Uzasadnij, że Odprawa posłów greckich jest utworem uniwersalnym i aktualnym nawet w dzisiejszych czasach. Odwołaj się do znajomości lektury i do wybranych zjawisk współczesności

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Odprawa posłów greckich” to pierwszy polski dramat nowożytny, a wyszła ona spod pióra Jana Kochanowskiego. Zainspirował się on antyczną „Iliadą” Homera i opisał moment przybycia poselstwa greckiego do Troi tuż przed wybuchem wojny. Postaci pojawiające się w dramacie znane są właśnie z dziejów wielkiego konfliktu między Troją a Grekami. Kochanowski nie skupił się bezpośrednio na walkach, lecz na polityce, która towarzyszyła wybuchowi wojny. Poecie udało się zawrzeć w swoim dziele przesłanie uniwersalne, dzięki czemu mimo upływu lat wciąż jest ono aktualne. 

Uniwersalizm w dramacie „Odprawa posłów greckich” oparty jest na ukazaniu konkretnych cech danych zjawisk oraz na nakreśleniu archetypów postaci. Kochanowski może i pisze o trojańskim królu Priamie, ale ukazując jego słabość, krytykuje także wady każdego innego władcy, który w przeddzień konfliktu zbrojnego nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoich poddanych i naraża ich na niebezpieczeństwo. Umieszczając w dramacie postać mądrego doradcy króla, którego nikt nie słucha, Kochanowski przekazuje słowa wszystkich ludzi, których nie słuchano, mimo że mieli oni rację. Gdy poeta opowiada odbiorcy o młodym władcy, którego zaślepiła namiętność do najpiękniejszej kobiety świata, to powtarza wówczas historię znaną literaturze od zawsze.

Sam Kochanowski w dekoracje antyczne ubrał przesłanie, które kierował do współczesnych sobie rządzących w Polsce, przestrzegając ich przed skutkami ich czynów. Kochanowski obserwował bowiem władców takich jak Zygmunt August czy Henryk Walezy i miał jednocześnie świadomość, że Polska stoi w obliczu konfliktu z Rosją. Na dodatek poeta doskonale wiedział, jakie problemy trapią polski sejm i jego funkcjonowanie i przestrogę oraz krytykę tego zjawiska również zawarł w swoim dziele.

Poetyka maski pozwoliła mu umieścić w „Odprawie posłów greckich” krytykę współczesnej mu polityki, mimo że pozornie dzieło to dotyczyło wojny trojańskiej. Poeta wykorzystał więc w swoim dziele archetypy takich postaci jak nieudolny władca, mądry doradca, porywczy młodzieniec czy skorumpowany polityk. Są to bohaterowie uniwersalni, rozpoznać ich bowiem można w wielu innych postaciach, znanych z literatury czy to z historii.

Uniwersalizm „Odprawy posłów greckich” Kochanowskiego jest wciąż żywy. Nawet po kilkuset latach od pierwszego wystawienia dramatu, rozpoznać w nim można refleksje czy uwagi pasujące do dzisiejszych czasów. Zwłaszcza teraz, gdy kolejny konflikt zbrojny rozdarł Europę, celna krytyka Jana Kochanowskiego wydaje się być jeszcze bardziej aktualna niż zwykle. Zwracał on bowiem na słabość władzy, która jest skupiona tylko na zaspokajaniu prywatnych interesów, nie interesując się przy tym wolą swoich obywateli.

W każdym kraju wciąż można znaleźć polityków skorumpowanych, którzy są finansowani przez zewnętrzne kapitały, próbując tym samym wpływać na kształt uprawianej polityki (jak miało to miejsce w przypadku Aleksandra i Ikeatona w „Odprawie posłów greckich”). W obecnym świecie wiele rządów wykazuje się słabością w obliczu konfliktów i próbuje dzięki nim powiększyć swoje zyski. Historia wiele razy udowodniła już, że tego typu działania nie kończą się dobrze, a przede wszystkim narażają niewinnych obywateli. Aktualnie obserwować też można, jak jednostka wpływa na losy całego społeczeństwa i jak jej decyzje doprowadzają do tysięcy nieszczęść i tragedii ludzi.

„Odprawa posłów greckich” opowiada o wybuchu wojny trojańskiej, sam zaś Kochanowski nawiązywał w dramacie do rządów mu współczesnych. Udało mu się jednak osiągnąć uniwersalizm treści, który sprawia, że dramat ten wciąż jest aktualny, a jego przesłanie - niestety - wciąż żywe.


Przeczytaj także: Cechy dramatu antycznego na przykładzie struktury i kompozycji „Odprawy posłów greckich”

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.