję na złoty medal dla przedstawiciela swojej ojczyzny. Wiersz jest dynamiczny, oddaje atmosferę zawodów sportowych.

  Warstwa stylistyczna utworu jest rozbudowana. Pojawiają się apostrofy do pozostałych widzów („za­trzy­maj­cie go w lo­cie”). Zastosowano też wykrzyknienia („Już od­bił się, już pły­nie!”), metafory („niech w tył od­rzu­ci tycz­kę, nie­po­trzeb­ną dzwi­gnię, niech tak trwa, niech tak wisi, owi­nię­ty chmu­rą”, „jesz­cze wy­żej się wznie­sie nad wszyst­kie kra­wę­dzie, od­po­wie nam z wy­so­ka, od­krzyk­nie się echem, że leci pro­sto w nie­bo, jest na­szym od­de­chem”) oraz porównania („roz­pi­na się na drzew­cu i wie­je jak fla­gą”, „na­głym trze­po­tem prze­rzu­ca się, jak gdy­by był pta­kiem i ko­tem”, „roz­py­lo­ny w po­wie­trzu, le­ciut­ki jak pió­ro”). Pojawiają się przerzutnie, powtórzenia („już od­bił się, już pły­nie”, „niech w gó­rze za­sty­gnie, niech w tył od­rzu­ci tycz­kę, nie­po­trzeb­ną dzwi­gnię, niech tak trwa”) oraz anafory (dwa wersy rozpoczynają się partykułą „niech”), które dodają wypowiedzi podmiotu lirycznego dynamiki.

  Skok o tyczce - interpretacja utworu

  Podmiot liryczny tworzy precyzyjny, ale też poetycki opis sportowych zmagań. Posługuje się obrazowaniem filmowym. Opisuje kolejne etapy skoku o tyczce. Najwięcej uwagi poświęca chwili, gdy sportowiec znajduje się na samej górze i pokonuje poprzeczkę.

  Wiersz przypomina kadr z filmu, zatrzymanego w najbardziej interesującym momencie. Osoba mówiąca jest zafascynowana sportem. Być może jest dziennikarzem lub komentatorem. Skupia się na emocjach, towarzyszących zawodom, ale też technice. Szczegółowo analizuje wyczyn sportowy. Podziwia technikę, którą zawodnik wykształcił przez lata treningów.

  Tytułowy skok o tyczce staje się punktem wyjścia do rozważań na temat możliwości ludzkiego ciała. Zawodowy sport to przełamywanie wszelkich ograniczeń. Wiele lat ciężkiej pracy sprawia, że ludzki organizm zaczyna przypominać zwierzęcy. Zwyczajnemu człowiekowi trudno uwierzyć, ile jest w stanie znieść sportowiec, aby osiągnąć swój cel.

  Podmiot liryczny podziwia wolę walki zawodnika. Lata treningu sprowadzają się do ułamka sekundy, gdy tyczkarz pokonuje poprzeczkę. Osoba mówiąca chciałaby, żeby ten moment pozornego zatrzymania i zawiśnięcia w powietrzu trwał dłużej. Sportowiec powinien mieć szansę nacieszyć się swoim sukcesem. Po wykonaniu skoku, musi już jednak myśleć o kolejnym starcie.

  Osoba mówiąca skupia się na nadludzkich możliwościach ciała sportowca. Można domyślać się, że sama nie posiada takich umiejętności. Patrzy na sport z perspektywy fana i pasjonata. Doskonale rozumie jednak technikę wykonywania skoku, być może posiada też praktyczną wiedzę na ten temat. Sport odgrywa istotną rolę w kształtowaniu charakteru. Już w starożytnej Grecji kładziono duży nacisk na tężyznę fizyczną. Sport uprawiali głównie mężczyźni, chociaż w niektórych dyscyplinach udział mogły brać także kobiety. Zwycięstwo uznawano za znak boskiej przychylności dla zawodnika.

  W utworze Wierzyńskiego, tyczkarz przypomina Boga, ponieważ posiada nadludzkie możliwości. Gdy odbija się od ziemi, za pomocą tyczki, jego ciało wzbudza skojarzenia z flagą, zawieszoną na maszcie. Pokonuje ograniczenia, związane z grawitacją. Zwyczajni ludzie mogą wyłącznie podziwiać jego wyczyn, nie potrafiąc go powtórzyć. Podmiot liryczny podziwia moment, w którym ciało zastyga nad poprzeczką. Przypomina wtedy ptaka, ponieważ wydaje się, że potrafi latać oraz zwinnego kota. Osoba mówiąca ma wrażenie, że zawodnik nie potrzebuje tyczki. W przypływie emocji stwierdza, że powinien ją puścić. Tyczkarz wydaje się nadludzką istotą, która może zacząć latać, jeśli tylko się na to odważy. Podmiot liryczny wyobraża sobie sportowca, odlatującego w przestrzeń i zostawiającego za sobą wiwatującą publiczność. Tyczkarz trenował przez całe życie, aby w tym jednym momencie, przekroczyć wszelkie ograniczenia, związane z ludzkim ciałem.

  Tomik „Laur olimpijski” jest poetyckim opisem emocji, związanych z zawodowym sportem. Poeta wyraża swój podziw dla zawodników, którym udało się osiągać poziom olimpijski. Zdaje sobie sprawę, jak wiele musieli poświęcić, aby móc reprezentować swój kraj na międzynarodowych zawodach. W wierszu „Skok o tyczce”, autor podziwia tyczkarza, który dzięki swojemu wysiłkowi, jest w stanie na chwilę zwyciężyć z grawitacją.


  Przeczytaj także: Słyszę czas interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.