Jakimi cechami, zdaniem Wergiliusza, odznacza się idealny rzymski obywatel? Czy te cechy byłyby cenne również we współczesnym społeczeństwie? Odpowiedź uzasadnij.

Autorka opracowania: Marta Grandke.
Autor Wergiliusz

W każdej epoce pojawiał się wzór prawdziwego cnotliwego obywatela, którego zachowanie było godne naśladowania przez innych. Cechy te potrafiły się zmieniać w zależności od miejsca i czasu, w jakich je przywoływano i stosowano. Często obraz takiego człowieka pojawiał się i był opisywany w dziełach literackich. Miało to miejsce także w przypadku czasów starożytnych oraz dzieł Wergiliusza.

Wergiliusz opisał bowiem w swych utworach postać idealnego, rzymskiego obywatela. Już w tamtych czasach istniały bowiem wyznaczniki tego, jak powinien zachowywać się człowiek żyjący w danej społeczności. Rzymianie przykładali do tego ogromną wagę. Z przekazów Wergiliusza wywnioskować można, że przede wszystkim wzorowy obywatel Rzymu powinien dbać o płacenie podatków oraz innych opłat, jakie nałoży na niego władza. Konieczne także było, by zawsze przestrzegał powszechnie panującego prawa. Jego obowiązki obejmowały jednak również sytuacje nadzwyczajne, nie tylko codzienne powinności. Prawdziwy obywatel zobowiązany był także do obrony ojczyzny w przypadku, gdy nastąpiłoby zagrożenie jej bezpieczeństwa, na przykład w przypadku ataku innego państwa.

Zastanowić by się można, czy te cechy wciąż pozostają aktualne, mimo upływu setek lat od ich ustanowienia. Odpowiedź brzmi - tak, jak najbardziej są to cechy cenne także dla współczesnego społeczeństwa. Wergiliusz opisał bowiem ponadczasowe, uniwersalne postawy, jakie powinien w swoim życiu przyjmować każdy człowiek, któremu zależy na dobru społeczności, w jakiej na co dzień żyje. Podatki i innego rodzaju opłaty wciąż płaci się wszędzie, jest to więc temat, który dotyczy także współczesnego człowieka. Uiszczanie ich przyczynia się do budowania wspólnie lepszego kraju, zapewniającego usługi publiczne i inne udogodnienia. Przestrzeganie ustanowionego w danym kraju prawa dziś także jest istotne, ponieważ to dzięki niemu społeczeństwo porządkuje swoją rzeczywistość i określa ramy dopuszczalnego zachowania.

Dobry obywatel powinien być więc świadomy tego, co mu wolno i stosować się do tej umowy społecznej, dzięki czemu działania społeczeństwa mogą pozostać niezakłócone. Ostatnia wartość - obrona ojczyzny przed zagrożeniem - również ma sens. Warto bowiem walczyć o coś, co wspólnie z innymi członkami społeczeństwa zbudowało się w swojej ojczyźnie, która jest dla człowieka domem. Jeżeli wszyscy obywatele opuściliby swoją ojczyznę w przypadku zagrożenia, to zniknęłoby wszystko to, na co razem przez wiele lat ciężko pracowali.

Opisywane przez Wergiliusza cechy wzorowego obywatela rzymskiego są więc cenne także dla współczesnego człowieka. Są one bowiem tak uniwersalne i ponadczasowe, że z powodzeniem można wdrażać je w swoje życie mimo upływu lat i wciąż będą one działać. Są one bowiem opracowane tak, by kończyły się korzyścią dla całej społeczności, w jakiej dany człowiek żyje, pracuje i wypełnia swoje obowiązki względem kraju.


Przeczytaj także: Dobro osobiste czy dobro państwa. Jakiego wyboru dokonuje Dydona i Eneasz w Eneidzie Wergiliusza?

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem lub wyślij maila: [email protected]. Bardzo dziękujemy.