Czy Mały Książę jest książką tylko dla dzieci?

Autorką opracowania jest: Adrianna Strużyńska.

Powiastka filozoficzna Antoine'a de Saint-Exupéry'ego „Mały Książę” jest utrzymana w baśniowej stylistyce, dlatego często uznaje się ją za przykład literatury dziecięcej. Autor poruszył jednak uniwersalną tematykę, dlatego utwór jest interesujący również dla osób dorosłych. Proste sytuacje przekazują prawdy moralne i filozoficzne.

Utwór skupia się głównie na opowieści Małego Księcia, który podróżował po nieznanych planetach, aby poznać świat i ludzi. Napotkani bohaterowie reprezentowali różne typy ludzkie. Ich postępowanie miało być przestrogą lub wzorem do naśladowania. De Saint-Exupéry opisał zderzenie świata dzieci i dorosłych. Mały Książę i Pilot posiadali dziecięcą wrażliwość, dlatego ich opowieści przemawiają do najmłodszych czytelników. Powiastki nie można jednak jednoznacznie zaliczyć do literatury dziecięcej. Historia Małego Księcia dla osób dorosłych może stać się okazją do powrotu do dzieciństwa oraz refleksji nad priorytetami, którymi kierują się w życiu.

De Saint-Exupéry zdecydowanie opowiedział się po stronie dzieci, które w przeciwieństwie do dorosłych, kierują się emocjami, a nie tylko chęcią zdobycia pieniędzy i władzy. Mały Książę odwiedzał kolejne planety. Postaci ich mieszkańców miały skłonić dorosłych do refleksji nad własnym postępowaniem.

Bohaterowie reprezentowali różne typy ludzkie, często spotykane w XX-wiecznym społeczeństwie. Dorośli czytelnicy mogli więc dostrzec w nich samych siebie, przedstawionych w krzywym zwierciadle. Król pragnął wyłącznie władzy, chociaż na swojej planecie nie miał żadnych poddanych. Ludzie dorośli często pragną wszystko kontrolować oraz postrzegają świat w uproszczony sposób, nie zauważając potrzeb i opinii innych ludzi. Pyszałek uważał każdego człowieka za swojego wielbiciela. De Saint-Exupéry przedstawił w ten sposób osoby zakochane w sobie, traktujące innych z nieuzasadnioną wyższością.

Autor poruszył też trudny temat - uzależnienia. W prosty sposób opisał, jak absurdalne jest postępowanie osób, znajdujących się w niewoli nałogu. Pijak musiał pić, żeby zapomnieć o wstydzie, wynikającym z uzależnienia. Dorośli czytelnicy mogą dostrzec w jego postawie własne problemy i zdać sobie sprawę, jak bardzo substancja jest w stanie kontrolować życie człowieka. Autor odniósł się także do pracoholizmu. Dzieciom często wydaje się, że ich rodzice zaniedbują je ze względu na pracę. Latarnik jest przykładem osoby, której całe życie zostało zdominowane przez obowiązki. Jego planeta kręciła się tak szybko, że musiał co minutę gasić i zapalać latarnię.

Autor skrytykował również stawianie dóbr materialnych na pierwszym miejscu. Napiętnował materializm na przykładzie biznesmena, który liczył gwiazdy, aby łudzić się, że jest ich właścicielem. De Saint-Exupéry odniósł się także do „mędrców”, posiadających wyłącznie teoretyczną, martwą wiedzę. Geograf spędzał całe dnie nad opasłymi księgami, ale nie poznał świata, ponieważ nigdy go nie odkrywał.

Powiastka miała skłonić czytelników do refleksji nad tym, co jest naprawdę ważne, bez względu na ich wiek. Mały Książę spotkał lisa, który nauczył go wiele na temat relacji międzyludzkich. Zwierzę posiadało mądrość życiową i wyjaśniło chłopcu, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Lis porównywał proces tworzenia przyjaźni do oswajania dzikiego zwierzęcia. „Mały Książę” nie jest wyłącznie baśnią, ale przede wszystkim opowieścią o uczuciach i relacjach. Główny bohater zdał sobie sprawę, że jego róża jest wyjątkowa, ze względu na czas, który jej poświęcił. Autor chciał przypomnieć czytelnikom, że są odpowiedzialni za to, co „oswoili”. Postępowanie dorosłych, przedstawionych w utworze, pokazuje że nie tylko dzieciom potrzebne są tego typu lekcje.

De Saint-Exupéry ukazał w swoim utworze ciemne strony ludzkiej natury, takie jak materializm,nałogi i pycha. Historia Małego Księcia powinna dać do myślenia również dorosłym czytelnikom, którzy niejednokrotnie nie traktują słów dzieci poważnie i ignorują ich uczucia. Autor nakłania do dostrzegania piękna, nawet w prozaicznych sytuacjach. Dzieci mogą odnaleźć w tytułowym bohaterze zrozumienie, a dorośli - cofnąć się do czasów, gdy kierowali się uczuciami i wyobraźnią, a nie chłodną kalkulacją.


Przeczytaj także: Czy warto mieć przyjaciół? Wypracowanie na podstawie Małego Księcia

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.