Szara ballada – interpretacja

Autor wiersza Józef Baran
tekst wiersza
Autorką interpretacji jest: Paulina Słoma.

Poezja Józefa Barana charakteryzuje się dużą dozą muzyczności. Ze względu na tę cechę z jego tekstów korzysta wielu wykonawców – m.in. Stare Dobre Małżeństwo czy Andrzej Zarycki. Tematyka wierszy Józefa Barana jest różnorodna – często porusza tematy związane z życiem i codziennością.

 • Szara ballada - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Szara ballada - interpretacja wiersza
 • Szara ballada - analiza utworu i środki stylistyczne

  W wierszu „Szara ballada” zauważyć można bezpośredni zwrot do adresata, czyli apostrofę. Zbiorowy podmiot liryczny swoje słowa kieruje do Boga („Ojcze nasz wielobarwny”). W utworze pojawia się wiele interesujących epitetów – ze względu na tematykę wiersza najczęściej służących wzmocnieniu opisów kolorów występujących w jego treści („nić szara”, „gołąb pocztowy”, „ojcze wielobarwny”, „szara włóczka”).

  Całość utworu opiera się na metaforze przędzenia. Przędzenie jest czynnością – manualną bądź automatyczną – która zmierza do wytworzenia z włóczki przędzy, tzn. wyrobu włókienniczego wykorzystywanego w produkcji tkanin: „Boże cały ze złota Przędący w kołowrotku Czemu z siebie wysnuwasz nić szarą”.

  W wierszu pojawia się również anafora, czyli celowe powtórzenie wyrazów lub całych fraz służące wzmocnieniu przekazu: „Ona za mną, przede mną i przy mnie Ona rankiem w mej głowie”

  Kolejnym środkiem stylistycznym, który wyróżnić można w wierszu, jest porównanie („jak guzik do szarego płaszcza”). Podobnie jak metafora mieści się ono w tematyce związanej z przędzeniem.

  Tytuł utworu nawiązuje do gatunku synkretycznego, który popularny był szczególnie w okresie romantyzmu: ballady. Choć w literaturze ballada jest utworem posiadającym tajemniczy nastrój a jej bohaterami często są postaci fantastyczne, nazwa ta odnosi się również do spokojnego utworu instrumentalnego. Druga definicja odpowiada omawianemu utworowi.

  Szara ballada - interpretacja wiersza

  Wiersz skupia się na opisie świata, który złożony jest w dużej mierze z szarości. Wykorzystanie tego koloru w utworze określa jego nastrój – pełen zadumy, melancholii i refleksji. Podmiot liryczny opisuje swoje spostrzeżenia dotyczące funkcjonowania w świecie pozbawionym barw:

  Nie czerń lecz szarość wszędzie
  Ta nić szara się przędzie

  Nić, która się przędzie oznaczać ma upływ czasu. Osoba mówiąca w wierszu dostrzega obecność szarości w świecie i deklaruje, że ta towarzyszy mu już od świtu, jej obecność wciąż do niego powraca i potrafi ją uchwycić dłońmi, a więc ma dla niego wymiar namacalny. Porównanie szarości, która powraca jak gołąb pocztowy podkreślać ma, że w życiu podmiotu lirycznego nie ma przed nią ratunku.

  Ona za mną, przede mną i przy mnie
  Ona rankiem w mej głowie
  W dłoni i w pierwszym słowie
  Niczym gołąb pocztowy powraca

  Podmiot liryczny jest świadomy, że nie może uwolnić się od wszechobecnej szarości – mówi o tym, że jest do niej przyszyty jak guzik do płaszcza – tego rodzaju porównanie przybliża treść utworu do skojarzeń związanych z dniem codziennym. Nie są to jednak skojarzenia pogodne – pełne są smutku i poczucia beznadziei.

  Szarą nicią przeszyty
  I do świata przyszyty
  Tak jak guzik do szarego płaszcza

  W utworze pojawia się wiele odniesień związanych nie tylko z kolorami, ale również materiałami związanymi bezpośrednio z czynnością przędzenia. Czytelnik zauważyć może nawiązanie do włóczki i nici. Podobne skojarzenia wiążą się ze słowem zgrzebny. Wyraz ten oznacza rzecz pozbawioną ozdób, nijaką. Gdy mowa o zgrzebnym materiale, opisywać ma to rzecz utkaną z grubej i nieprzyjemnej dla ciała przędzy. Podmiot liryczny nazywając dni i tygodnie „zgrzebnymi” ma na myśli brak przyjemności.

  Z szarej włóczki me myśli
  Zgrzebne dni i tygodnie

  W kolejnych wersach podmiot liryczny porusza temat twórczości – poezji. Zwraca on uwagę na to, że w obliczu szarości świata nawet najpiękniejsze wiersze tracą swój blask i ulegają wpływowi nastrojowi smutku:

  Nawet wiersz cały z tęczy. Nagły list, radość, szczęście
  Co jak wzór na kilimie się złocą
  Już za moment szarzeją

  Następne wersy opisują, jak rozległa jest szarość – obejmuje ona dom, miasto, planetę, jej wpływ jest więc ogromny. Nazwana została chorobą, na którą cierpi nie tylko podmiot liryczny, ale wszyscy ludzie. Po tej obserwacji osoba mówiąca w utworze zwraca się bezpośrednio do Boga. Pyta go, dlaczego stworzył tak przejmującą szarość:

  Boże cały ze złota
  Przędący w kołowrotku
  Czemu z siebie wysnuwasz nić szarą

  Po tym pytaniu retorycznym prosi Boga, by ten nachylił się nad wrzecionem po raz kolejny i „dorzucił włosów anielskich do włóczki”, tzn. uwolnił świat od szarości i dodał mu nieco koloru.

  Jeśli trochę nas lubisz
  Nachyl się nad wrzecionem
  Dorzuć włosów anielskich do włóczki

  Swoją prośbę podbudowuje kolejnym wyliczeniem obecności szarości w świecie – twierdzi, ze znajduje się ona w oddechach, w modlitwach, w snach oraz w uśmiechach. W ostatnich wersach utwór zamienia się w modlitwę błagalną. Człowiek w obliczu szarości świata zwraca się do Boga o pomoc i wsparcie w celu odwrócenia zgubnego działania szarości.

  Wiersz Józefa Barana w sposób metaforyczny podsumowuje otaczającą podmiot liryczny rzeczywistość. Jest ona – zgodnie ze słowami osoby mówiącej w utworze – uciążliwa i pozbawiająca ludzi radości. Bezradność człowieka wobec szarości – a więc smutku – świata skłania podmiot liryczny do wznoszenia modlitwy.


  Przeczytaj także: Dom rodzinny interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.