Niepewność – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Wiersz Adama Mickiewicza „Niepewność” został wydany w zbiorze „Sonety odeskie”. Powstał podczas pobytu poety w Rosji w latach 1824-1829. Utwór jest jednym z najbardziej znanych utworów Mickiewicza, który spopularyzowało wykonanie wokalne Marka Grechuty.

 • Niepewność - analiza utworu
 • Niepewność - interpretacja utworu
 • Niepewność - analiza utworu

  Wiersz ma formę monologu wewnętrznego podmiotu lirycznego. Należy do liryki bezpośredniej, o czym świadczy zastosowanie czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i odpowiednich zaimków („nie wzdycham”, „czegoś mi braknie”, „nie mogę”, „cierpiałem”). Podmiot liryczny wyznaje swoje uczucia, wielokrotnie zwraca się bezpośrednio do adresatki („gdy cię nie widzę”, „jak w twe zajdę progi”). Wiersz ma budowę regularną, składa się z sześciu sześciowersowych zwrotek. Został napisany jedenastozgłoskowcem, ze średniówką po piątej sylabie. Utwór jest silnie zrytmizowany, przypomina piosenkę. Świadczy o tym nie tylko regularna budowa, ale też powtórzenie wersu „Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?” na koniec każdej strofy, co pełni funkcję refrenu. Zastosowano rymy parzyste w układzie aabbcc.

  Warstwa stylistyczna utworu jest rozbudowana. Cały wiersz został oparty na zasadzie antytezy, która potęguje uczucie tytułowej niepewności. Każda strofa rozpoczyna się założeniem konkretnego uczucia do adresatki, po czym następuje zwątpienie, symbolizowane słowami „jednakże”, „choć” lub „lecz”. Osoba mówiąca całkowicie się gubi, dlatego każdą zwrotkę kończy pytanie retoryczne („Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie?”, „Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie?”). Podmiotem lirycznym targają silne uczucia i wątpliwości, dlatego pojawiają się hiperbole („dla twego zdrowia życia bym nie skąpił”, „po twą spokojność do piekieł bym zstąpił”). Opis nabiera plastyczności, dzięki epitetom („śmiałej żądzy”, „lekkim snem”, „żywsze serca bicie”). Pojawiają się również metafory („bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem”, „jak na rymy wbiegłem”, „wieszczy duch mymi ustami nie władał”). Utwór powstał w XIX wieku, dlatego można zauważyć archaizmy („luba mię jakaś spokojność owionie”, „sercu mojem”, „zda się”).

  Niepewność - interpretacja utworu

  Utwór jest jednym z najbardziej znanych polskich wierszy miłosnych. Nie przedstawia tego uczucia w sztampowy spokój, jest przewrotny, stanowi realistyczny obraz miłości, która nie jest wolna od wątpliwości i problemów. Podmiot liryczny można utożsamiać z samym Mickiewiczem. Podczas pobytu w Odessie, poeta zakochał się w Karolinie Sobańskiej, siostrze pisarza Henryka Rzewuskiego. Uczucie nie skończyło się jednak szczęśliwie. Po nieudanym romansie, Mickiewicz nawiązał relację z Joanną Zalewską, która starała się uświadomić mężczyznę o obojętności Sobańskiej i sama darzyła go uczuciem. Poeta nie był jednak pewien, jaki rodzaj więzi ich łączy. Wtedy właśnie powstał utwór „Niepewność”, stanowiący poetycki wyraz wątpliwości Mickiewicza.

  Podmiot liryczny zaczyna swój monolog od stwierdzenia, że obecność adresatki utworu nie wywołuje u niego silnych uczuć, przyspieszonego bicia serca. Nie są to słowa, które chciałaby usłyszeć zakochana kobieta. Mężczyzna dodaje jednak, że nie jest mu całkowicie obojętna. Podczas rozłąki odczuwa brak kobiety, zdaje sobie sprawę, że jego życie jest niekompletne. Być może pary nie łączy namiętne uczucie, ale z pewnością są ze sobą związani. Wszystkie strofy stanowią próbę odpowiedzi na powtarzające się pytanie. Podmiot liryczny chce rozstrzygnąć, co czuje do adresatki utworu, czy jest to tylko przyjaźń, czy może jednak miłość. Mężczyzna nie ma w głowie obrazu kobiety, jednak to nie znaczy, że o niej nie pamięta. Ich relacja jest pełna sprzeczności. Wszystkie przytoczone w utworze sytuacje są potwierdzeniem lub zaprzeczeniem miłości łączącej podmiot liryczny i adresatkę wiersza, zaprzeczają sobie nawzajem. Osoba mówiąca nie poszukuje u kobiety pomocy, zrozumienia, nie powierza jej swoich tajemnic. Mimo wszystko, zawsze do niej dociera, chociaż nie wie jakie motywy nim kierują. Częste spotkania nie świadczą o miłości, równie ważną wartością jest szczera przyjaźń.

  Strofa czwarta ma odmienny charakter, niż reszta utworu. Podmiot liryczny porzuca rozważania nad swoimi uczuciami. Pojawiają się bardzo odważne deklaracje w kierunku adresatki. Mężczyzna stwierdza, że byłby w stanie oddać za nią życie, mógłby pójść do piekła, żeby uzyskała upragniony spokój. Być może nie odczuwa szalonych, intensywnych uczuć, ale chce dla kobiety jak najlepiej, pragnie ofiarować jej zdrowie i bezpieczeństwo. Mężczyzna jest spokojny i opanowany, nie oznacza to jednak, że nie zależy mu na adresatce. Odczucia podmiotu lirycznego są czyste i niewinne, wciąż nie potrafi ich zdefiniować. Przytacza moment, gdy adresatka utworu dotknęła jego dłoni. Poczuł wtedy spokój i szczęście, które potrafiła jednak zakłócić tytułowa niepewność. W utworze nie pojawia się odpowiedź na powtarzające się w każdej strofie pytanie. Monolog podmiotu lirycznego ma charakter swobodnych rozmyślań, z których nie wynikają jasne wnioski. Wiersz ukazuje prawdziwe oblicze relacji międzyludzkich, które nie przypominają wyidealizowanych wizji poetyckich. Uczucia w rzeczywistości są trudne do zdefiniowania, granica między przyjaźnią a miłością jest płynna.

  Tytułowa niepewność nie towarzyszy tylko podmiotowi lirycznemu, ale też adresatce utworu. Słowa mężczyzny są dla niej niejasne, konkluzje płynące z jego rozważań wzajemnie się wykluczają. Kobieta czuje się niepewnie, nie wie czego się spodziewać. Być może jest pewna swojej miłości do podmiotu lirycznego, ale musi liczyć się z możliwością odrzucenia. Poeta opisuje również proces tworzenia utworu. Nie towarzyszyło mu duchowe olśnienie, nagła inspiracja. Mężczyzna czuje się, jakby śnił, nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób przelał swoje myśli na papier. Utwór zaprzecza więc horacjańskiej koncepcji furror poeticus (szału poetyckiego), według której do tworzenia poezji konieczne jest natchnienie. Wiersz jest owocem talentu autora, nie wymagał szczególnej inspiracji. Podmiot liryczny tworzy bez wysiłku, sam jest zaskoczony efektami swojej pracy.


  Czytaj dalej: Powrót taty interpretacja

  Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:52

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.