Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że życie zgodne z zasadami moralnymi czyni człowieka bardziej szczęśliwym? Rozprawka

Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Mówi się, że stosowanie się do z góry narzuconych systemów moralnych jest w stanie uszczęśliwić człowieka, zapewnić mu spokój ducha i sprawić, że nigdy nie popełni on żadnego karygodnego czynu w swoim życiu. Niestety rzeczywistość nie jest taka prosta, a wdrożenie kilku uniwersalnych prawd do swojej codzienności nie jest w stanie zagwarantować tego, że człowiek będzie szczęśliwy. Jest to zbyt skomplikowane i złożone zagadnienie, by móc stworzyć jeden kodeks moralny, do którego mają stosować się wszyscy, jest uniwersalnym rozwiązaniem, by każdy był szczęśliwy. Oczywiście są w tej kwestii aspekty, co do których nie można dyskutować, jak na przykład zakaz mordowania innych, ale w większości systemów moralnych, zwłaszcza powiązanych z religią, pojawiają się elementy, które są na przykład niedopuszczalne, podczas gdy nie krzywdzą nikogo i to ich zabronienie sprawia, że ludzie stają się nieszczęśliwi.

Zasady moralne zawierają więc zbyt wiele wyjątków, by można uznać, że proste życie według nich zapewni człowiekowi szczęście. Chodzi tutaj o kwestie powiązane z ludzką intymnością i zakładaniem rodziny. Wiele systemów etycznych zakłada bowiem bardzo surowe ograniczenia związane z tymi sferami życia ludzkiego i brak edukacji w tych tematach, zwłaszcza jeżeli opierają się na religii. Tymczasem jest to taki aspekt ludzkiego życia, który każdy powinien regulować w zgodzie z własnym sumieniem, oczywiście za zgodą innych zaangażowanych w to osób oraz w zgodnie z ich przekonaniami.

Zastanawiając się nad tym, czy przestrzeganie danych zasad moralnych może uszczęśliwić człowieka, należy pochylić się przede wszystkim nad tym, co uważane jest za szczęście. Okaże się wówczas, że każdy człowiek inaczej je definiuje i w jego przypadku ma ono swoje źródło w innych rzeczach. Na świecie istnieje więc zbyt wiele definicji szczęścia, by móc jednoznacznie stwierdzić, że rodzi się ono, gdy człowiek zachowuje się zgodnie z moralnością danej grupy. Na świecie jest też zbyt wiele systemów moralnych, by móc powiedzieć, że to bardzo ogólne stwierdzenie o przestrzeganiu ich ma rację bytu. Czym innym jest moralność w Europie, a czym innym w Azji, co często wynika po prostu z naturalnych różnic kulturowych i nie można jednoznacznie stwierdzić, że przestrzeganie ich zawsze i wszędzie przyniesie człowiekowi szczęście.

Dodatkowo należy pochylić się także nad tym, że często systemy te są nastawione na korzyść konkretnej grupy, na przykład dominującej w danym kraju czy regionie i przez nie tworzone. Wówczas dany system moralny i jego przestrzeganie z gruntu nastawione jest na to, że pozostałe grupy są w jakiś sposób tłamszone i wykorzystywane do celów tych, którym udało się dostać na szczyt hierarchii społecznej. W takiej sytuacji dla pozostałych członków społeczności stosowanie się do danego kodeksu etycznego nie może być więc z założenia źródłem szczęścia. Stosując się do niego, działają oni bowiem wbrew sobie i na własną niekorzyść, co zdecydowanie nie mieści się w żadnej powszechnie stosowanej definicji szczęścia.

Jednak stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad moralnych z całą pewnością może uprościć życie osób, które chcą czuć się akceptowane i tolerowane przez swoje otoczenie i społeczność w której żyją. Jest to także sposób na uniknięcie głębokich rozmyślań i refleksji nad każdą życiową sytuacją, można ją bowiem odnieść do prostego systemu i szybko uzyskać odpowiedź na to, czy jest to dobry uczynek czy też może zły i jak dana osoba powinna zachować się w tej sytuacji. Stosowanie się do z góry narzuconego systemu moralnego z pewnością zwalnia człowieka z licznych wątpliwości i przemyśleń, upraszcza jego codzienność i proces podejmowania decyzji, a to może być dla niektórych osób czymś, co sprawia, że odnajdują one ostatecznie szczęście w swoim życiu.

Stosowanie się do z góry narzuconych przez społeczeństwo zasad moralnych zdaje się być kwestią problematyczną. Istnieją bowiem osoby, które w takim systemie odnajdą spokój i szczęście, jednak zdarza się, że tego typu kodeksy etyczne regulują kwestie, których nie powinny odejmować i wówczas wiele osób, zmuszonych do ich stosowania w życiu, będzie nieszczęśliwych. Na szczęście w obecnych czasach panuje pod tym względem coraz większa swoboda i każdy może zdecydować, co go naprawdę uszczęśliwia.


Przeczytaj także: Napisz list w którym pocieszysz cierpiącego kolegę. Wskaż, że z trudnej sytuacji w której się znalazł może wyniknąć dobro

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.