Autor Inny
Autorką charakterystyk bohaterów jest: Adrianna Strużyńska.

Głównym bohaterem legendy jest święty Aleksy. Był on synem Eufamijana i Aglijas, bogatych, ale pobożnych mieszkańców Rzymu. Według podań, Aleksy żył na przełomie IV i V wieku n. e.. W dzieciństwie przewyższał oddaniem Bogu nawet swoich rodziców. Ostatecznym dowodem jego pobożności stało się pogrążenie w całkowitej ascezie, rezygnacja ze wszystkich ziemskich przyjemności i wygód.

Pochodzący z bogatej rodziny Aleksy zdecydował się na życie w głodzie i zimnie. Nie powrócił do domu swojego ojca, aby żyć w luksusach. Nie ujawnił swojej tożsamości, pozostał wierny decyzji o ascetycznym wyzbyciu się wszelkich wygód. Aleksy był posłuszny nie tylko Bogu, ale też rodzicom. Zgodził się na ślub z Famijaną, ponieważ taka była ich wola. Aleksy nie złamał jednak swojego postanowienia o życiu w czystości, dlatego opuścił żonę podczas nocy poślubnej.

Postać świętego jest jednak pełna kontrastów. Wykazuje uniżoną postawę wobec Boga, ale zdaje się być despotą w stosunku do małżonki. Aleksy narzucił jej życie w czystości i pobożne postępowanie, skupione na pomocy uboższym. Jego decyzję można jednak usprawiedliwiać faktem, że Famijana była bardzo religijną kobietą i pokornie przystała na decyzję męża. Bohater zadał również ból swoim rodzicom, którzy musieli pogodzić się z utratą jedynego syna.

Aleksy postawił wiarę w Boga ponad życiem rodzinnym i doczesnym szczęściem swoich najbliższych. Mogła być to decyzja kontrowersyjna, ale święty pozostał konsekwentny w swoich działaniach. Święty Aleksy jest doskonałym przykładem średniowiecznego podejścia do kwestii wiary, w którym nie było miejsca na kompromisy.

Żona Aleksego, Famijana, również pochodziła z zamożnej rodziny, ponieważ była córką cesarza. Kobieta nie stawiała dóbr materialnych ponad Bogiem. Zgodziła się na skromne życie w czystości, pełne troski o bliźniego. Jest również przykładem posłuszeństwa wobec rodziców i męża. Aleksy dowiódł swoich uczuć do żony pisząc list, który tylko ona mogła wyjąć z jego martwej dłoni.

W utworze pojawiają się również rodzice Aleksego - Eufamijan i Aglijas. Są to patrycjusze, bogaci mieszkańcy Rzymu. Wiedli pobożne i dostatnie życie, a ich jedynym problemem była niepłodność kobiety. Ich modlitwy o przyjście na świat potomka zostały wysłuchane, urodził się Aleksy. Narodziny syna z niepłodnej kobiety są wydarzeniem często związanym ze świętością. W podobny sposób na świat przyszli Jan Chrzciciel, Samuel i Izaak.


Przeczytaj także: Legenda o św. Aleksym - plan wydarzeń

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.