Pani Bovary - opracowanie

"Pani Bovary" Gustawa Flauberta, wydana drukiem w 1857 roku, to jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej. Akcja powieści toczy się we Francji na terenach Normandii (północ kraju), gdzie Emma Bovary, marząc o romansach i wykwintnym stylu życia, staje się bohaterką tragicznej historii.

Emma, niezadowolona z małżeństwa z lekarzem Karolem Bovary, poszukuje spełnienia w romansach i luksusowym stylu życia. Jej nieuzasadnione oczekiwania prowadzą do długów, niewierności i upadku moralnego. Flaubert przedstawia społeczeństwo swojej epoki, krytykując zarówno obłęd romantycznych marzeń, jak i hipokryzję społeczną.

"Pani Bovary" to nie tylko studium psychologii bohaterki, ale również społecznego obyczaju i rozwijającego się kapitalizmu w XIX-wiecznej Francji. Flaubert zastosował perfekcyjną technikę narracyjną, starannie wyważając styl i język, co uczyniło tę powieść jednym z kamieni milowych literatury realistycznej.