Bajeczka o osiołku – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Utwór Aleksandra Fredro „Bajeczka o osiołku” przedstawia absurdalną sytuację z życia tytułowego zwierzęcia. Posługując się alegorią, poeta ukazał, charakterystyczne dla ludzi, problemy z podejmowaniem decyzji.

 • Bajeczka o osiołku - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Bajeczka o osiołku - interpretacja bajki i morał
 • Bajeczka o osiołku - analiza utworu i środki stylistyczne

  Autor posłużył się formą bajki narracyjnej. Jest to gatunek zbliżony do noweli, który posiada krótką i łatwą do przyswojenia fabułę. W bajce wypowiada się wszechwiedzący, trzecioosobowy narrator. Pojawia się tylko jeden bohater - tytułowy osiołek.

  Utwór ma budowę stychiczną, poeta nie zastosował podziału na strofy. Składa się z czternastu wersów, napisanych ośmiozgłoskowcem. Wyjątkiem jest jedynie ostatni wers, który składa się z czterech zgłosek. Puenta została zawarta w wersie trzynastym i czternastym.

  Bajka została napisana prostym, żartobliwym językiem. Narrator opowiada o dylematach osiołka w ironiczny sposób, ukazując zgubne skutki niezdecydowania. Warstwa stylistyczna utworu jest minimalistyczna. Pojawia się pytanie retoryczne („Od któ­re­goż te­raz za­cznie, aby so­bie pod­jeść smacz­nie?”). Na rytm wiersza wpływają liczne powtórzenia („i to pach­nie, i to nęci”, „trud­ny wy­bór, trud­na zgo­da”, „aż do rana, a od rana do wie­czo­ra”). Obecne są także anafory, kilka wersów rozpoczyna się od spójnika „i” oraz słowa „chwyci”.

  Bajeczka o osiołku - interpretacja bajki i morał

  Bohaterem bajki jest osiołek żyjący w komfortowych warunkach. Ma dwa żłoby, do których właściciel daje mu jedzenie. W jednym korycie umieścił siano, a w drugim - owies. Wydaje się, że to sytuacja wymarzona dla zwierzęcia, które może najeść się do syta, a nawet wybrać, na co ma większą ochotę.

  Osiołek jednak nie potrafi się zdecydować. Nie wie od czego rozpocząć posiłek, wybór między sianem i owsem wydaje się mu zbyt trudny. Gdy osioł chwytał siano, robiło mu się żal owsa i na odwrót. Tak poważne wątpliwości w błahej sprawie są absurdalne, a jednak zwierzę zastanawiało się przez długie dni i noce. Utwór posiada zaskakujące zakończenie. Osioł, nie potrafiąc dokonać wyboru, umiera z głodu, otoczony sianem i owsem.

  Sytuacja przedstawiona w bajce jest całkowicie nierealistyczna. Zwierzęta nie posiadają tak skomplikowanej psychiki, aby nie zaspokoić głodu z powodu wątpliwości, co do wyboru posiłku. W prawdziwym świecie osioł z pewnością zjadłby cokolwiek, aby przetrwać.

  Alegoria zwierzęca służy jednak do ukazania słabej natury człowieka. Bardzo często ludzie mają ogromne problemy z podejmowaniem decyzji. Ciągłe wahanie i niepewność powodują, że traci się szansę, po dokonaniu wyboru bywa już za późno na działanie. Narrator przedstawia powszechną wadę - chęć posiadania wszystkiego. Wiele osób nie rozumie, że aby coś osiągnąć zawsze trzeba zdecydować się na poświęcenia. Nikt nie posiada perfekcyjnego życia, w którym niczego nie brakuje.

  Bajka przedstawia również minusy posiadania wielu możliwości. Gdyby osiołek dostał tylko jeden rodzaj pożywienia, z pewnością nie umarłby z głodu. Podobnie bywa z człowiekiem. Świadomość zbyt wielu możliwych rozwiązań prowadzi do niezdecydowania i zagubienia. Poeta dobitnie przedstawia skutki niedojrzałości i odkładania ważnych wyborów na później. Nie musi to kończyć się śmiercią, ale bardzo często innymi poważnymi konsekwencjami.


  Przeczytaj także: Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.