Odprawa posłów greckich - plan wydarzeń

Autorką planu wydarzeń jest: Adrianna Strużyńska.

 1. Wejście Chóru panien trojańskich.
 2. Monolog Antenora na temat porwania Heleny przez Parysa.
 3. Próby przekupienia Antenora przez Parysa.
 4. Stanowcza odmowa Antenora i złość Parysa.
 5. Pieśń chóru o młodości i mądrości.
 6. Rozpacz Heleny nad swoim losem.
 7. Wsparcie Pani Starej dla Heleny.
 8. Pieśń chóru o obowiązkach władcy.
 9. Przybycie Posła do Heleny.
 10. Relacja Posła z obrad rady trojańskiej:
  1. Wymówki Parysa.
  2. Potępienie przemowy Parysa przez Antenora.
  3. Przemowa Iketaona.
  4. Poparcie Parysa przez radę trojańską.
 11. Zapowiedź pojawienia się posłów greckich.
 12. Złość Ulissesa.
 13. Chęć zemsty Menelaosa.
 14. Zapowiedź konfrontacji Parysa i Menelaosa.
 15. Rozsądne rady Antenora.
 16. Przepowiednia Kasandry.
 17. Wieści o rozpoczęciu ataku przez Greków.
 18. Opowieść greckiego Więźnia.
 19. Planowane zwołanie narady przez Priama.


Przeczytaj także: Odprawa posłów greckich - streszczenie

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.