Odwołując się do treści utworu oraz pasujących punktów programu polskiego pozytywizmu wyjaśnij paradoks zakończenia noweli Janko Muzykant

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Janko Muzykant” to znana nowela Henryka Sienkiewicza, która po raz pierwszy opublikowana została w roku 1879. Utwór ten powstał w czasach pozytywizmu, który miał swój wpływ na światopogląd Sienkiewicza. Pozytywizm zakłada takie wartości jak praca u podstaw, praca organiczna, wspólne działanie społeczeństwa na rzecz dobra wszystkich ludzi, pomoc tym, którzy nie radzą sobie dostatecznie dobrze lub potrzebują systemowego wsparcia, by móc się w pełni rozwinąć. Tak skonstruowane społeczeństwo miało wspólnymi siłami stworzyć silne państwo, które miałoby szansę na odzyskanie wolności.

„Janko Muzykant” to nowela, która opowiada o losach ubogiego, nieślubnego dziecka, urodzonego i wychowanego na wsi. Tytułowy Janko przejawia talent muzyczny, jednak jego matki nie stać na edukację dziecka w tym zakresie. Chłopiec potajemnie przysłuchuje się więc muzyce granej w karczmie i marzy o dotknięciu skrzypiec, które tam widzi. Pewnego dnia zakrada się do pańskiego dworu, by zobaczyć instrument z bliska i zostaje złapany. Następnie Janko skazany zostaje jeszcze na chłostę za domniemaną kradzież, w wyniku której chłopiec umiera. 

Zakończenie noweli „Janko Muzykant” zawiera w sobie paradoks. W finale bowiem do dworu wracają bogaci państwo wrócili z zagranicy, z podróży do Włoch. Zachwycają się oni programem mecenatu, który swoją opieką obejmuje młode talenty, wymagające jeszcze wsparcia w rozwoju. Tego typu wsparcie systemowe jest czymś, co pasuje do założeń pozytywizmu i do idei działającego razem i wspierającego się społeczeństwa. To także realizacja ideału pracy u podstaw, zaangażowania całego społeczeństwa w rozwój. Właściciele dworku zachwycają się więc tego typu rozwiązaniami, z którymi zetknęli się w trakcie zagranicznej podróży, jednak nie potrafią oni wcielić ich w życie we własnym domu i w kraju, w którym żyli. Przecież to w ich dworku złapano i skazano na chłostę Janka Muzykanta, młody talent, który mógł się rozwinąć pod właściwą opieką i ze wsparciem z zewnątrz. Nie dostrzegli oni jednak jego potrzeb, a próby Janka, by w jakikolwiek sposób mieć kontakt ze swoją pasją, zostały bardzo brutalnie i surowo ukarane. W efekcie bogaci właściciele dworku zachwycają się zagranicznymi programami i talentami, zamiast zadbać o to, co dzieje się na ich własnym podwórku, gdzie chłopiec w takiej samej sytuacji został praktycznie zabity pod ich drzwiami. Janko nie dostał od nich pomocy, jaką otrzymałby w związku ze swoim talentem we Włoszech. Jest to właśnie ten paradoksalny aspekt zakończenia noweli Sienkiewicza.


Czytaj dalej: Napisz ogłoszenie, w którym Mr. Izaak Falconbridge informuje o wolnej posadzie latarnika w Aspinwall, niedaleko Panamy. Sprecyzuj wymagania dla kandydatów oraz przedstaw zalety pracy latarnika tak, aby zachęcić zainteresowanych.​

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-22 15:34:54

Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.