Miłość czyli księga Jezusa

Autor:

A gdy zabłysła betlejemska gwiazda,
Wiatr powiał świeży od góry Oliwnej
I z nieba słychać było głos: Hosanna!
Hosanna ludom! Narodził się Jezus!
Bóg, co dobrą przynosi nowinę —
Łez odkupienie i miłość maluczkich.

Błogosławione są dusze maluczkich,
Albowiem ich jest betlejemska gwiazda!
Albowiem dla nich miłości nowinę
Przyszedł objawić na górze Oliwnej —
Niepokalanej syn dziewicy, Jezus!
Królestwo boże ludom a hosanna!

Miłość zstąpiła z niebios, o hosanna!
Miłość dla duchem ubogich, maluczkich,
Miłość dla smutnych. Miłością był Jezus,
Miłością była betlejemska gwiazda.
Ci, którzy płaczą na górze Oliwnej —
Przez miłość niechaj uwierzą w nowinę!

Błogosławieni wierzący w nowinę,
Co błękitnieje w sercach jak hosanna,
Co tchnie zapachem gałązki oliwnej,
Co niesie łaskę i miłość maluczkich —
Lśniąc pognębionym — jak przebaczeń gwiazda!
Hosanna ludom! Narodził się Jezus!

Na judzkiej ziemi narodził się Jezus,
W Nazaret-mieście objawił nowinę!,
Magów do niego prowadziła gwiazda,
Pasterze jemu wołali hosanna —
I szły w ślad za nim gromady maluczkich
Od fal Jordanu do góry Oliwnej.

I uczył ludzi na górze Oliwnej,
Choć wiedział naprzód swą Golgotę — Jezus!
Dla przygnębionych — dla cichych — maluczkich,
Baranek boży dobrą niósł nowinę.
Hosanna tobie, o Chryste, hosanna —
Nad krzyżem twoim odkupienia gwiazda!

Zabłysła gwiazda — na górze Oliwnej.
Wieczne hosanna — przyniósł ludom Jezus —
Dobrą nowinę — miłość dla maluczkich!

Czytaj dalej: Lilith - Antoni Lange