Tyrteizm - definicja, przykłady poezji tyrtejskiej

Epoka literacka Romantyzm

Literatura romantyzmu operowała wieloma motywami, które oddawać miały główną tematykę utworów tworzonych na przestrzeni całej epoki. Wiele z nich odnosiło się do poczucia patriotyzmu. Tego rodzaju prądem literackim w romantyzmie był tyrteizm.

 • Definicja tyrteizmu
 • Tyrteizm - geneza nazwy
 • Charakterystyka prądu
 • Poezja tyrtejska doby romantyzmu
 • Poezja tyrtejska w późniejszych epokach literackich
 • Definicja tyrteizmu

  Nazwa „tyrteizm” dotyczy poezji, której główną tematyką było nawoływanie do obrony kraju. Tyrteizm charakteryzuje się liryką apelu mającą na celu zachęcenie społeczeństwa do walki o wartości narodowe oraz kraj zagrożony niebezpieczeństwem.

  Tyrteizm - geneza nazwy

  Termin utworzony został za sprawą odwołania do greckiego poety Tyrteusza (VII w. p.n.e.), który brał udział w drugiej wojnie meseńskiej, podczas której trwania wysławiał w swojej twórczości męstwo Spartan. Tworzył on utwory, które nawoływały do walki o kraj oraz bezkompromisowe podejście do obowiązków obywatelskich. Główne cechy poezji tyrtejskiej obecne w literaturze romantyzmu inspirowały się legendą Tyrteusza.

  Charakterystyka prądu

  Tyrteizm odzwierciedlał postawę romantyków, którzy uważali, że poeta powinien być aktywnie zaangażowany w bieżące sprawy kraju. Poezja tyrtejska rozwinęła się przede wszystkim w okresie powstań narodowych – listopadowego i styczniowego. Ukazywała przede wszystkim emocje związane z pragnieniem obrony ojczyzny oraz niechęci do wroga.

  W poezji tyrtejskiej na pierwszy plan wybijają się przede wszystkim dwie kwestie – miłość do ojczyzny oraz idea walki. Zarówno miłość, jak i walka, w poezji tyrtejskiej rozumiane są bezwzględnie. Z tego też powodu bohaterowie obecni w utworach posiadających motywy tyrtejskie nie wahają się przed podejmowaniem działań ich zdaniem niezbędnych dla ocalenia ojczyzny, takich jak zdrada, morderstwo czy samobójstwo. Tym samym czyny uznawane powszechnie za niemoralne, czynione w sytuacji zagrożenia kraju, stają się usprawiedliwione i konieczne. Literatura tyrtejska prezentuje charakterystyczną hierarchię wartości, w której dobro narodowe mieści się na pierwszym miejscu.

  Liryka apelu w poezji tyrtejskiej

  Liryka apelu (występująca również pod nazwą liryka inwokacyjna) jest rodzajem wypowiedzi lirycznej, której główną cechę stanowi stosunek podmiotu lirycznego do wydarzeń opisywanych w utworze. Z tego powodu w liryce apelu wyróżnić można również cechy liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny (lub podmiot zbiorowy) wyraża swoją opinię na ważne jego zdaniem tematy, wyznaje swoje emocje i wartości, które uważa za istotne. W poezji tyrtejskiej funkcję liryki apelu odgrywają bardzo ważną rolę. Pozwalają przede wszystkim na uwiarygodnienie przesłania niesionego przez utwór.

  Poezja tyrtejska doby romantyzmu

  Do najpopularniejszych twórców, którzy w swoich utworach posługiwali się elementami poezji tyrtejskiej, należą bez wątpienia Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki oraz Cyprian Kamil Norwid. Utwory Adama Mickiewicza, w których odnaleźć można elementy poezji tyrtejskiej, to:

  • Reduta Ordona – głównym tematem utworu jest waleczne starcie w obronie Warszawy z ciemiężącymi kraj Rosjanami. Adam Mickiewicz przedstawia tytułowego bohatera poematu – Konstantego Juliana Ordona – jako bohatera, który strzegąc amunicji przed wrogimi wojskami decyduje się na wysadzenie się wraz z zapasami. Choć autentyczny Ordon nie zginął na placu boju, w literaturze zachował się jako postać, która oddała życie za swoją ojczyznę i uczyniła to bez wahania.
  • Konrad Wallenrod – główny, tytułowy bohater utworu, decyduje się na ocalenie ojczyzny, przy czym nie waha się utracić z tego powodu swojego dobrego imienia. Choć nazwisko bohatera przyczyniło się do wykreowania jeszcze jednego prądu literackiego – wallenrodyzmu – opisany przez Mickiewicza bohater (również postać autentyczna) posiada cechy charakterystyczne bohaterów tyrtejskich. Wallenrod bowiem – z chęci ratowania ojczyzny za wszelką cenę – decyduje się na podstęp, by, pozornie, zbliżyć się do swoich wrogów i móc zrealizować zaplanowaną zemstę. Wallenrod dla obrony ojczyzny decyduje się na poświęcić całe swoje dotychczasowe życie i choć nie ginie bezpośrednio na polu walki, jego działania służące ratowaniu ojczyzny, uznane są za bohaterskie.

  Twórczość Juliusza Słowackiego również posiadała elementy poetyki tyrtejskiej. Jej cechy charakterystyczne odnaleźć można w utworze:

  • Kordian – główny i tytułowy bohater dramatu, przechodząc przemianę, decyduje się na poświęcenie w imieniu ratowania swojej ojczyzny. Decyduje się na zamach na cara, czego nie potrafi wykonać ze względu na swoją wrodzoną wrażliwość. Postać Kordiana przybliża rozterki narodu związane z kwestią powstań. Słowacki w utworze sugeruje, że jedynym rozwiązaniem okazać może się jedynie zdecydowana walka z okupantem i całkowite poświęcenie dla kraju.

  W przypadku utworów Cypriana Norwida motywy tyrtejskie zawiera przede wszystkim

  • Bema pamięci żałobny rapsod – treść utworu prezentuje obraz śmierci bohatera, postaci autentycznej – Józefa Bema. Bem był polskim generałem, dowódcą w czasie powstania listopadowego. Norwid uhonorował w swoim utworze jego waleczność oraz znaczenie, które działania Bema miały dla narodu. Podkreśla, że walka o wyzwolenie kraju zastanie zachowana w pamięci Polaków, a bohaterowie przejdą do nieśmiertelności.

  Poezja tyrtejska w późniejszych epokach literackich

  Choć literatura tyrtejska rozwinęła się przede wszystkim w okresie romantyzmu, sytuacja narodowa kraju powodowała, że bardzo często po motyw ów sięgali również pisarze epok późniejszych. Wśród utworów powstałych po epoce romantyzmu, które nawiązują do poezji tyrtejskiej, wyróżnić można:

  • Rotę – utwór Marii Konopnickiej powstały w pozytywizmie. Wiersz stanowi rodzaj deklaracji Polaków dotyczącej walki z okupantem i obrony kraju. W utworze wypowiada się podmiot zbiorowy, co podkreślać ma zgodność narodu i cel, do jakiego wspólnie należy dążyć.
  • Bagnet na broń – utwór Władysława Broniewskiego, który w swojej treści zachęca przede wszystkim do walki o ojczyznę. Polska w wierszu porównana została do domu, do miejsca prywatnego i osobistego, które zostało zaatakowane.

  Motyw tyrtejski rozwijał się również w twórczości takich autorów jak Krzysztof Kamil Baczyński czy Tadeusz Gajcy.

  Poezja tyrtejska powstała po okresie romantyzmu odwoływała się do tradycji powstańczych i korzystała z rozwiązań poetyckich, które zajmowały już trwałe miejsce w tradycji literackiej. Tyrteizm – jako bezwzględne umiłowanie ojczyzny i zachęta do jej obrony za wszelką cenę, zajmuje ważne miejsce wśród motywów literackich literatury polskiej. Motyw tyrtejski w literaturze służył kształceniu postaw patriotycznych, upamiętnieniu bohaterów oraz miłości dla ojczyzny i działania dla wspólnego dobra całego narodu. Postacie historyczne, bardzo często przywoływane jako wzory właściwych postaw, służyły przede wszystkim ukazywaniu za sprawą liryki apelu postaw, które w przypadku zagrożenia kraju wydawały się najwłaściwsze. Choć elementy tyrteizmu dostrzec można przede wszystkim w literaturze romantycznej, wiele utworów późniejszych – szczególnie czasów II wojny światowej – odnosi się do tego motywu, rozwija go i dostosowuje do bieżącej sytuacji kraju.


  Czytaj dalej: Dekadentyzm - definicja, przykłady

  Ostatnia aktualizacja: 2023-08-23 11:39:59