W trakcie rozmowy z Symem Winston nabrał pewności, że specjalista od nowomowy zostanie ewaporowany. Z czego wynikało to przekonanie Winstona?

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Rok 1984” to dystopijna powieść autorstwa George’a Orwella. Ukazał w niej świat, w którym władzę w kraju przejęła partia i wszystkie dziedziny ludzkiego życia zostały podporządkowane jej zachowaniu. Społeczeństwo zostało podzielone na grupy i było też inwigilowane i wystawiane na działanie propagandy pod wpływem nowomowy. Nikt nie mógł się z tego wyłamać. Karą za to była między innymi ewaporacja, czyli pozbywanie się niepokornej jednostki i wymazywanie jej istnienia z historii.

Spotkanie z Symem

Główny bohater opowieści, Winston Smith, pewnego dnia przy obiedzie rozmawiał ze specjalistą od nowomowy, pracującym nad jedenastym tomem słownika, człowiekiem o imieniu Syme. Dyskutowali oni nad tym, co takiego niesie ze sobą nowomowa, jak wygląda praca nad nią, a Syme próbował przekonać Winstona, że jest to doskonały sposób na wyrażanie myśli. Wyraził też przekonanie, że pewnego dnia staromowa po prostu zniknie. Syme podrzucał Winstonowi celne diagnozy celne diagnozy dotyczące tego zjawiska.

Właśnie podczas tej rozmowy Winston w pewnym momencie nabrał przekonania, że pewnego dnia Syme spotka się z karą, jaką jest ewaporowanie. Jego przekonanie na ten temat wynikało z przeświadczenia, że Syme nie był osobą pasującą do oczekiwań panującej władzy. Był on bowiem człowiekiem zbyt inteligentnym. Widział jasno, jak przebiegało wiele zjawisk w społeczeństwie i nie wahał się swoich wniosków formułować w bezpośrednie i celne myśli. Partia nie lubiła ludzi sprytnych, samodzielnie i krytycznie myślących, bo stanowili dla niej zagrożenie. Pewnego dnia mogliby dojść do wniosku, że władzę trzeba zmienić. To właśnie dlatego Winston wierzył, że inteligentny Syme pewnego dnia zostanie przez partię ewaporowany.

I tak się właśnie stało.


Przeczytaj także: Za­ufa­nie jako pod­sta­wa two­rze­nia re­la­cji mię­dzy­ludz­kich. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.

Ostatnia aktualizacja: 2023-12-05 17:38:37